Uutiset

Antti Rinteen hallitus huusi työmarkkinapomot avukseen – Työttömyysturvan porrastus kerää kannatusta, yksi uskoo aktiivimallin poistoon

Antti Rinteen (sd.) hallitus luottaa työllisyyden parantamisessa työmarkkinajärjestöjen apuun.
Jarkko Eloranta, SAK. Kuva: KIMMO BRANDT
Jarkko Eloranta, SAK. Kuva: KIMMO BRANDT

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK:

1. Taloustilanteeseen sopiva neuvottelukierros syksyllä 2019 ja keväällä 2020.

2. Työttömyysturvan ja työllisyyspalvelujen samanaikainen uudistaminen siten, että jokainen työtön saa henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Työttömyysturvan sanktiojärjestelmän uudistaminen ja aktiivimallista luopuminen.

3. Ilman toisen asteen koulutusta jääneiden työikäisten osaamistason nosto erilaisin koulutustoimin ja -palveluin. Osalle tarvitaan pidempiaikaista ja laajempaa koulutusta, mutta tarvitaan myös lyhytkestoista rekry- ja muuntokoulutusta. Työttömyysuhan alla olevien henkilöiden muutosturvan parantaminen, jolla rakennetaan nykyistä vankempaa siltaa työstä työhön.

 

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK:

1. Panostukset aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja työllisyyspalveluiden tehostaminen. Resurssit vastaamaan pohjoismaista tasoa ja oikea kohdentaminen vaikeasti työllistyviin kuten ikääntyviin ja nuoriin työntekijöihin, maahanmuuttajiin ja osatyökykyisiin. Palkkatuen käytön lisääminen ja erityisesti sen käyttöön liittyvän byrokratian karsiminen.

2. Kahdentyyppisen kohtaanto-ongelman ratkaiseminen eli työvoiman liikkuvuuden parantaminen esimerkiksi määräaikaisella työmatkojen verovähennysten lisäämisellä ja osaamisvajeen parantaminen työntekijän osaamisen laajentamisella ja syventämisellä esimerkiksi työn ohessa.

3. Osaavien ja ammattitaitoisten työntekijöiden työperäisen maahanmuuton vahvistaminen ja lisääminen.

Antti Palola, STTK Kuva: Juha Neuvonen
Antti Palola, STTK Kuva: Juha Neuvonen

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava:

1. Voidaan keskustella kannustavuuden parantamisesta esimerkiksi työttömyysturvaa porrastamalla työttömyyden keston mukaan. Oleellista on se, että työllistymistä tukevat palvelut ovat kunnossa ja helposti käytettävissä.

2. Valmistellaan malli, jossa työttömän työnhakuvelvoitteesta sovitaan aina työllistämissuunnitelmassa.

3. Työvoimapalveluita pitää tehostaa. Tämä merkitsee muun muassa palkkatuen käytön lisäämistä yksityisellä sektorilla. Samalla palkkatuen käyttö pitää tehdä nykyistä helpommaksi.

Sture Fjäder, Akava Kuva: KIMMO BRANDT
Sture Fjäder, Akava Kuva: KIMMO BRANDT

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK:

Jyri Häkämies, EK Kuva: Mauri Ratilainen
Jyri Häkämies, EK Kuva: Mauri Ratilainen

1. Työttömyyspäiväraha pitäisi porrastaa työttömyyden keston mukaan. Alussa nykyistä korkeampi päiväraha sekä 3 ja 6 kuukauden jälkeen 10 prosentin alenema. Päivärahan enimmäiskestoa pitäisi samalla lyhentää 50 päivällä. Lisäksi pitäisi palauttaa alkuomavastuu 7 päivään sekä työssäolo- ja paluuehto 12 kuukauteen.

2. Vanhempainvapaiden jakaminen vanhempien kesken siten, että äidin oikeus on yhteensä 7 kuukautta ja isän 6 kuukautta. Kotihoidon tuen enimmäiskesto lyhennetään niin, että tuki loppuu, kun lapsi täyttää 18 kuukautta.

3. Tutkintoa lyhyemmät ammatilliset koulutukset täsmätoimena. Ammatillisen koulutuksen paloista on koottavissa opintokokonaisuuksia, joita suorittamalla työllistyy nopeasti avustaviin tehtäviin.

 

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät:

1. Työn tarjonnan lisääminen uudistamalla sosiaaliturvajärjestelmää siten, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhennys ja porrastus.

2. Työllistämisen edellytysten parantaminen joustavoittamalla työlainsäädäntöä ja siirtämällä sopimisen painopistettä määrätietoisesti työpaikoille. Paikallisesti pitäisi pystyä sopimaan mahdollisimman laajalti työehdoista minimiehdot säilyttäen.

3. Työpaikkasopimisen edistäminen poistamalla järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat sopimisen kiellot (noin 50 kappaletta) työlainsäädännöstä. Sopimisen kiellot rajoittavat työehtosopimusten antaman paikallisen sopimisen liikkumatilan hyödyntämistä noin 50 000 yleissitovan kentän yrityksessä.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät Kuva: Paula Kaskimaa
Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät Kuva: Paula Kaskimaa

Uusimmat

Fingerpori

comic