Uutiset

Ebola-lääke remdesivir voi tulla koronapotilaiden käyttöön jo muutamassa viikossa – "Kaikki on täysin tuloksista kiinni"

Euroopan lääkevirasto selvittää parhaillaan, voidaanko remdesivir-lääkkeelle antaa myyntilupa koronapotilaiden hoidossa. Fimea odottaa vielä lisää tutkimusnäyttöä ennen kuin se päättää, äänestääkö se myyntiluvan puolesta.
Remdesiviristä voi olla apua myös muiden kuin hengityskonepotilaiden hoidossa. Kuva: Joel Maisalmi
Remdesiviristä voi olla apua myös muiden kuin hengityskonepotilaiden hoidossa. Kuva: Joel Maisalmi

2010-luvun alkupuolella ebolaa vastaan kehitetty viruslääke remdesivir saattaa saada myyntiluvan koronapotilaiden hoidossa nopeimmillaan muutamassa viikossa, arvioi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääkevalmistekomitea arvioi parhaillaan, voidaanko remdesivirille antaa myyntilupa covid-19-tautia sairastavien hoidossa. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa remdesivirin on todettu tehoavan vaikeasti oireileviin koronapotilaisiin, ja maan lääkeviranomainen FDA on antanut luvan sen kokeelliseen käyttöön vakavissa tapauksissa. Lääkettä valmistaa Gilead Sciences -yhtiö.

Suomen kanta lääkkeeseen vielä auki

Yksikön päällikkö Jukka Sallinen Fimeasta sanoo, että myyntilupa voi tulla nopeastikin, jos valmistaja kykenee vakuuttamaan viranomaiset lääkkeen tehosta verrattuna mahdollisiin haittavaikutuksiin.

– On mahdollista, että myyntilupa myönnetään muutamassa viikossa. Prosessi voi kuitenkin myös pitkittyä, sillä kaikki on täysin tuloksista kiinni eikä myyntiluvan myöntö ole vielä varmaa. Jos lääke saa myyntiluvan, kyseeseen voi tulla ehdollinen myyntilupa, mikä tarkoittaa, että myöhemmin vaaditaan lisänäyttöä varsinaisen myyntiluvan saamiseksi. Ehdollinen lupa voidaan myös tarvittaessa perua, Sallinen selvittää.

Suomen kanta remdesivirin myyntilupaan on vielä auki.

– Kanta riippuu siitä, millaista dataa vielä saadaan nähtäväksi. Fimean komiteajäsen äänestää Suomen puolesta sen mukaan, mitä Fimeassa arvioidaan, Sallinen toteaa.

Kliinisissä kokeissa on havaittu, että lääkettä saaneet covid-19-potilaat ovat toipuneet taudista noin 30 prosenttia verrokkiryhmää nopeammin. Kuolleisuuteen lääkkeellä ei sen sijaan ole havaittu olleen yhtä merkittävää vaikutusta.

Apua myös muille kuin hengityskonepotilaille?

Remdesiviristä on arvioitu olevan hyötyä erityisesti hengityskoneeseen joutuneiden koronapotilaiden hoidossa.

Lääkevirasto EMA on kuitenkin päivittänyt ohjeistustaan siten, että lääkettä voidaan erityisluvalla käyttää jo nyt myös muilla kuin hengityslaitehoitoa tarvitsevilla potilailla.

– Uusi laajempi suositus perustuu tutkimustuloksiin. Lääkehoito voi niiden mukaan olla tehokasta myös pelkkää lisähappea saavien hoidossa, Sallinen kertoo.

Mahdollisen myyntiluvan yhteydessä määritellään, millaisten potilaiden hoitoon lääkettä voi käyttää.

– Sen jälkeen alkavat keskustelut siitä, mitkä maat ja millä kriteereillä lääkettä saavat.

Fimean tietojen mukaan Suomessa ei ole haettu erityislupia remdesivirin käyttöön EMA:n koordinoiman hyväksymisprosessin perusteella. Lupaa hakisivat käytännössä sairaala-apteekit.

Remdesivirin tehoa selvitetään useissa tutkimuksissa. Yksi niistä on maailman terveysjärjestön WHO:n koordinoima Solidarity-tutkimus, jossa on mukana myös Suomi.

Ruiskeena suoneen

Remdesivir on virustautien hoitoon tarkoitettu lääkeaine.

Sen kehitti yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Gilead Sciences 2010-luvun alkupuolella.

Lääke pysäyttää viruksia estämällä niiden RNA-ketjujen toiminnan. Se ei vaikuta immuunipuolustuksen reaktioihin vaan virukseen ja sen lisääntymiseen.

Lääke annetaan potilaalle ruiskeena suoneen.

Remdesivir kehitettiin alun perin ebolan hoitoon.

Uusimmat

Fingerpori

comic