Uutiset

Ehdolliseen vankeuteen ehdotetaan valvontaa – sitä uhmaava uhkaa päästä liian helpolla

Ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittu ja valvontatapaamisen väliin jättävä voi tulevaisuudessa päästä liian helpolla. Tätä mieltä ollaan osassa oikeusministeriön työryhmän ehdotukseen jätetyissä lausunnoissa. Lausuntojen jättämisaika päättyi maanantaina.

Oikeusministeriön työryhmä on ehdottanut, että 21 vuotta täyttäneet rikoksen tehneet voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden lisäksi valvontaan. Tarkoituksena on tehdä ehdollisesta vankeudesta uskottavampi ja konkreettisempi rangaistus. Tällä hetkellä valvonta liittyy vain nuorten ehdolliseen vankeuteen.

Lisää valvonta-aikaa

Lausunnonantajien mielestä seuraukset valvontaan liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta ovat liian lievät. Jos tuomittu jättää tulematta valvontatapaamiseen, ehdotuksen mukaan hänet voitaisiin tuoda paikalle poliisin virka-apua käyttäen, ja rangaistuksena hänen valvonta-aikaansa voitaisiin pidentää enintään kuudella kuukaudella.

Tämä ei riitä esimerkiksi valtakunnansyyttäjänvirastolle.

-Vaikka valvonta itsessäänkin on rangaistus, ainoa konkreettinen sanktio on valvonta-ajan pidentäminen. Käytännössä on siten mahdollista, että niin halutessaan aikuinen valvontaan tuomittu voi tosiasiassa romuttaa valvonnan hyvät tavoitteet omalta osaltaan, valtakunnansyyttäjänviraston lausunnossa todetaan.

Vapaaehtoista ei rankaista

Oikeusministeriön työryhmään kuuluvan lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkalan mukaan tämä on asia, josta voidaan keskustella.

-Valvonnassa ei ole samanlaista selkeää tuntimääräistä järjestelmää kuin yhdyskuntapalvelussa. Yhdyskuntapalveluksen laiminlyönnin voi selkeästi muuntaa rangaistukseksi. Siitä ei kuitenkaan voitu ottaa suoraan mallia, Matikkala kuvailee.

Hän painottaa, että ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset ovat vapaaehtoisia ja kuntoutumiseen tähtääviä toimia. Siksi päihdekuntoutuksen lopettamisesta ei voi rankaista.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista miettinyt työryhmä on lausunnonantajien mukaan lähtökohtaisesti oikealla tiellä. Ehdollisesta vankeusrangaistuksesta halutaan uskottavampi rangaistus, jolla rikoksen uusiminen vähenee. Valvontatapaamisilla, mahdollisella päihdekuntoutuksella ja yhdyskuntapalvelun tuntimäärää nostamalla halutaan kohentaa tuomitun tilannetta antamalla hänelle mielekästä ja elämänhallintaa rakentavaa sisältöä, joka samalla lisää rangaistuksen konkreettisuutta.

Alueellisia eroja kuntoutuksessa

Lausunnoissa pohditaan myös uudistuksen vaatimia voimavaroja. Valvottavien määrän kasvun arvioidaan lisäävän henkilöstön tarvetta lausunnonantajasta riippuen rikosseuraamuslaitoksessa, oikeuslaitoksessa, poliisissa ja päihdetyössä. Jo työryhmän ehdotuksessa todetaan, että aikuisten valvottavien ryhmä on todennäköisesti moniongelmaisempi ja seuraamuksen täytäntöönpanossa vaativampi kuin nuorten.

Tuomioistuimissa pohditaan, miten ne voisivat saada tarvittavia tietoja rikoksentekijän elämäntilanteesta. Tällä hetkellä käytettävissä ovat rikosseuraamuslaitoksen tekemät seuraamusselvitykset, joissa arvioidaan syytetyn mahdollisuuksia selviytyä yhdyskuntapalvelusta.

Useammassa lausunnossa todettiin myös, että kuntoutus- ja hoitopalvelujen saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Eri mieltä oltiin siitä, onko perusteltua jättää ensikertalaiset ehdolliseen vankeuteen tuomitut valvonnan ulkopuolelle.

Ehdollisen vankeuden tehostamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi syksynä. Uudistuksen kustannuksiksi arvioidaan runsaat 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Tämä muuttuisi
21 vuotta täyttänyt voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden lisäksi valvontaan, jos se olisi tekijän aiemmat rikokset, henkilökohtaiset olot ja rikokseen johtaneet seikat huomioiden tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.Valvonnan sisältö ja tuntimäärät vastaisivat nuorten ehdollisen vankeuden valvontaa. Valvontaan kuuluisi aina valvontatapaamisia. Seuraamukseen voisi sisältyä myös sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia.Valvontaan voisi sisältyä myös enintään 30 tuntia osallistumista yleensä päihdeongelmaan liittyvään kuntoutukseen tai avohoitoon. Tähän tarvitaan tuomitun suostumus.Valvonnan kesto olisi vuosi ja kolme kuukautta.Samalla kertaa voitaisiin tuomita sekä sakko että valvonta.Yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärä nousisi 90:stä 120 tuntiin. Tällä tavoitellaan, tuntuvampi pitkissä ehdollisissa vankeusrangaistuksissa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic