Uutiset

Brother Christmasia epäillään kahdesta rahankeräysrikoksesta

Epäilyt törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kolmannesta rahankeräysrikoksesta kaatuivat.
Brother Christmas ry:n toimintaan liittyen rahankeräysrikoksista syytteessä ovat kaikki kolme yhdistyksen hallituksen jäsentä. Ari Koponen on yksi hallituksen kolmesta jäsenestä. Kuva: Joel Maisalmi
Brother Christmas ry:n toimintaan liittyen rahankeräysrikoksista syytteessä ovat kaikki kolme yhdistyksen hallituksen jäsentä. Ari Koponen on yksi hallituksen kolmesta jäsenestä. Kuva: Joel Maisalmi

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto on saanut Ari Koponen Events ja Brother Christmas ry:n toimintaan kohdistuneen syyteharkinnan valmiiksi. Poliisin tekemän esitutkinnan perusteella asiassa epäillään törkeää kirjanpitorikosta ja kolmea rahankeräysrikosta.

Törkeän kirjanpitorikoksen ja yhden rahankeräysrikoksen osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätökset.

Syyttäjä on toimittanut kahta rahankeräysrikosta koskevan haastehakemuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen huhtikuun ensimmäinen päivä. Asian käsittelypäivä ei ole vielä tiedossa. Haastehakemuksen tarkempi sisältö ja poliisin esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi myöhemmin.

Epäillyt kiistivät syyllisyytensä

Syyttäjä epäilee rahankeräysrikoksista yhtä henkilöä liittyen toiminimi Ari Koponen Eventsin toimintaan marraskuun ja joulukuun välisenä aikana vuonna 2016. Brother Christmas ry:n toimintaan liittyen rahankeräysrikoksista syytteessä ovat kaikki kolme yhdistyksen hallituksen jäsentä. Yhdistykseen liittyvät rikosepäilyt ajoittuvat tammikuun ja heinäkuun välisenä aikaan vuonna 2017.

Brother Christmas ry:n hallituksessa on Ari Koposen lisäksi kaksi muuta jäsentä.

Toiminimellä Ari Koponen Events tai Brother Christmas -yhdistyksellä ei ole ollut epäiltyjen rikosten aikana rahankeräyslupaa. Kaikki rikoksista epäillyt henkilöt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Yhdistyksen toimintaan kohdistuneessa erityistarkastuksessa ei löytynyt viitteitä siitä, että varoja olisi käytetty muuhun kuin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Tiliotteen merkinnät riittivät

Törkeän kirjanpitorikoksen osalta rikosepäilyssä on kyse pääosin tositteiden puutteista. Kirjanpidossa huomattava määrä tulo- ja menotapahtumia on kirjattu tiliotteelta.

Toiminnan luonne huomioon ottaen rikosperusteisessa tarkastuksessa on katsottu tiliotteella olevat merkinnät riittävän kirjauksiin niin sanottuna tiliote tositteena -periaatteella. Tältä osin kirjanpitolautakunta on antanut myös aiemmin lausuntoja tiliotteen hyväksymisestä tositteeksi.

Rikosperusteisessa erityistarkastuksessa todettiin, että kirjanpito antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Syyttäjän mukaan ei ole syytä arvioida tilannetta toisin.

Harhaanjohtavaa tietoa ei löytynyt

Syyttämättä jätetyn rahankeräysrikoksen tekoaika kohdistui aikaan, jolloin Brother Christmas ry:llä oli voimassaoleva rahankeräyslupa. Esitutkinnassa epäiltiin, että yhdistys olisi rahankeräyksen toimeenpanossa tahallaan antanut keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Kyse oli siitä, että osasta Brother Christmas ry:n keräysvetoomuksia puuttui tieto varojen käytöstä siinä tapauksessa, mikäli nimenomaiselle kohteelle asetettu keräystavoite ylittyi.

Syyttäjä katsoo, että ilmoittelu ei esitutkintamateriaalin perusteella ollut kuitenkaan sillä tavalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, että voitaisiin todennäköisin syin arvioida rahankeräysrikoksen tunnusmerkistön täyttyvän tämän rikosepäilyn osalta.

Uusimmat

Fingerpori

comic