Lounais-Häme Uutiset

Eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkaa yhä ratkaisevaa sote-kokoustaan: Ahvenanmaan kysymys saatiin käsiteltyä nopeasti

Ensimmäiset maakuntavaltuustot saattavat istua vuoteen 2025 saakka.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontui tärkeään istuntoon maanantaina puolilta päivin. Kuva: Joel Maisalmi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kokoontui maanantaina puolilta päivin ylimääräiseen istuntoon käsittelemään lausuntoa siitä, millaisia ongelmia se vielä näkee sote- ja maakuntauudistuksessa. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) arvioi silloin, että valiokunta saa ehkä työnsä valmiiksi alkuillasta.

Valiokunta on varautunut istumaan tarvittaessa maanantaina iltakahdeksaan saakka. Jos maanantaina ei tule valmista, seuraava kokous on heti tiistaiaamuna.

Lännen Median tietojen mukaan valiokunta sai maanantaina päivällä nopeasti hyväksyttyä mietinnön Ahvenanmaan itsehallintolain muutoksesta. Siten se ei muodosta tulppaa sote- ja maakuntauudistuksen etenemiselle.

Ratkaisevana sote- ja maakuntauudistuksen etenemiselle pidetään sitä, kuinka suuria muutoksia perustuslakivaliokunta vielä vaatii valinnanvapauslakiesitykseen. Jos valiokunta vaatii hallitukselta uusia lakiesityksiä, on mahdollista, ettei uudistusta ehditä enää käsitellä tällä vaalikaudella.

Tiettävästi perustuslakivaliokunnassa esillä on ainakin kolme pontta, jotka vaativat hallitukselta muutoksia pykäliin. Ne olisivat kuitenkin sellaisia, että muutokset voidaan tehdä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Ponnet liittyisivät maakunnan kykyyn turvata palvelut tilanteessa, jossa yksityinen palvelun tuottaja ajautuu konkurssiin, sekä tietosuojan riittävyyteen ja maakuntavaalien ajankohtaan.

Oikeuskanslerinviraston mukaan maakuntavaalit voitaisiin järjestää aikaisintaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun eduskunta on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistuksen.

Lännen Median tietojen mukaan valiokunnassa esillä on vaihtoehto, että ensimmäisissä maakuntavaaleissa valittavat maakuntavaltuustot istuisivat yli seuraavien kuntavaalien. Silloin ensimmäisten maakuntavaltuustojen toimikausi ulottuisi vuoteen 2025.

Etukäteen on jännitetty etenkin, mitä perustuslakivaliokunta sanoo siitä, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunta halunnut hankkia valinnanvapausmallista ennakkohyväksyntää EU-komissiolta. Kysymys on siitä, sisältyykö siihen EU:n kilpailulakien vastaista valtion tukea.

Lisäksi odotetaan, mitä perustuslakivaliokunta lausuu siitä, ettei palvelujen yhteensovittamiseksi alun perin välttämättömänä pidetty asiakassuunnitelma luokaan asiakkaalle oikeutta palveluihin.

Tärkeitä kysymyksiä ovat myös se, onko maakuntien rahoitus turvattu niin, että perustuslain mukaiset palvelut taataan kaikissa oloissa ja onko henkilötietojen tietosuoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen.

Tiukka aikataulu

Kun perustuslakivaliokunta saa lausuntonsa valmiiksi, sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitää vielä laatia lopulliset mietinnöt, ennen kuin lakiesitykset muutosehdotuksineen menevät eduskunnan suuren salin käsittelyyn ja ratkaiseviin äänestyksiin.

Tiukka aikataulu ei salli viivästyksiä. Eduskunta on näillä näkymin koolla enää viisi viikkoa, ennen kuin se jää maaliskuun puolivälissä vaalilomalle.

Viime kesäkuun alussa perustuslakivaliokunta näki sote-palvelujen valinnanvapauslaissa useita vakavia ongelmia ja parikymmentä korjausta vaativaa kohtaa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen hallitus päätti lykätä uudistuksen voimaantuloa vuodella vuoden 2021 alkuun.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset uudistuksesta valmistuivat marraskuussa monen kuukauden työn ja riitelyn jälkeen. Niissä pyrittiin jo vastaamaan perustuslakivaliokunnan esille ottamiin ongelmiin.

Maakunnista palvelujen järjestäjä 2021

Perustettavat 18 maakuntaa alkaisivat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2021 alusta lukien. Maakunnille on tarkoitus siirtää myös lukuisia muita tehtäviä.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön koko Suomessa 1.1.2022.

Valinnanvapauteen perustuvat sote-keskukset aloittaisivat viimeistään 1.1.2023. Maakunnan olisi mahdollista hakea lupaa tätä aikaisemmalle aloittamiselle.

Uudet suunhoidon yksiköt aloittaisivat 1.1.2023.

Sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluita, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.

Kulujen kasvusta pitäisi leikata 3 miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Menot saisivat kasvaa jatkossa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun ne nyt kasvavat 2,4 prosenttia vuodessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic