Uutiset

Analyysi: Lakko uhkaa metsäteollisuudessa ja teknologia-alan neuvottelut junnaavat – Stora Enson sopimus loi pohjan, johon muita verrataan

Paperiliiton ja Stora Enson sopimus asetti tason, joka ohjaa muiden alojen neuvotteluja. Julkisen alan vääntöä keväällä värittävät myös koronapaineet, ja palkansaajien solidaarisuus voi horjua, arvioi Lännen Median Jussi Orell.
Kirjoittaja Jussi Orell. Kuva: Joel Maisalmi

Suomalaisen työmarkkinapolitiikan perustukset vavahtelivat Elinkeinoelämän keskusliiton ilmoitettua muutama vuosi sitten luopuvansa keskitetyistä sopimuksista ja siirtävänsä työehdoista sopimisen liittotasolle.

EK perusteli päätöstään halulla saada työehtoihin joustavuutta, koska tilanteet eri sopimusaloilla ovat erilaiset.

Merkittävä muutos oli myös Metsäteollisuus ry:n ilmoitus syksyllä 2020 siirtymisestä yrityskohtaiseen sopimiseen, jonka seurauksena alalle ei voi syntyä yleissitovaa sopimusta. EK:sta Metsäteollisuus oli eronnut jo 2016.

Paperiliitto ja Stora Enso sopivat pikavauhtia

Vientialan mahtitoimija Teknologiateollisuus ry haluaa sekin ottaa askeleita paikalliseen sopimiseen. Järjestö ilmoitti luopuvansa työehtosopimustoiminnasta ja siirtävänsä vastuun neuvottelemisesta uudelle Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Yhdistykseen kuulumattomat yritykset neuvottelevat sopimuksistaan itse. Alalle on kuitenkin syntymässä vähimmäisehdot määrittelevä yleissitova sopimus, koska uuteen yhdistykseen on liittynyt riittävä määrä työnantajia.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien neuvottelut työehdoista ovat edenneet hitaasti. Lisää vaikeuskerrointa tuo se, ettei ala enää ole päänavaaja, vaan neuvottelijat joutuvat ottamaan huomioon metsäalan ensimmäiset merkittävät yritystason sopimukset. Neuvottelut jatkuivat tauon jälkeen maanantaina katketakseen heti.

Paperiliitto ja Stora Enso solmivat jo lokakuussa yli kaksivuotisen sopimuksen, jossa palkat nousevat yhteensä vajaat viisi prosenttia. Sopimukseen Paperiliitto on päässyt myös Metsä Groupin kanssa. Tämän sopimuksen yksityiskohtia ei ole avattu, mutta sen on kuvailtu olevan linjassa Stora Enson sopimuksen kanssa.

Yritykset kavahtavat päänavaajan roolia

Vientialoilla metsäalan isoja sopimuksia pidetään kalliina eikä neuvottelujen venymistä ensi vuoden puolelle pidetä mahdottomana. Viennin, kuten muidenkin alojen työntekijät haluavat vähintään samansuuntaiset korotukset kuin metsäalalla on luvassa. Teknologiateollisuuden neuvotteluja seurataan puolestaan tarkasti muilla vientialoilla.

Sopimukseen päässeet metsäalan yritykset kavahtavat ajatusta päänavaajana toimimisesta. Yrityskohtainen sopimus on niiden näkökulmasta nimenomaan yrityskohtainen sopimus, josta ei voi päätellä muiden alojen korotusvaraa.

Vaikeita neuvottelut ovat olleet Paperiliiton ja liiketoimintakohtaiset sopimukset haluavan UPM:n kesken. Paperiliitto on antanut UPM:lle lakkoilmoituksen, joka toteutuessaan veisi lakon piiriin kaikki päättyvän työehtosopimuksen alaiset paperiteollisuuden työt. Lakkovaroituksen ovat antaneet myös toimihenkilöitä edustava Pro ja Sähköliitto. UPM on vastannut haasteeseen lupaamalla lakon aikana työskenteleville päiväkohtaista lisäkorvausta.

Valtakunnansovittelijan mukaan sovittelulle ei ole edellytyksiä. Huonoimmassa tapauksessa vuoden alussa toinen iso vientiala siis vielä neuvottelee ja toisella lakkoillaan.

AKT järjestää vuorokauden mittaisen lakon satamissa jo tiistaina Keitele Group -kiistan takia. AKT tukee Teollisuusliiton vaatimusta päästä käymään työehtosopimusneuvotteluja yhtiön kanssa. EK pitää tukilakkoa kohtuuttomana toimenpiteenä, joka kohdistuu riidan kannalta ulkopuolisiin yrityksiin.

Sopimukseen on sen sijaan päästy Teollisuusliiton neuvotteluissa UPM Plywoodin ja UPM Timberin kanssa. Myös näiden sopimusten on kerrottu noudattelevan metsäteollisuuden linjaa.

Sari Sairaanhoitaja muistetaan

Oma lukunsa ovat keväällä odottavat julkisen alan neuvottelut. Yhä jatkuva koronakuormitus ja osaajapula antavat hoitajille vipuvartta neuvotteluihin. Ajatus yhden ammattiryhmän muita korkeammista korotuksista tuskin saa tukea muilta julkisen alan työntekijöiltä. Jos hoitajien palkat nousevat yleistä linjaa enemmän, esimerkiksi opettajat ja varhaiskasvattajat eivät haluavat jäädä jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kehotti sairaanhoitopiirejä turvaamaan joulunpyhien hoitajaresurssin lisäpalkkioilla. Juuri tämän enempää poliitikkojen ei kannata työmarkkina-asioihin sotkeutua. Tämän muistanee varsinkin kokoomus, jonka eduskuntavaaleihin 2007 lanseeraamaa kuvitteellista Sari Sairaanhoitaja -hahmoa muistellaan yhä. Lupaus naisvaltaisten alojen kuoppakorotuksesta johti ketjureaktioon ja poikkeuksellisen vaikeisiin neuvotteluihin.

Vuorokauden satamalakko

AKT aloittaa tiistaina vuorokauden työnseisauksen satamissa.

Syynä on kiista Keitele Groupin työehtosopimuksesta.

AKT yrittää vauhdittaa Teollisuusliiton työehtoneuvotteluja yhtiön kanssa.

Yhtiön mukaan painostustoimilla yritetään pakottaa Keitele Forest työehtosopimukseen Teollisuusliiton kanssa.

Teollisuusliitto edustaa sen mukaan vain osaa yhtiön työntekijöistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic