Uutiset

Auttamista ei saa kriminalisoida, lapsia ei pidä koskaan ottaa säilöön – SPR vaatii parannusta suojelua hakevien asemaan

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kirjaa joka päivä Euroopan rannikolle pyrkineiden ja merimatkalla hukkuneiden lukumäärän. Ajoittain valokuvat hukkuneista pakolaisista herättävät mielenkiinnon, mutta useimmiten näiden ihmisten kohtalo jää ilman huomiota.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike toimii maailmanlaajuisesti auttaakseen ihmisiä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan. Punainen Risti on paikalla vastaanottamassa, suojelemassa ja auttamassa niin luonnonkatastrofeista kuin konflikteista kärsiviä ihmisiä.

Ihmiset, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa, ovat alttiita monille vaaroille. He ovat kaukana perheistään, väsyneitä ja ahdistuneita. Euroopassa he kohtaavat syrjintää ja muukalaisvihaa, eikä heitä oteta mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Suomen Punainen Risti on huolestunut turvapaikanhakijoiden tilanteesta niin Euroopassa kuin meillä Suomessa. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin lausunto ulkomaalaislain muutoksista ja välinpitämättömistä oikeusavustajista, riippumattomien tutkijoiden selvitys kansainvälistä suojelua hakevien asemasta Suomessa ja Unicefin tutkimus turvapaikanhakijalasten kohtelusta kertovat kukin karua kieltään: kansainvälistä suojelua hakevien asema on heikentynyt Suomessa merkittävästi.

EU-maat keskustelevat parhaillaan turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Muutoksilla pyritään esimerkiksi tehostamaan turvapaikkamenettelyä, jotta kansainvälisen suojelun tarve voidaan arvioida nykyistä yksinkertaisemmin ja nopeammin. Euroopan tulisikin yhdessä kantaa vastuuta kaikkein haavoittuvimmista, joihin turvapaikanhakijat ja pakolaiset kuuluvat.

Vastuun kantaminen tarkoittaa inhimillistä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa. Silloin päätöksenteossa noudatetaan useimpien maiden allekirjoittamaa YK:n pakolaissopimusta. Ihminen on otettava vastaan ihmisarvoa kunnioittaen, ja jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa. Valtioiden olisi toimittava määrätietoisesti sen varmistamiseksi, että kansainvälistä suojelua hakeville taataan yksilöllinen, reilu ja tehokas turvapaikkamenettely ja että he saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista.

On tärkeää, että perheen oikeutta olla yhdessä kunnioitetaan ja ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten tarpeet ja etu huomioidaan. Lisäksi on varmistettava, että humanitaarista apua, suojaa, terveydenhoitoa ja psykososiaalista tukea on saatavilla ja että apua tarvitsevilla on pääsy siihen ilman pelkoa pidätyksestä tai karkotuksesta.

Auttamista ei saa kriminalisoida. Säilöönottoa on käytettävä vasta viimeisenä keinona, ja lasten säilöönotosta tulisi kokonaan luopua.

Järjestöillä ja vapaaehtoisilla on tärkeä rooli turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumisen tukemisessa.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat monelle Suomeen tulevalle turvapaikanhakijalle tai kiintiöpakolaiselle ensimmäinen linkki kotoutumiseen: he toimivat vastaanottoyksiköissä ja ovat vastassa lentokentällä. Pidämme panostamista kaksisuuntaiseen kotoutumiseen tärkeänä: tuetaan Suomeen muuttaneita kotoutumisessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta ja vahvistetaan yhteisöjen kykyä ottaa vastaan uusia tulijoita.

Punainen Risti on mielellään mukana tarjoamassa osaamista, kun kunnissa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaisten vastaanottoa. Viranomaisten, järjestöjen ja maahan muuttaneiden yhteistyöllä saadaan parhaat tulokset ripeään kotoutumiseen.

Muuttoliike on jatkuva maailmanlaajuinen ilmiö, ei tilapäinen kriisi Euroopassa. Meidän kaikkien tulisi toimia ihmisarvon ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen puolesta. Myös lähtöön pakottavia syitä – katastrofien vaikutuksia, ympäristötuhoja, väkivaltaisuuksia ja vainoa – tulisi pyrkiä ehkäisemään.

Pakolaiset eivät saisi olla vain nimettömiä ihmiskohtaloita hukkumis- tai muissa tilastoissa. Kotimaastaan pakenevat ovat ihmisiä, joilla on kaikilla oma tarinansa. Heillä on oikeus tulla huomatuksi ja saada apua tarpeen mukaan.

Suomen Punainen Risti toivoo inhimillisyyttä pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan.

Kirjoittaja on Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic