Uutiset

Apteekkariliiton toimitusjohtajan mukaan alaa on kehitetty viime vuosina paljon – asiakkaatkin ovat tyytyväisiä palveluihin

Torstaina julkaistu lääkejakeluselvitys sai Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtajan Merja Hirvosen harmittelemaan, ettei selvityksen yhteydessä tuotu esille kaikkea sitä kehitystyötä, jota alalla on jo tehty.

-Apteekkitoimialaa on kehitetty paljon. Digitaalisia keinoja haetaan koko ajan lisää. Meillä on jo muun muassa e-reseptit, verkkoapteekit, noutolokerot ja lisäksi kuljetamme asiakkaillemme lääkkeitä suoraan kotiin, Hirvonen luettelee.

Selvityksessä painotettiin, että alaa pitää uudistaa asiakkaan näkökulmasta, mutta Hirvonen huomauttaa, että niin on jo tehty. Digitaalisten uudistusten lisäksi esimerkiksi kotiinkuljetuksia tehdään noin 70 000 vuosittain.

-Meidän ei pidä jatkaa samalla tavalla kuin on aina tehty. Uudistua pitää, mutta se pitää tehdä turvallisuus edellä. Sääntelyä pitää olla lääkitysturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden takaamiseksi.

Päätöksistä on oikeus valittaa

Selvityksessä kritisoitiin apteekkien lupamenettelyä. Hirvosen mukaan apteekkiluvista päättää Fimea, joten apteekit eivät juuri voi asialle mitään.

Silti selvityksestä kävi ilmi, että noin 65 prosenttia apteekin perustamispäätöksistä johtaa apteekkareiden valitukseen.

-Päätöksistä on oikeus valittaa. Etenemässä on kuitenkin lainsäädäntömuutos, jolla lisätään Fimean oikeuksia perustaa uusia apteekkeja, Hirvonen toteaa.

Hän lisää, että lupajärjestelmän purku ei vaikuttaisi siihen, miten paljon apteekki saa katetta.

-Lääkemyynnin kate määräytyy valtioneuvoston päätöksellä, eikä apteekki voi siihen mitenkään vaikuttaa. Apteekkariliitto on esittänyt, että katteen määräytymistä uudistetaan jotakuinkin samalla tavalla kuin Päivittäistavarakauppa esittää selvityksessään. Meillä ei ole minkäänlaista vastustusta katteen määritelmän uudistamiseen.

Verot ja ostoalennukset

Selvityksestä kävi ilmi, että Suomessa on korkeat apteekkipalkkiot eli lääketaksat verrattuna muihin Pohjoismaihin. Hirvosen mukaan se ei pidä paikkaansa.

Hirvosen mukaan selvityksessä on arvioitu vain alle 500 euron hintaisia lääkkeitä, mutta tilanne on kallimmissa lääkkeissä aivan toinen.

-Vielä suurempi epäkohta vertailussa on se, ettei siinä ole huomioitu apteekkiveroa eikä mahdollisia ostoalennuksia muissa maissa.

Hirvosen mukaan esimerkiksi Ruotsissa apteekit saavat alennusta sisäänostohinnasta. Suomessa alennuksen antaminen on kielletty.

-Itsehoitolääkkeistä annettavat alennukset kiellettiin 2000-luvun alussa, kun katsottiin, että tarpeeton lääkkeen käyttö voi lisääntyä, jos apteekissa annetaan alennuksia. Ensisijainen tavoite pitää olla lääketurvallisuus.

Hän lisää, että apteekkiveron poistokaan ei toisi tilanteeseen muutosta. Se vain siirtäisi tuloa pieniltä apteekeilta isoille.

-Viisaampaa olisi laskea lääkkeiden arvonlisäveroa, mikäli veronalennusten tietä halutaan edetä.

Verokalenterit eivät kerro koko totuutta

Eikä Hirvosen mielestä sekään, että apteekkarit ovat tunnetusti verokalentereiden kärjessä, kerro sitä, että Suomessa olisi korkeat lääketaksat.

Hänen mukaansa verokalenterissa näkyy koko yrityksen tulos, toisin kuin osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä.

-Jos vertailtaisiin yritysten tuloksia, lopputulema näyttäisi erilaiselta.

Hirvosen mielestä asiakkaat suhtautuvat apteekkien palveluihin pääsääntöisesti myönteisesti.

-Tekemämme kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä asiakkaasta on tyytyväinen apteekkitoimintaan. Kehitämme palveluamme koko ajan. Apteekkiala ei ole joustamatonta ja vanhanaikaista, Hirvonen summaa.

 

Selvitys kaipasi uudistuksia
Päivittäistavarakauppa ry:n tilaaman lääkejakeluselvityksen tarkoitus oli tuoda julkiseen keskusteluun ja lainvalmisteluun tietoa ja ehdotuksia apteekkisääntelyn uudistamiseksi.Selvityksen mukaan Suomen pitää varautua lääkkeiden eurooppalaiseen verkkokauppaan ja digitaalisten sisämarkkinoiden syventymiseen.Nykyiset apteekkitalouden kannusteet ovat ristiriidassa terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa; lääkkeen hintaan perustuva lääketaksa ei kannusta palvelujen kehittämiseen vaan se suosii kalliimpien lääkkeiden myyntiä.Esimerkiksi 18 euroa maksavasta reseptilääkkeestä apteekkari saa 5,50 euroaLiisa Hyssälän johtama selvitysryhmä väläytti myös mahdollisuutta luopua apteekkiverosta.Selvityksen mukaan viranomaisen pitää säädellä lääkkeiden enimmäishintaa ja siten sallia lääkkeiden hintakilpailu ja lääkkeen käyttäjää sekä yhteiskuntaa hyödyntävät alennukset.Selvityksessä todetaan, että lääkehoito on yksi hoitomuoto ja lääkärillä on kokonaisvastuu potilaan hoidosta; apteekilla on lääkehoidon onnistumisen varmentamisen vastuu.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic