Uutiset

Asiantuntijat hallituksen Luova-uudistuksesta: uhkaa törmätä perustuslakiin, heikentää ympäristövalvontaa

Satojen vuotuisten ympäristölupien valvonta on jäämässä järjestöjen ja tavallisten kansalaisten harteille.

Viranomaisten velvollisuus valvoa myönnettyjä lupia poistuu, jos aluehallintovirastot (avi) ja ely-keskukset yhdistävä lupa- ja valvontaviranomainen Luova perustetaan hallituksen nykyisten suunnitelmien mukaisesti.

Ympäristövaliokunta esitti kesäkuun lopussa jättämässään lausunnossa hallituksen esityksen mukaisesti, että virastoon ei tarvita valvontayksikköä, kunhan valvontatehtävä kirjataan selkeästi lakiin.

Lopullinen ratkaisu valvontayksiköstä jää hallintovaliokunnalle, perustuslakivaliokunta arvio, onko malli perustuslain mukainen.

Lakiesityksen luonnoksessa Luovan sisälle oli vielä tarkoitus perustaa erillinen valvontayksikkö, jolla on valitusoikeus viraston myöntämiin lupiin kuten ely-keskuksilla nykyään.

Yksikön oli tarkoitus valvoa niin sanottuja yleisiä etuja, joiden piiriin kuuluvat esimerkiksi ympäristösuojelu, kalatalous ja luonnonarvojen kuten harvinaisten lajien suojelu.

Lupaharkinta tehdään julkiseksi

Ympäristövaliokunta pyrkii paikkaamaan valitusoikeuden puuttumista tekemällä viraston lupaharkinnasta dokumentoitua ja julkista jo ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Näin ympäristöviranomaisten lausunto olisi saatavilla, vaikka kanta jäisi vähemmistöön viraston sisällä.

-Tämä auttaa järjestöjä ja kansalaisia valitusten tekemisessä, mutta ongelma on, ettei kenelläkään ole jatkossa velvollisuutta lupapäätösten läpikäymiseen, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) sanoo.

Se heikentää väistämättä lupien lainmukaisuuden valvontaa, Hassi arvioi.

Hassi jätti valiokunnan lausunnon yhteydessä eriävän mielipiteen viiden muun oppositiopuolueen kansanedustajan kanssa. Siinä esitetään, että Luovaan pitää perustaa erillinen valvontayksikkö ja lisätä viraston tehtäviin kaavoituksen valvonta.

Valiokunnan jäsenet pitivät Avin ja ely-keskuksen resurssien yhdistämistä hyödyllisenä yli puoluerajojen, mutta valvontayksikön pois jättäminen ratkaistiin äänestyksellä.

Hassi: ympäristönäkökulma jää paitsioon

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) korostaa, että yleisten etujen valvonta kuuluu jatkossa kaikkien työntekijöiden tehtäviin. Valvonta on sisällytetty osaksi lupaharkintaa.

Erillistä valvontayksikköä ei Tiilikaisen mukaan perusteta, koska hallitus haluaa välttää tilanteet, jossa saman viraston ihminen valittaa toisen työntekijän päätöksestä.

-Uskon, että työpaikan ilmapiiriin vaikuttaa positiivisesti, ettei tule tilanteita, että minä tässä teen päätöksiä ja sinä valitat.

Hassi epäilee, että ympäristövirkamiesten kanta jää virastossa muiden jalkoihin, kun valitusoikeutta ei ole.

-Elyn ympäristövirkamiehet ovat todenneet, että heidän näkemyksensä jäävät sisäisissä kiistoissa usein jo nyt huomioimatta. Jatkossa ympäristönäkökulmilla voidaan pyyhkiä lattiaa, jos valitusoikeutta ei ole.

Hassi huomauttaa, että valvova puoli ei ole tehnyt turhia valituksia.

