Uutiset

Ehdonalaiseen vapauteen pääsemisen ehtoja kiristetään – tavoitteena on, että ihmiset pysyisivät kaidalla tiellä

Ehdonalaiseen vapauteen pääsemisen ehtoja kiristetään, jos hallituksen esitysluonnos menee läpi eduskunnassa.

Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syyskuussa.

Hallituksen esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen linjaamaa rangaistusten kiristämisen pakettia.

Jos esitys menee läpi, vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut puolet vankeusrangaistuksestaan, jos hän ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa.

Nykyisin vastaava määräaika on kolme vuotta.

-Kolmen vuoden määräaikaa on pidetty liian lyhyenä, hallitusneuvos Paulina Tallroth selventää.

Tallrothin mukaan 70 prosenttia rangaistuksen saaneista uusii rikoksen ensimmäisen vuoden aikana vapautumisensa jälkeen.

-Uudistuksella pyritään siihen, että ihmiset pysyisivät kaidalla tiellä.

Määräajan nostaminen kolmesta viiteen vuoteen vastaisi aikaisempaa sääntelyä, sillä viiden vuoden määräaika muutettiin kolmeksi vuodeksi 1970-luvulla.

-Muutos tehtiin 1970-luvulla, koska vankilakustannukset rasittivat valtion taloutta, Tallroth kertoo.

Hallitus on varannut mahdollista tulevaa uudistusta varten 2,2 miljoonaa euroa.

Tallrothin mukaan vankilapäivän hinta on 188 euroa. Jos määräaikaa muutetaan, vankipäiviä tulee enemmän kuin tällä hetkellä ja se luonnollisesti maksaa valtiolle enemmän.

Esityksessä ei ehdoteta muita muutoksia ehdonalaista vapauttamista koskeviin säännöksiin.

-Rangaistuksen pituuteen ei ehdoteta muutosta.

Häkkäsen mukaan muutos koventaisi rikoksenuusijoiden rangaistuksia.

-Esityksen tavoitteena on parantaa ehdonalaisjärjestelmää niin, että se on nykyistä oikeudenmukaisempi ja uskottavampi, Häkkänen toteaa tiedotteessaan.

Ehdonalainen vapautuminen

Ehdonalaisella vapauttamisella tarkoitetaan sitä, että ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu vanki vapautetaan ehdonalaisesti suorittamaan loppuosa vankeusrangaistuksestaan vapaudessa.
Ehdonalaiseen vapauttamisen lisäksi vangin hallittua vapauttamista on mahdollista tukea vuonna 2006 käyttöön otetulla valvotun koevapauden järjestelmällä, jossa vanki voidaan sijoittaa vankilan ulkopuolelle teknisin välinein ja muulla tavoin valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta ennen varsinaista ehdonalaista vapauttamista.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic