Uutiset

Eduskunnan vaihtuessa osa kansalaisaloitteista on jäänyt käsittelemättä – hallitus haluaa siihen muutoksen

Hallitus haluaa selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen. Kuulemisen aiheena on kansalaisaloite Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta.

Hallitus esittää muutoksia kansalaisaloitelakiin aloitteiden teon sujuvoittamiseksi. Esitetyillä muutoksilla halutaan selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.

Lisäksi määräaikaa aloitteen eduskunnalle toimittamiseen ehdotetaan pidennettäväksi. Hallitus antoi asiasta esityksen tänään eduskunnalle.

Ehdotuksen mukaan aloitteen kannatusilmoitukset olisi toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta. Myös määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenisi nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan esitetyillä muutoksilla halutaan selkiyttää kansalaisaloitteen tekemistä ja auttaa välttämään aloitteen raukeamista vaalikauden päätteessä lisäämällä aloitteentekijöiden mahdollisuuksia valita, milloin tuovat aloitteen eduskunnan käsittelyyn.

– Kansalaisaloite on tärkeä työkalu kansalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Tämä näkyi myös kansalaisaloitelain uudistusten lausuntokierroksella, jossa kansalaisaloitejärjestelmää pidettiin tärkeänä ja onnistuneena, Häkkänen sanoo.

Kansalaisaloitteita on voinut tehdä vuodesta 2012 lähtien. Verkossa toimiva kansalaisaloite.fi-palvelu otettiin käyttöön saman vuoden lopussa. Kuuden vuoden aikana palveluun on avattu noin 800 kansalaisaloitetta. Kaikkiaan eduskuntaan on edennyt 25 kansalaisaloitetta.

Uusimmat

Fingerpori

comic