Uutiset

Alustava sopu EU:ssa: Joka viides bussi on puhdas jo 2025 – Kuntaliitto pitää tavoitetta epärealistisena

Velvoite tiukkenee nopeasti, sillä vuonna 2030 osuuden pitäisi olla lähes 70 prosenttia. Tavoite on kova, sillä toistaiseksi osuus on korkeintaan joitakin prosentteja.
Direktiivimuutoksella halutaan ilmastovaikutusten lisäksi parantaa ilman laatua ja vähentää meluhaittoja sekä tukea alan teollisuuden kehittymistä Euroopassa. Kuva: Silja Viitala / Aamulehti

Vähintään joka viides uusi kaupunkibussi voi kulkea sähköllä, vedyllä tai biopolttoaineilla jo kuuden vuoden kuluttua. Vuonna 2030 puhtaiksi sanottuja busseja on jo kuusi kymmenestä.

Näin käy, mikäli asiaa koskevan direktiivin muutos toteutuu ennakoidulla tavalla. Se näyttää hyvin todennäköiseltä, sillä EU-parlamentin, komission ja Eurooppa-neuvoston välillä syntyi asiasta alustava sopu maanantaina.

– Mitään dramaattista ei pitäisi enää olla luvassa, arvioi liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä.

Ruotsissa tiukemmat velvoitteet kuin Suomessa

Muutoksessa on kyse puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämiseksi annetusta direktiivistä.

Maanantaisen sovun mukaan uusista bussihankinnoista 24–45 prosenttia on oltava niin sanottuja puhtaita ajoneuvoja vuonna 2025. Velvoite kiristyy 33–65 prosenttiin vuonna 2030.

Suomen velvoitteet ovat kompromissiehdotuksessa 41 prosenttia (2025) ja 59 prosenttia (2030).

Kansalliset velvoitteet on annettu muun muassa bruttokansantuotteen perusteella. Ruotsi ja Tanska sijoittuvat tiukimpaan päähän, kun esimerkiksi Romaniassa luvut ovat 24 prosenttia ja 33 prosenttia.

Eilittä pitää direktiivimuutosta hyvin merkittävänä, sillä se ohjaa julkisen sektorin ajoneuvohankintoja koko EU-alueella.

– Tarkoituksena on, että julkinen sektori olisi edelläkävijä ilmastoasioissa, erikoistutkija toteaa.

Velvoite kunnille, toteutus yrityksille

Puhtaat bussit voivat olla sähkö- tai vetykäyttöisiä, mutta käytännössä markkinoilla on vasta ensin mainittuja. Direktiivissä myös sähköraitiotien ja -metron katsotaan kuuluvan sähköbusseihin.

Vuoden 2025 velvoitteesta puolet saadaan kattaa niin sanotuilla vähäpäästöisillä eli esimerkiksi nesteytettyä maakaasua käyttävillä busseilla. Viisi vuotta myöhemmin helpotus poistuu.

Tämän jälkeen koko velvoite on hoidettava sähköllä, kestävillä biopolttoaineilla, vedyllä tai synteettisillä polttoaineilla liikkuvilla eli direktiivin määritelmän mukaan puhtailla busseilla.

Kaukoliikennettä muutos ei koske, mutta ennen pitkää se vaikuttaa taajamaliikenteeseen koko maassa. Vaikka velvoite sitoo suoraan vain kuntia ja valtiota, käytännön toteuttajana ovat kilpailutusten kautta yritykset.

– Direktiivi koskee nimenomaan julkisia hankintoja ja sitä kautta se vaikuttaa niihin yksityisiin yrityksiin, jotka näitä kuljetuspalveluja tarjoavat ja tuottavat, toteaa Suomen Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Suomessa vasta parikymmentä sähköbussia

Suomessa oli viime vuoden lopussa 21 sähköbussia ja alle 50 kaasubussia. Kaikkiaan liikenteessä oli noin 12 500 bussia.

Direktiivimuutoksen valmisteluun kesällä antamassaan kannanotossa liitto pitääkin Suomen tavoitteita ”äärimmäisen kunnianhimoisina”.

– Ne ovat myös epärealistisia ja uhkaavat nostaa julkisten hankintojen kustannuksia kohtuuttomasti, lausunnossa todetaan.

Kuntaliitto pelkää muutoksen nostavan lippuhintoja, sillä kunnat ja matkustajat kattavat kaupunkien joukkoliikenteen kustannukset lähes kokonaan.

– Valtion osuus ely-keskusten ja kaupunkiseutujen järjestämän joukkoliikenteen rahoituksesta on keskimäärin vain noin 10 prosenttia, Vilkuna huomauttaa.

Maanantaina sovitussa kompromississa valtiota ja kuntia kehotetaan kuitenkin varmistamaan, ettei muutos nosta hintoja kohtuuttomasti tai vaikeuta joukkoliikenteen kehittymistä muilla tavoin.

”Koulukuljetukset olisivat vaikeimpia”

Kuntien mahdollisuudet reagoida tulevaan direktiivimuutokseen riippuu osittain hankintasopimuksista ja paikallisista olosuhteista.

– Isolla järjestäjällä sopimuksia päättyy vuosittain, pienemmillä hankinta voi olla vastassa seuraavan kerran vaikka kolmen vuoden päästä, huomauttaa Suomen Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Minna Soininen.

Joissakin suomalaiskunnissa suunta on direktiivin mukainen jo nyt.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen tavoitteena on 30 prosentin sähköbussiosuus vuonna 2030. Kuopiossa seuraava kilpailutus koskee vain sähköbusseja, ja Jyväskylässä puhtaiden bussien osuus näyttää yltävän sataan jo vuonna 2028.

Soinisen mukaan suurimmat ongelmat voivat olla edessä koulukuljetuksissa. Direktiivin tulkinta ei tältä osin ole vielä selvä.

– Tämä olisi varmasti vaikein osuus tässä puhtaan ajoneuvon savotassa, Soininen sanoo.

– Pienissä kunnissa ja maakunnissa lienee vanhinta kalustoa tällä hetkellä ja myös nykyinen hankintojen vaatimustaso bussin keski-iän, maksimi-iän ja euroluokan (päästöluokitus) osalta lievin.

Velvoite myös muille julkisille autohankinnoille

Bussien lisäksi hankintavelvoite annetaan muillekin julkishallinnon hankkimille ajoneuvoille.

Henkilö- ja pakettiautoilla velvoite on kompromissiehdotuksessa 35 prosenttia.

Kuorma-autoilla luvut ovat 9 prosenttia vuonna 2025 ja 15 prosenttia vuonna 2030.

Mukana ovat esimerkiksi jätteenkuljetusautot, kun taas hälytysajoneuvot, työkoneet ja muut erikoisajoneuvot on rajattu velvoitteen ulkopuolelle.

Puolet velvoitteesta voidaan hoitaa vuoteen 2030 saakka vähäpäästöisillä autoilla.

Uusimmat

Fingerpori

comic