Uutiset

Asiakasseteliä pitäisi tarjota kotihoitoon ja hammasproteeseihin – maakunta voisi halutessaan laajentaa setelin käyttöä

Kivikkoisesti edennyt sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus toisi asiakassetelin laajasti palveluiden käyttöön, jos uusi esitys hyväksyttäisiin eduskunnassa.

Hallitus antoi torstaina esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapaudesta eduskunnalle.

Valinnanvapaus toteutuisi pääpiirteissään niin, että asiakas saisi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi. Asiakas saisi myös valita haluamansa hammashoitolan.

Maakunnan liikelaitos järjestäisi myös laajasti terveyspalveluita. Maakunta päättää myös, mitkä kaikki tahot saavat sote-palveluita tarjota.

Palveluita saisi tuottaa siis julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Maakuntien palveluita ei tarvitsisi uuden esityksen mukaan yhtiöittää, mitä perustuslakivaliokunta piti edellisen esityksen osalta perustuslain vastaisena kesällä 2017.

Asiakasseteliä hiottiin viime metreille

Henkilöt, joiden hoidontarve on suuri, voisivat saada maakunnan liikelaitoksen arvioinnen perusteella käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin.

Lisäksi tiettyjen palveluiden osalta käyttöön tulisi vielä asiakasseteli.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi tiedotustilaisuudessa, että juuri asiakasseteliin koskevat kohdat olivat ne, joita muokattiin aivan viime päiviin asti.

Uudessa esityksessä asiakasseteli olisi pakollista tarjota tietyissä palveluissa, ja taas joissain palveluissa maakunta voisi ottaa ne halutessaan käyttöön.

-Lain valmistelun näkökulmasta olemme kohdat perustelleet tarkoituksenmukaisuuden kannalta, että miksi näissä kohdissa olisi järjestelmän kannalta hyvä tarjota asiakasseteli, Saarikko totesi.

Lisäksi projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg totesi, että valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita on kuultu paljon nimenomaan asiakasseteleitä koskevista lakitekstin kohdista.

Seteliä koskevat kohdat voivat olla suurennuslasin alla myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.

Näistä asiakasseteli pitää tarjota

Asiakassetelistä päättäisi uudessa esityksessä maakunnan liikelaitos. Maakunnan on myös täytynyt hyväksyä palveluntuottaja.

Uuden valinnanvapausesityksen mukaan maakunnan liikelaitoksen pitäisi tarjota asiakasseteli sosiaalihuoltolaissa määriteltyyn sosiaaliseen kuntoutukseen, kotipalveluun, kotihoitoon, vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä vammaisten henkilöiden työtoimintaan.

Lisäksi seteli pitäisi tarjota kotisairaanhoitoon, lukuun ottamatta kotisairaalahoito, sekä terveydenhuollon ammattilaiselle tehtyihin yksittäisiin vastaanottokäynteihin, jotka liittyvät lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Asiakassetelin olisi annettava myös suunhoidossa tarpeellisiin hammasproteettisiin hoitoihin. Esityksen mukaan maakunnalla olisi halutessaan oikeus rajata asiakassetelin käytön laajuutta, jos se olisi palveluiden toiminnan tai kustannustehokkuuden kannalta kokonaisuudessaan välttämätöntä.

Seteli pitäisi tarjota myös erikoissairaanhoitoon, jos hoitotakuun aikarajat ylittyvät.

Esityksen mukaan asiakkaan ei ole pakko ottaa seteliä vastaan.

Maakunta voi halutessaan myös laajentaa setelin käyttöä

Maakunta voisi halutessaan vielä laajentaa asiakassetelin käyttöä, jos se niin päättää. Ehtoina kuitenkin on, ettei potilas- ja asiakasturvallisuus vaarantuisi. Maakunnan pitää myös seurata alueensa sote-palveluiden tarjontaa.

Asiakassetelin voi ottaa halutessaan käyttöön sosiaalihuoltolain perhetyöhön, tukihenkilöiden ja -perheiden järjestämiseen ja ”muihin sosiaalihuollon ennaltaehkäiseviin palveluihin.”

Lisäksi setelin voisi ottaa käyttöön omaishoitajan vapaan toteuttamiseen, vammaispalvelulaissa mainittuun henkilökohtaiseen apuun, päivätoimintaan ja sopeutumisvalmennukseen.

Neuvolapalvelut, polikliinisesti toteutettavat kirurgiset toimenpiteet, kiireettömät leikkaukset ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan kiireettömät vastaanottokäynnit voisi myös liittää setelin piiriin, samoin hoitoon liittyviin lääketieteellisiin tutkimuksiin.

Hampaiden oikomishoitoon voisi esitystekstin mukaan myös laajentaa asiakassetelin käyttöä. Maakunta saisi myös laajentaa setelin näihin verrattavissa oleviin palveluihin.

Eduskunta käsittelee sote-uudistusta kevään aikana. Hallituksen tavoite on, että uudistus astuu voimaan tammikuun alussa 2020.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic