Uutiset

Ajo-opetusuudistuksen vaikutus: opetuslupalaiset pääsevät helpommin läpi ajo- ja teoriakokeesta ensimmäisellä kerralla

Ajo-opetuksessa olevatkin käyvät nykyisin autokoulun opissa, Suomen Autokoululiiton koulutuspäällikkö muistuttaa.
Tai Nguyen kävi autokoulua rovaniemeläisessä Antin autokoulussa opettaja Matti Laineen opissa kesäkuussa ennen autokoulu-uudistusta.

Opetuslupalaiset pärjäsivät autokoululaisia paremmin autokoulun B-luokan ajokokeessa ja teoriakokeessa heinä–elokuussa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi ensimmäiset tilastot heinäkuussa voimaan tulleen ajokorttikoulutuksen muutosten jälkeen.

Opetuslupalaisista 70 prosenttia suoritti ajokokeen hyväksytysti ensimmäisellä yrityskerralla. Autokouluissa opetuksen saaneiden osuus oli 61 prosenttia. Edeltävinä vuosina ja alkuvuonna 2018 opetusluvalla opetuksen saaneiden ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen ajokokeiden osuus oli autokouluissa opetuksen saaneita alhaisempi.

– Kuljettajantutkintouudistuksen myötä ajokokeen arvostelu muuttui aikaisempaa kokonaisvaltaisemmaksi eikä yksittäisiin virheisiin enää kiinnitetä samalla tavalla huomiota, vaan ajotaitoa katsotaan kokonaisuutena, Trafin asiantuntija Marjo Immonen sanoo.

– Tämä painotuksen muutos näkynee myös ensimmäisellä yrityskerralla läpipäässeiden hyväksynnöissä, sillä usein opetusluvalla ajokorttia hankkivilla on huomattavasti enemmän ajoharjoittelua takanaan kokeeseen mennessä kuin pelkästään autokoulussa opiskelleilla. Myös loppuvaiheessa ammattimaisessa opetuksessa suoritettava riskientunnistamiskoulutus auttaa varmasti kehittymään liikennetilanteita kokonaisvaltaisemmin hahmottaviksi kuljettajiksi, Immonen jatkaa.

B-luokan ajokokeen läpäisi heinäkuussa ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytysti 64 prosenttia. Tämä on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin tammi–kesäkuussa 2018.


Teoriakoe aiempaa vaativampi kaikille

Uudistettu teoriakoe testaa Trafin mukaan aikaisempaa paremmin liikennetilanteiden ja riskien hahmottamista.

Ensimmäisellä yrityskerralla B-luokan teoriakokeen suoritti heinä-elokuussa hyväksytysti 76 prosenttia teoriakokeen tehneistä, mikä on 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin alkuvuonna 2018.

Opetusluvalla opetuksen saaneista 79 prosenttia läpäisi teoriakokeen ensimmäisellä yrityskerralla, kun autokoulussa opetuksen saaneista ensimmäisellä yrityskerralla läpi pääsi 76 prosenttia.

– Kahden kuukauden perusteella on ennenaikaista vetää liian tiukkoja johtopäätöksiä, mutta ainakin ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella näyttää siltä, että uudistus on kehittänyt kuljettajantutkintoa toivottuun suuntaan, Immonen sanoo.

”Hyvä mittari auttaa autokouluja kehittymään”

Suomen autokoululiiton koulutuspäällikkö Rami Lamminen muistuttaa myös, että kahden kuukauden otoksesta ei vielä kannata tehdä suuria johtopäätöksiä.

– Mutta onhan tuo tulos suuntaa-antava. Se on hyvä mittari ja auttaa kehittämään ammattimaista liikenteenopetusta, Lamminen sanoo.

Rami Lamminen huomauttaa, että autokoulu-uudistuksen myötä opetuslupalaisten on käytävä autokoulussa vähintään riskientunnistuskoulutus ennen tutkintoa. Heidän on myös käytävä autokoulussa neljän tunnin teoriapaketti ensimmäistä ajokorttia suorittaessaan.

– Opetusluvalla autokoulun käyvätkin ottavat siis autokouluopetusta, Lamminen kertoo.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti