Uutiset

Bilteman hiekkapuhallusaine sisälsi asbestia - THL:n mukaan pienikin asbestimäärä altistaa riskille

Hiekkapuhallusainetta jo vuosia käyttänyt moottoriajoneuvoharrastaja kuuli reilu kuukausi sitten, että hänen käyttämässään Biltemasta ostetun hiekan seassa voi olla asbestia. Biltema tiedotti tiettyjä valmistuseriä olevien hiekkapuhallusaineiden takaisinvedosta lokakuussa. Biltema on pyytänyt palauttamaan kyseisiä eriä olevat hiekkapuhallusainepakkaukset takaisin liikkeeseen.

Moottoriajoneuvoharrastaja kertoo käyttäneensä Bilteman hiekkaa jo vuosia.

-Olen käyttänyt hiekkaa maalin poistamiseen esimerkiksi mopojen metalliosista.

Harrastaja ei halua esiintyä jutussa nimellään. Hän kertoo käyttävänsä hiekkaa pääasiassa hiekkapuhalluskaapissa, mutta silloin tällöin käytössä on ollut pistehiekkapuhallin.

Hän kertoo, että hänen pajansa lattia on täynnä hiekkapölyä. Ja nyt joukossa on hänen epäilyksensä mukaan myös asbestia.

Tuotetta on myyty 15 tavaratalossa

Bilteman toimitusjohtaja Tom Lång, miten paljon kyseistä tuotetta on myyty?

-Hiekkapuhallusaineita tuotenumeroilla 17-022 sekä 17-294 on myyty Suomessa vuodesta 2010. Mahdollisesti altistuneet erät on valmistettu 2016 tai 2017.

Miten paljon tuotetta on jo palautettu?

-Viime lokakuun 25. päivän ja helmikuun 2. päivän välisenä aikana on tuotetta 17-022 palautettu Suomessa 71 kappaletta ja tuotetta 17-294 51 kappaletta.

Onko ainetta myyty eri puolilla Suomea?

-Hiekkapuhallusaineita on myyty kaikissa Biltema Suomi oy:n 15 tavaratalossa.

Miten tuotteen voi palauttaa, jos sitä on jo käyttänyt ja osa on jäljellä?

-Säkit ja purkit tulee palauttaa myymälään suljettuina. Suljetut pakkaukset tulee pitää suljettuina ja avatut pakkaukset tulee sulkea teipillä ja pakata muovipussiin ennen palauttamista.

-Tuotteen hinta korvataan asiakkaalle.

Voiko mahdollisesti asbestia sisältävän hiekkapölyn kerätä pinnoilta pois itse vai pitääkö tehtävä antaa ammattilaisen hoidettavaksi?

-Pölyt voi siivota itse, kunhan noudattaa ohjeistusta suojautumisesta ja pölyjen siivoamisesta.

Miten paljon asbestia hiekkapuhallusaineessa on?

-Kyseisissä hiekkapuhallusaineissa mahdollisesti esiintyvät asbestimäärät ovat asiantuntijoiden mukaan niin pieniä, että tuote itsessään ei aiheuta terveysvaaraa.

Voiko aineesta olla varaa asiakkaille?

-Lyhytkestoisessa, satunnaisessa käytössä ei löydy minkäänlaisia viitteitä hiekkapuhallusaineen aiheuttamasta terveysriskistä.

-Biltema on arvioinut, että mikäli tuotteelle altistutaan suojaamattomana pitkäaikaisesti tai jatkuvassa käytössä, ei voida täysin poissulkea tuotteen mahdollista terveysriskiä.

Hiukkaset tunkeutuvat keuhkoihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri, dosentti Raimo O. Salonen, miten asbesti vaikuttaa ihmiseen?

-Asbestihiukkaset tunkeutuvat syvälle keuhkoihin eivätkä ne pysty poistumaan sieltä koskaan.

-Hiekkapuhallusaine sisältää yleensä hienojakoisia mineraalihiukkasia ja kun sitä käytetään esimerkiksi maalin poistoon metallista, asbestihiukkaset pilkkoutuvat vielä hienojakoisemmiksi asbestineulapölyhiukkasiksi.

Voiko vähäinen määrä asbestia hiekkapuhallusaineessa aiheuttaa terveyshaittoja?

-Asbestipölylle altistuminen on hyvin vaarallista. Mitään turvallista alarajaa altistumiselle ei ole, vaan jokainen hengitetty asbestihiukkanen kohottaa riskiä sairastua.

-Pitempiaikainen työperäinen altistuminen voi aiheuttaa muun muassa keuhkojen ja keuhkopussin syöpiä sekä asbestoosia.

-Jos tekee harrastushommissa paljon hiekkapuhallusta eikä käytä kunnon suojaimia, on riski sairastua kivipölykeuhkosairauteen ja asbestisairauksiin silloin, kun se on epäpuhtautena mukana hiekkapuhallusaineessa.

Miten asiassa pitäisi toimia?

-Bilteman mainitsemia tuote-eriä mahdollisesti paljon käyttäneiden olisi syytä hakeutua varmuuden vuoksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle terveystarkastukseen.

Suojavaatteet ja hengityssuojaimet

Alue, jolla työntekijä voi altistua asbestille, on selvästi rajattava ja osoitettava varoitusmerkein.
Altistumisalueelle eivät saa päästä muut kuin asbestityön tekemiseen välttämättömät henkilöt.
Työntekijöiden on altistumisalueella käytettävä asbestityön edellyttämiä suojavaatteita ja kasvot suojaavia hengityksensuojaimia.
Asbestin kulkeutuminen altistumisalueen ulkopuolelle on estettävä.
Asbestipitoiset aineet, välineet ja varusteet tulee siirtää altistumisalueelta merkittynä ja pakattuna siten, ettei niistä aiheudu vaaraa.
Työnantajan on asbestipurkutyön suorittamisen jälkeen varmistettava, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista.
Tilojen puhdistuksen jälkeen työnantajan on varmistettava mittaamalla, ettei altistumisalueen ilmassa ole asbestia enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa.

Lähde: Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti