Uutiset

Eero Heinäluoman lakialoite: ministereille kielto kunnallisvaaleihin, salkun vastaanottavan erottava

Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluoma aikoo jättää tänään 28. kesäkuuta lakialoitteen, joka kieltäisi ministereitä istumasta kunnanvaltuustoissa.

Aloitteen mukaan ministerit eivät saisi asettua ehdolle kunnallisvaaleissa. Vastaava kielto koskee nykyisessä lainsäädännössä esimerkiksi kuntien johtotehtävissä työskenteleviä.

Kunnanvaltuustossa jo istuvan poliitikon taas täytyy aloitteen mukaan erota valtuustosta, jos hän aloittaa ministerinä.

Lännen Media ei tavoittanut Heinäluomaa kommentoimaan asiaa, mutta aloitteen jättämisen vahvisti Heinäluoman avustaja Matti Sadeniemi.

Keväällä Heinäluoma perusteli aloitetta Suomen Kuvalehdelle ministerien kiireellä ja lainvalmistelun laadun parantamisella.

Heinäluoman mielestä poliitikon aika ei millään riitä kunnanvaltuustoon, jos toimii ministerinä. Hän uskoo, että hallituksen esitykset olisivat laadukkaampia, jos ministereiden aikaa ei kuluisi valtuustoissa.

Vaalikelpoisuus pois

Aloitteen mukaan muutos tehtäisiin kuntalakiin, jossa säädetään vaalikelpoisuudesta kunnallisvaaleissa.

Ministereitä koskeva kielto rinnastuisi nykyiseen säännökseen, jossa vaaleihin osallistuminen kielletään esimerkiksi valtion virkamiehiltä, jotka hoitavat kuntien valvontaan liittyviä tehtäviä.

Jo valtuustossa istuvien, ministeriksi valittujen eroamisen käsittelee valtuustoryhmä, Heinäluoman avustaja sanoo. Kyse on kuitenkin muodollisuudesta, koska lakimuutos määräisi ministerin luovuttamaan paikkansa.

Heinäluoma kertoi keväällä Suomen Kuvalehdelle hakevansa aloitteelle allekirjoittajia kaikista puolueista. Tuolloin allekirjoittajiksi oli lupautunut myös yhden hallituspuolueen kansanedustaja, Heinäluoma kertoi.

Aloite ei koske maakuntavaltuustoja, jotka on tarkoitus perustaa osana maakuntauudistusta.

Heinäluoman avustaja huomauttaa, että kieltoa olisi mahdotonta ulottaa koskemaan maakuntavaltuustoja, koska niitä ei ole vielä perustettu, eikä niitä koskevaa lainsäädäntöä ole saatu valmiiksi.

Kaksi kolmesta tasosta

Alkuvuonna eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ehdottivat, että Suomessa otettaisiin käyttöön niin sanottu kaksi kolmesta -malli.

Ruotsissa jo käytössä olevassa mallissa poliitikko ei saa toimia kaikilla hallinnon tasoilla. Esimerkiksi parlamentin lisäksi päättäjä saa olla joko maakunta- tai kunnanvaltuustossa, muttei molemmissa.

Ehdotus ei koske pelkästään ministereitä vaan kaikkia kansanedustajia.

Mallissa ei kiellettäisi vaaleihin osallistumista, mutta edustajan täytyisi luovuttaa paikka joltakin hallinnon tasolta, jos tulisi valituksi kaikille tasoille.

-Edessä siintävä vaalisuma tulee johtamaan siihen, että samat ihmiset tulevat toimimaan päätöksentekijöinä niin eduskunnassa, maakuntavaltuustoissa kuin kunnanvaltuustoissakin. Tässä vaiheessa on tehtävä muutoksia, ettei valta keskity ja päätöksenteon laatu heikkene kiireen takia, nuorisojärjestöjen puheenjohtajat lausuivat tiedotteessaan helmikuussa.

Poliitikkojen ajankäytön lisäksi nuorisojärjestön tavoitteena on turvata nuorten pääsy politiikkaan ja hajauttaa valtaa.

Järjestöt pelkäävät eduskunnan sekä maakunta- ja kunnanvaltuustojen täyttyvän etupäässä pitkäaikaisista poliitikoista, jos samanaikaisia luottamustoimia ei rajoiteta hallinon eri tasoilla.

Ministerit kunnanvaltuustoissa

Eero Heinäluoman lakialoite kieltäisi ministereitä istumasta kunnanvaltuustossa samanaikaisesti ministerinpestin kanssa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 17 ministeristä kunnanvaltuutettuja on 12.
Sinisten ministereistä kunnanvaltuustoissa istuvat Timo Soini, Sampo Terho, Jari Lindström, Pirkko Mattila ja Jussi Niinistö.
Keskustalaisista ministereistä valtuustoissa ovat Jari Leppä ja Annikko Saarikko. Ministeri Kimmo Tiilikainen ei yltänyt valtuustoon Helsingissä.
Kokoomuksesta ministereinä ja kunnanvaltuutettuina toimivat yhtäaikaisesti Antti Häkkänen, Kai Mykkänen, Petteri Orpo, Anne-Mari Virolainen ja Sanni Grahn-Laasonen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic