Uutiset

Eduskuntaryhmät sopivat vauhdittavansa lakiesityksiä, joiden pitäisi ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia

Rangaistuksia tiukennetaan ja tietojen vaihtoa lisätään. Lisäksi selvitetään, voidaanko kaksoiskansalainen karkottaa, jos hän syyllistyy törkeisiin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin.
Yhdeksän eduskuntapuolueen ryhmänjohtajat kertoivat hallitus-oppositiorajat ylittäneestä yhteistyöstään, jolla kiirehditään eduskunnassa jo olevien kolmen lakiesityksen käsittelyä. Kuva: Mauri Ratilainen Com.Pic- Kuvatoimisto 0400-461764

Eduskuntaryhmät yli hallitus-oppositiorajan pääsivät tiistaina sopuun siitä, mitä vielä nykyinen eduskunta voi tehdä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Ryhmät päättivät kiirehtiä kolmen jo eduskunnassa olevan lakiesityksen läpiviemistä. Niistä on tarkoitus saada päätökset kahdessa kuukaudessa, jotta lait saadaan voimaan mahdollisimman pian.

Ensimmäinen lakiesitys koskee lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamista ja lakiin otettavaa törkeää lapsenraiskausta.

– Lakivaliokunnan pitää katsoa, onko mahdollista vielä kiristää rangaistuksia lapseen kohdistuvista törkeistä seksuaalirikoksista, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi.

– Toinen lakiesitys koskee poliisin henkilötietolakia. Se on yksi työkalu viranomaisille torjua seksuaalirikoksia. Sitoudumme siihen, että tämä hanke tässä talossa viedään läpi.

– Kolmas esitys koskee kansalaisuuslain muutosta, jonka perusteella terrorismirikoksiin syyllistyneet voitaisiin nykyistä helpommin karkottaa maasta poistamalla heiltä kansalaisuus. Tässä yhteydessä hallituksen pitää tehdä selvitys, voitaisiinko tähän lisätä (karkotusperusteena) vielä esimerkiksi törkeät seksuaali- ja väkivaltarikokset, Kaikkonen jatkoi.

Valiokunnat varaavat lisäkokouksia, jotta nämä kolme lakihanketta saadaan vietyä läpi vielä tällä vaalikaudella. Eduskunta jää vaalilomalle 15. maaliskuuta.

– Hallituksen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota seksuaalirikoksia ennaltaehkäiseviin toimiin. Nettipoliisitoiminnalla, poliisin rikostutkinnalla, valistuksella ja rikosten uhrien auttamisella on oltava riittävät resurssit, Kaikkonen sanoi.

Ryhmänjohtajat painottavat turvapaikanhakijoiden riittävän vahvan suomen kielen, kulttuurin ja Suomen lainsäädännön opetusta. Hallituksen on tarvittaessa tuotava esitys lisäbudjetista, jotta tähän on riittävät resurssit.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen painotti, että lapsiin kohdistuvat rikokset ansaitsevat ankaran rangaistuksen.

– Eduskunta lähettää nyt yhtenäisen vahvan viestin siitä, että tällaiset teot eivät ole meidän yhteiskunnassamme mitenkään hyväksyttäviä. Seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään ja puututaan myös kansalaisuuskysymykseen.

Sdp:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman totesi, että Oulussa ja Helsingissä esiin tulleet seksuaalirikosepäilyt ovat pysäyttäneet paitsi kansalaiset, myös päättäjät.

– Kun nostamme lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten alarajoja, se lähettää vahvan viestin, että nämä teot, joista olemme saaneet lukea, eivät kuulu Suomeen. Näihin puututaan päättäväisesti ja lujasti.

Lindtman kiitteli hallituspuolueita sitä, että ne suhtautuivat rakentavasti hänen aloitteeseensa asiaan tarttumisesta ja että yhteisymmärrykseen päästiin nopeasti.

Myös sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo oli tyytyväinen siitä, että eduskunta pystyy poikkeuksellisina aikoina poikkeuksellisiin ratkaisuihin.

Uusimmat

Fingerpori

comic