-Tätähän perustellaan hallituksen lempisloganilla, että halutaan purkaa byrokratiaa. Kuitenkin vain kolmesta prosentista lupapäätöksiä on valitettu ja niistä lähes kaksi kolmasosaa on mennyt läpi hallinto-oikeudessa.

Avi käsittelee vuosittain 1 000–1 300 ympäristölupahakemusta.

30 päivän määräaika

Ympäristöjärjestöjen resurssit eivät riitä lupien systemaattiseen läpikäymiseen, julkisoikeuden professori (emerita) Eija Mäkinen sanoo.

Suomen suurimman ympäristöjärjestön Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri käy parin viikon välein läpi Avin myöntämät ympäristöluvat. Yleensä niitä on kerrallaan käsiteltävänä 10–30.

-Olemme ylivoimaisesti parhaiten resursoitu piirimme ja meilläkin tekee tiukkaa ehtiä katsoa luvat 30 päivän määräaikana. Joudumme seulomaan lupia otsikkotasolla, ja pystymme katsomaan vain räikeimmät ja isoimmat tapaukset, liiton eritysasiantuntija Tapani Veistola sanoo.

Järjestöt eivät myöskään pysty valittamaan kaikista ympäristöluvista, koska osassa valitusoikeus on vain paikallisilla tahoilla. Tällöin ulkopuolelle rajautuvat järjestöt, joilla on ainoastaan valtakunnallinen organisaatio.

Myös kunnilla säilyisi valitusoikeus ympäristöhallinnon myöntämiin lupiin, mutta valvontavelvollisuutta niillä ei ole.

Kuntien halukkuus valittaa valtion myöntämistä luvista on hyvin vähäinen, Mäkinen arvioi. Harvoilla kunnilla on liioin asiantuntemusta tai mahdollisuutta reagoida lupapäätöksiin määräaikana.

Ympäristöministeri Tiilikainen myöntää, että luvituksessa voi yhä tulla virheitä, mutta uskoo muiden tahojen löytävän ne. Luvista voivat yhä valittaa kunnat, maakunnat, järjestöt ja kansalaiset, Tiilikainen huomauttaa.

-Suomessa on erittäin hyvin toimiva yhteiskunta ja valpas kansalaisyhteiskunta, joten kyllä ongelmat löydetään ja pystytään korjaamaan.

Perustuslakiasiantuntijat kritisoivat

Luova-uudistus etenee syksyllä perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan käsittelyyn. Se uhkaa muodostua jälleen uudeksi perustuslakiin törmääväksi hallituksen uudistukseksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) pitää ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossaan välttämättömänä, että Luovaan perustetaan yleisiä etuja valvova elin, jolla on valituslupa.

KHO:n mielestä lupaharkinnan osana tapahtuva ympäristöetujen valvonta ei riitä varmistamaan erisuuntaisten intressien toteutumista.

Perustuslakivaliokunnan keväällä kuulema valtionsääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen kritisoi niin ikään valitusoikeuden puuttumista.

Ojasen mielestä ei riitä, että hallitus tekisi Luovan sisäisestä päätöksenteosta julkista, jotta muut tahot voisivat tehdä valituksia.

-Valitusoikeuden poistaminen vaarantaa ympäristöperusoikeuden säännökset ja valvonnan toteutumisen ja muodostaa näin perustuslaillisen ongelman, Ojanen sanoo.

Uusi jättivirasto

Luovaan eli valtion lupa- ja valvontaviranomaiseen yhdistyvät nykyiset aluehallintovirastot ja ely-keskukset sekä osa Valviran ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan tehtävistä.
Virasto on hallinnollisesti valtakunnallinen, mutta sen toimipaikat sijaitsevat 18 eri kunnassa.
Luova perustetaan osana hallituksen maakuntauudistusta.
Lakiesitys Luovan perustamisesta odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja hallintovaliokunnan mietintöä, jotka on tarkoitus antaa syksyllä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic