Uutiset

Analyysi: Hallitus leikkaa asumistukea ja alentaa päivähoitomaksuja – muuten sen uskottavuus horjuu

Helsinki, Lännen Media

Hallituksen asettama kannustinloukkuja ja alueellista liikkuvuutta selvittänyt työryhmä julkisti perjantaina listan toimista, joita hallituksen kannattaisi harkita työllisyysasteen nostamiseksi.

Listaa kannattaa lukea tarkasti, koska valtiovarainministeriö lisäsi tiedotteensa otsikkoon sanaparin ”päätöksiä puolivälitarkastelussa”.

Suomalaiset saavat varautua siihen, että huhtikuussa hallitus päättää tehdä muutoksia muun muassa asumisen tukiin ja alentaa päivähoitomaksuja.

Kannustinloukulla tarkoitetaan sitä, että työn tekeminen tai työn vastaanottaminen ei ole ihmiselle taloudellisesti selvästi kannattavampaa kuin sosiaalisten tulonsiirtojen varassa eläminen.

Finanssineuvos

Tuulia Hakola-Uusitalon

johtama työryhmä toteaa, että asumistuesta muodostuu nykytilanteessa helposti kannustinloukku.

– Kannustinloukkujen purkamiseen liittyvä asumistuen uudistaminen voi olla tason alentaminen, tulosidonnaisuuden muutos (pienempi tai suurempi tuloharkinta) tai suojaosan kasvattaminen, työryhmä arvioi.

Asumistukea on

kritisoitu siitä, että siihen tehdyt parannukset ovat etenkin kaupungeissa kiihdyttäneet vuokrien nousua. Työryhmän tehtävänä ei ollut esittää konkreettisia toimenpiteitä, mutta selvityksen liitteiden sisältämistä laskelmista voi päätellä, mitä hallitus nyt harkitsee.

– Esimerkiksi yleisen asumistuen hyväksyttävien enimmäisasumismenojen alentaminen 20 prosentilla vähentäisi asumistuen menoja noin 110 miljoonalla eurolla, ja vastaavasti kasvattaisi toimeentulotukimenoja noin 65 miljoonalla eurolla. Nettosäästö olisi siis 45 miljoonaa. Toimenpiteen arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin 2 300:lla, työryhmä evästää hallitusta.

Ei olisi suuri ihme, jos hallitus puoliväliriihessään päättäisi laskea asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen ylärajaa viidenneksellä.

Väännössä lapsiperheiden taloudellisen aseman helpottamisesta asiantuntijat asettuvat päivähoitomaksujen alentamista ajavan kokoomuksen kannalle ja torppaavat keskustan väläyttämän ajatuksen verotuksen lapsivähennyksestä.

– Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella on verotuksen lapsivähennystä kustannustehokkaampi vaikutus työllisyyteen, sillä maksujen alentaminen voidaan kohdentaa paremmin. Varhaiskasvatusmallien kustannuslaskennassa on syytä lisäksi huomioida lisääntyneestä työllisyydestä kertyvät verotulot ja vähentyneet sosiaalimenot sekä kasvavat varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset, työryhmä toteaa.

Keskituloinen kaksilapsinen perhe maksaa nuorimmasta lapsestaan päivähoitomaksua 290 euroa ja seuraavasta lapsestaan 261 euroa.

Työryhmä on laskenut, että toisen lapsen maksun alentaminen 50 prosenttiin ensimmäisen lapsen maksusta alentaisi maksutuloja noin 42 miljoonalla eurolla vuosittain, mutta parantaisi työllisyyttä noin 2 300 henkilöllä.

Työttömyysturvassa voisi ryhmän mukaan hakea muutosta aktiivisempaan suuntaan suojaosaa korottamalla ja rahoittamalla painopisteen muutos alentamalla turvan tasoa.

Työttömyysturvan tason alentaminen on hallitukselta helpommin sanottu kuin tehty, koska ay-liikettä poliitikot tuskin haluavat ajaa liian lakkoherkkään tilaan muutenkin repivän liittokierroksen lähestyessä.

Valtiovarainministeriössä arvioidaan

, että työryhmän esittämillä lukuisilla toimilla saadaan yli 10 000 uutta työllistä. Kysymys on poliittisesta tahdosta, koska esimerkiksi asumistuen enimmäistuen alentaminen aiheuttaisi välittömän parkumisreaktion osassa oppositiota sekä asuntomarkkinoilla.

Valistunut veikkaus silti on, että hallitus tekee asumistukeen leikkauksen. Siten hillitään kasvukeskusten vuokrankorotusrallia. Vahvat merkit puhuvat senkin puolesta, että toisesta lapsesta maksettavaa päivähoitomaksua alennetaan tuntuvasti.

Jatkovalmistelua johtavat

Petteri Orpo

(kok.),

Pirkko Mattila

(ps.) ja

Annika Saarikko

(kesk.). Heidän harteillaan lepää hallituksen uskottavuus.

Jos raportti ei johda mihinkään, hallitus ei alun perinkään ollut tosissaan työllisyystavoitteidensa kanssa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic