Uutiset

"Autoilijoiden omistajuus voi aiheuttaa ongelmia" – Kilpailuviranomaisen mukaan taksien välityskeskusten yhtiörakennetta olisi tarpeen pohtia

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan taksinvälityskeskusten omistajuusrakenne voi vaarantaa tasapuolisen kilpailun. Valtaosa välityskeskuksista on autoilijoiden omistuksessa, mikä voi lisätä riskiä siihen, että keskukset välittävät Kela-kyytejä vain keskusten omistajina oleville autoilijoille. KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kuitenkin myöntää, että julkisella vallalla on korkea kynnys puuttua omistajuuteen suoraan.
Tilausvälityskeskukset hoitavat muun muassa Kelan korvaamien taksimatkojen tilaukset, välityksen ja maksuliikenteen. Kuva: Markku Tanni
Tilausvälityskeskukset hoitavat muun muassa Kelan korvaamien taksimatkojen tilaukset, välityksen ja maksuliikenteen. Kuva: Markku Tanni

Taksien välityskeskusten omistajuutta pitäisi myös pohtia, kun arvioidaan taksimarkkinoiden toimivuutta.

Näin sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) apulaisjohtaja Valtteri Virtanen.

Tällä hetkellä valtaosa taksien välitysyhtiöistä on autoilijoiden omistuksessa, mikä luo Virtasen mukaan riskin sille, että omistajat käyttävät yhtiötä oman markkina-asemansa puolustamiseen.

– Yhtiön rakenne antaa tähän mahdollisuuden. Siinä mielessä olisi tarkoituksenmukaista miettiä sitä, pitäisikö rakennetta muuttaa. Joissakin maissa kilpailuviranomaisilla on toimivalta puuttua myös rakenteisiin, kuten pakottaa myymään omistuksia. Suomessa KKV voi puuttua yritysten rakenteisiin vain yrityskauppavalvonnassa, Virtanen toteaa.

Taksiuudistuksen piti helpottaa

KKV kertoi maaliskuun alussa epäilevänsä useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Viraston markkinakartoituksen mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, jos ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille.

Viime vuonna tehdyn taksiuudistuksen tavoitteena oli helpottaa markkinoille pääsyä.

– Kun markkinat avataan kilpailulle, keskeistä on, että alalle tulolle ei ole esteitä. Vaikka lainsäädännöllisiä esteitä ei enää olisikaan, alalla voi kuitenkin olla rakenteita ja toimintatapoja, joiden seurauksena alalle tulo ja siellä toimiminen on vaikeaa. Tästä on kyse näissä selvityksissä Kela-kyytien välittämisestä, Virtanen tiivistää.

Hänen mukaansa Kela-kyydit ovat taksialalla ja etenkin haja-asutusalueilla niin keskeinen osa tulonmuodostusta, että jos uudet yrittäjät eivät saa niitä tasapuolisesti, se voi muodostaa esteen alalle pääsylle.

Virtanen arvioi, että syksyllä virastolla voisi olla koossa näkemys yhtiöistä, joiden kanssa asiassa edetään.

– Ja jos yrityksissä toimintatapoja muutetaan, niin kyllä me otamme sen huomioon harkinnassa, että jatketaanko näitä asioita vai ei, hän lisää.

Linja-autoalalla kartelliepäily

Linja-autoalalla epäiltyyn kartellitapaukseen liittyy samantyyppinen yhtiörakenne kuin taksien välityskeskuksissa.

KKV:n näkemys oli ja on, että linja-autoyhtiöiden omistamaa Matkahuoltoa on käytetty estämään uusien yrittäjien markkinoille tuloa, koska esimerkiksi terminaalipalveluja ja rahdinkuljetusta ei ole tarjottu tasapuolisesti.

Matkahuolto ja useat linja-autoyhtiöt saivat asiasta sakkotuomion markkinaoikeudessa.

Nyt asia on valitusten jälkeen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Muullakin kuin taksamittarilla

Yleisesti omistajuuteen puuttuminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen kysymys.

– Kysymys julkisen vallan puuttumisesta omistajuuteen on periaatteellisesti iso. Yhtiöt järjestävät omistuksensa ja rahoituksensa niin kuin parhaaksi näkevät. Täytyy myös muistaa, ettei rakenne sinänsä mitenkään pakota yhtiötä rajoittamaan kilpailua.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on todennut, että välityskeskuksia koskevan sääntelyn tiukentamista on harkittava, jos KKV:n epäilykset osoittautuvat todeksi.

Virtanen muistuttaa myös siitä, että taksialalta voidaan toisaalta myös purkaa sääntelyä edelleen.

– Hallituksen esityksessä ajoneuvolain uudistamisesta ehdotettiin laajempaa mahdollisuutta hyödyntää matkan keston tai pituuden mittaamisessa muuta tekniikkaa kuin perinteistä taksamittaria. Tämä olisi voinut madaltaa alalle tulon kynnystä. Ehdotus kuitenkin hylättiin eduskunnassa.

Välityskeskukset hoitavat monia asioita

Tilausvälityskeskukset hoitavat Kelan korvaamien taksimatkojen tilaukset, taksimatkojen yhdistelyt, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan ja maksuliikenteen. Lisäksi tilausvälityskeskukset ohjeistavat palveluntuottajia.

Kelalla tekee sopimukset alueellisten tilausvälityskeskuksen kanssa. Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2021 asti.

Taksimatkan Kela-korvaus edellyttää, että matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt selvityspyynnön Kainuun Taksivälitys Oy:lle, Keskustaksi Oy:lle, Kokkolan Taksiliikenne Oy:lle, Kuru-Taksi Oy:lle, Kymenlaakson Taksi Oy:lle, Lounais-Suomen Taxidata Oy:lle, Oulun Aluetaksi Oy:lle, Pohjanmaan Taksi Oy:lle, PRO-keskus Oy:lle, Taksi Päijänne Oy:lle, Taksi Saimaa Oy:lle, Tampereen Aluetaksi Oy:lle ja Vaasan Ulataksi Oy:lle.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti