Uutiset

Asiantuntijat kumoavat huolia sote- ja maakuntauudistuksesta - Eduskunta alkaa huomenna puida muutettua valinnanvapautta

Asiantuntijat ja johtavat virkamiehet puolustavat voimakkaasti maakunta- ja sote-uudistusta ennen keskiviikkona eduskunnassa alkavaa keskustelua uudesta valinnanvapauslaista.

Kolme keskeistä sote-asiantuntijaa kirjoitti sunnuntaina Helsingin Sanomissa, että viime aikojen sote-kritiikki on ajastaan jäljessä, sillä lakipakettia on asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen parannettu.

-Hallitus ei enää esitä, että valinnanvapaus ja asiakassetelit koskisivat myös erikoissairaanhoitoa, muistuttivat THL:n ylijohtaja Marina Erhola, Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapauden pelättiin rapauttavan julkisen erikoissairaanhoidon, kun osaajat olisivat siirtyneet yksityisten yritysten palvelukseen. Uuden esityksen mukaan valinnanvapauden piiriin tukevat nyt pääosin vain peruspalvelut.

Asiantuntijat varoittivat myös seurauksista, jos vuosikausia valmisteltu sote-uudistus lykkääntyisi. Se johtaisi heidän käsityksen mukaan palvelujen nopeaan yksityistymiseen ja eriarvoistaviin käytäntöihin eri puolilla Suomea.

Tiistaina maakunta- ja sote-uudistusta koskeviin huoliin vastasivat valtiosihteeri Martti Hetemäki ja projektijohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriön kolumnissaan.

Heidänkin pääsanoma oli se, että epäkohdat on otettu lainvalmistelussa huomioon. Lisäksi he korostivat, että ratkaisevaa on uudistuksen toimeenpano.

Näin yksittäisiin huoliin vastataan

Huoleen siitä, että korvausjärjestelmä voi kannustaa sote-keskuksia lähettämään potilaan erikoissairaanhoitoon ja olemaan hoitamatta häntä itse, voi Nergin ja Hetemäen mukaan vastata esimerkiksi siten, että sote-keskus maksaa osuuden myös potilaan erikoissairaanhoidon menoista. Maakunta myös seuraa lähetteitä ja niiden määrää.

Hoitoketjujen jatkuvuus voi olla uudessa, erikoistuneiden toimijoiden osaamista ja työnjakoa hyödyntävässä yhteistyömallissa jopa parempi kuin perinteisessä mallissa, jossa kaikki palvelut ovat yhden ison julkisen organisaation tehtävä.

Vaikka Tukholmassa valinnanvapaus johti kermankuorintaan yksityisten yritysten perustettua yksiköitä työpaikkojen läheisyyteen hyväkuntoisia asiakkaita kalastellakseen, muualla Ruotsissa korvausjärjestelmää on sovellettu paremmin. Suomen tuleva korvausjärjestelmä ottaa alusta alkaen mahdollisimman hyvin huomioon asiakkaan terveydentilan korvauksen määrittelyssä. Hyvä korvausmalli on myös päivitettävissä, kun saadaan uutta tietoa.

Uudistuksen säästöjen kyseenalaistajille Nerg ja Hetemäki vastaavat, että säästömahdollisuudet ovat suuret teknologiaa hyödyntämällä. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden mukaan sote-säästöt ovat tavoiteltua kolmea miljardia euroa suuremmat, jos koko maassa siirrytään tuottavuudessa edes tasolle, jolla parhaat kunnat ovat jo nyt.

Maakuntien verotusoikeuden puutteen on pelätty vievän niiden kannustimet toimia tehokkaasti. Kuntien mahdollisuus nostaa veroja sote-menojen rahoittamiseksi ei näytä kuitenkaan hillinneen kustannuksia, kirjoittajat huomauttavat.

Maakuntaa on arvosteltu uutena byrokratian tasona, mutta päähuolena voikin olla maakuntien muiden tehtävien suuri määrä. Maakunnan päätehtävänä ovat kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjoittajat muistuttavat.

Arvosteluun siitä, ettei uudistukselle haeta etukäteen EU-komission hyväksyntää, Nerg ja Hetemäki vastaavat, että asiasta on keskusteltu komission kanssa ja sovittu menettelystä, jolla valtiontukiasioiden käsittelyä jatketaan. Eduskunta voi vielä kuulla korkeimman hallinto-oikeuden edustajien näkemyksiä asiasta.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic