Uutiset

EK:n pääekonomisti kehuu pääministerin hylkäämää vaihtoehtoa irtisanomislaille: "Vaikutukset saataisiin välittömästi"

Määräaikaisuuksien vapauttamisesta olisi Penna Urrilan mukaan löydettävissä malli, jonka vaikutukset olisivat jopa paremmat kuin irtisanomislailla.
Määräaikaisuuksien vapauttamisesta olisi Penna Urrilan mukaan löydettävissä malli, jonka vaikutukset olisivat samat tai paremmat kuin irtisanomislailla ja joka lisäksi laukaisisi nykyisen työtaistelutilanteen.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pääekonomisti Penna Urrila pitää työmarkkinajärjestöjen tarjoamaa vaihtoehtoa vaikutuksiltaan jopa parempana kuin hallituksen valmistelema irtisanomislaki.

– Määräaikaisten työsuhteiden vapaamman käytön vaikutukset saavutettaisiin välittömästi ja ilman oikeudellista epävarmuutta, kun taas irtisanomisten laillisuuteen vaikuttaa myös oikeuskäytäntö. Irtisanomislain todellinen vaikutus yritysten arkeen muovautuisi vasta vuosien kuluessa, Urrila huomauttaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) torjui tiistaina pienyritysten määräaikaisuuksien helpottamisen ratkaisukeinona irtisanomiskiistaan. Työmarkkinajärjestöjen esille ottaman mallin työllisyysvaikutukset eivät hänen mielestään ole yhtä hyviä kuin pienyritysten irtisanomisten helpottamisen.

Urrilan mukaan hallituksen tilaamat laskelmat eivät tue pääministerin väitettä.

– Tutkimusnäyttö irtisanomisten helpottamisen vaikutuksesta on vaihtelevaa, ja vaikutukset työllisyyteen jäävät hallituksen kaavailemalla mallilla vähäisiksi. Sen sijaan vaikutukset työmarkkinoiden dynamiikkaan ja tuottavuuteen voisivat olla merkittävämpiä. Tämä todetaan selkeästi hallituksen esityksen perusteluissa.

Ei ainakaan heikompi vaihtoehto

Tutkimusten mukaan määräaikaisten työsuhteiden vapauttamisen vaikutukset pienyrityksissä voivat olla samanlaisia kuin irtisanomislailla.

– Ainakaan tutkimusnäytön perusteella ei voida sanoa, että määräaikaisten sopimusten joustavoittaminen olisi heikompi vaihtoehto kuin kaavailtu irtisanomislaki, Urrila päättelee.

Hän viittaa myös EK:n tekemään yrityskyselyyn, jonka mukaan määräaikaisuuksien helpottaminen nousi kärkeen, kun vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten työmarkkinauudistusten vaikutuksia työllistämiseen.

Irtisanomislain perusteena taas on käytetty Suomen Yrittäjien tekemää kyselyä, joiden mukaan yrittäjät työllistäisivät enemmän, jos irtisanomiskynnys laskisi.

Urrilan mukaan johtopäätöksenä on se, etteivät kyselyt kallista vaakaa kummankaan mallin puoleen. Koettu rekrytointikynnys laskisi pienissä yrityksissä kummallakin mallilla.

Lähinnä väärinkäsityksenä Urrila pitää sitä, että määräaikaisten työsopimusten käyttö pienissä yrityksissä heikentäisi naisten työmarkkina-asemaa. Hän perustelee tätä muun muassa sillä, että pienimmissä yrityksissä työvoiman sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen.

– Lain huolellisella muotoilulla voidaan karsia pois selvät ylilyönnit määräaikaisuuksien käyttämisessä, Urrila sanoo.

Muutoksen vaikutuksia työelämän tasa-arvoon pitäisi kuitenkin hänenkin mielestä seurata huolellisesti.

Uusimmat

Fingerpori

comic