Uutiset

Barometri: Poliisia epäilee korruptiosta liki puolet kansalaisista, luottamus perustehtävien hoitoon korkeaa

Kansalaisten luotto poliisiin on säilynyt erittäin korkeana, selviää uusimmasta poliisibarometristä.

Noin 95 prosenttia kyselyn vastaajista luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luottamus on korkeaa etenkin perustehtävien hoitamisen suhteen.

Poliisin tärkeimpinä tehtävinä pidetään kiireellisiin hälytyksiin vastaamista, väkivaltarikosten selvittämistä ja torjuntaa, kotiväkivaltaan puuttumista ja terrorismin torjuntaa.

Kansalaisten mielestä poliisi on myös priorisoinut oikealla tavalla kaikkein tärkeimpänä pidettyjä tehtäviä.

Arviot poliisin korruptoituneisuudesta ovat säilyneet kohonneella tasolla vuosien 2012–2014 välillä tehdystä poliisibarometristä lähtien.

Noin 40 prosenttia uusimpaan barometriin vastanneista piti melko tai erittäin todennäköisenä, että poliisien keskuudessa esiintyy korruptiota tai epäeettistä toimintaa.

Ennen vuotta 2012 vastaava luku oli merkittävästi pienempi. Tuolloin poliisien keskuudessa esiintyvää korruptiota pitivät melko tai erittäin todennäköisenä 26–27 prosenttia barometriin vastanneista.

Poliisien arvioidaan myös tehneen selkeitä virheitä työssään. Näin arvioi lähes joka viides kyselyn vastaaja.

Virheitä on tapahtunut vastaajien arvion mukaan esimerkiksi liikennerikkomusten tarkkailussa. Poliisin myös koetaan käyttäneen epäasiallisesti, kohdelleen maahanmuuttajataustaisia henkilöitä epäoikeudenmukaisesti ja käyttäneen liiallista voimaa.

Näin tutkimus tehtiin

Poliisibarometri on haastattelututkimus, jota on tehty vuodesta 1999 lähtien kahden vuoden välein.
Barometrissä kansalaisilta kysyttiin arvioita esimerkiksi poliisin luotettavuudesta ja korruptoituneisuudesta.
Tutkimukseen haastateltiin 1096 henkilöä käyntihaastatteluina marraskuun 2017 ja tammikuun 2018 välillä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic