Uutiset

Elinkeinoelämä ja yritykset hallituksen budjetista: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

Elinkeinoelämän ja yrittäjäjärjestöjen mielestä hallituksen budjettiesityksestä puuttuu käytännön toimenpiteitä. Verokannusteet, innovaatiorahoitus ja ulkomaalaisen työvoiman palkkauksen helpottaminen saavat kuitenkin kiitosta.
Yritystukia hallitus aikoo ensivaiheessa karsia vain 120 miljoonalla eurolla. Leikkaus koskee parafiinisen dieselöljyn veronalennusta. Kuva: Mauri Ratilainen/com.pic
Yritystukia hallitus aikoo ensivaiheessa karsia vain 120 miljoonalla eurolla. Leikkaus koskee parafiinisen dieselöljyn veronalennusta. Kuva: Mauri Ratilainen/com.pic

Kaikkien suomalaisten etu on, että työllisyys saadaan selvään nousuun. Maan hallitus tähtää siihen tiistaina julkistetulla budjetillaan, ja esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK jakaa saman tavoitteen.

– Hallituksen tiistaina ilmoittamat toimet vaikuttavat siihen suuntaan kuitenkin varsin vähän. Paineet siirtyvät tulevaisuuteen, sillä nyt tarvitaan oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä, keskusliiton pk-johtaja Jouni Hakala toteaa.

Budjettiesityksen positiivisena yksityiskohtana Hakala pitää ulkomaalaisen työvoiman palkkaamisen helpottamista.

– Yrityksiltä tulee varsin vahvaa viestiä siitä, että osaavasta työvoimasta on pula, siis nimenomaan osaavasta, Hakala korostaa.

– Myös Martti Hetemäen ehdotuksissa on paljon hyvää. Toivottavasti ne alkavat tuottaa tulosta. Investointien puute kertoo siitä, että järjestelmässä koetaan olevan investointeja jarruttavia esteitä.

Innovaatiorahoitukselle kiitosta

Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola muistuttaa, että hallitusohjelmassa luvattiin kääntää sekä julkinen että yksityinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kasvu-uralle.

– Tavoitteen toteutuminen vaatii sanojen lisäksi myös euroja. Siksi tervehdin budjettiriihessä tehtyjä päätöksiä ilolla. Business Finland on saamassa lisää sekä pysyvää että määräaikaista rahoitusta, Kopola kehuu

Tarkkojen summien selvittäminen vaatii hieman aikaa, koska Business Finlandia koskevia kirjauksia on monessa eri kohdassa hallitusohjelmaa.

– Joka tapauksessa olemme saamassa lisäyksiä yrityksille suunnattavaan avustusmuotoiseen innovaatiorahoitukseen. Lisäpanostuksia on tulossa myös kansainvälistymispalveluihin ja esimerkiksi AV-tuotantokannustimeen.

– Kestävä kasvu tulee vain menestyvistä yrityksistä. On hienoa, että hallitus haluaa panostaa tulevaisuuden kasvun edellytysten luomiseen. Näin kakkua riittää jaettavaksi myös tuleville sukupolville.

Business Finland on yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoava liike-elämän toimija. Se syntyi, kun viennin edistäjä Finpro ja teknologiarahoittaja Tekes yhdistyivät vuoden 2018 alussa.

Iso työikäinen reservi saatava töihin

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi hallituksen budjettiesitystä tuoreeltaan tiistaina. Hän kaipaa vaikuttavia työmarkkinareformeja.

– Nyt toistettiin lähinnä hallitusohjelman linjauksia. Olennaista on saada työmarkkinoille väkeä työvoiman ulkopuolelta. Parhaassa työiässä olevia 25-64-vuotiaita on työvoiman ulkopuolella noin 450 000.

– On huolestuttavaa, että yksityisen sektorin palveluksessa olevien työntekijöiden määrä päinvastoin laskee. Tilanne on kestämätön.

Investointien vauhditusohjelmassa on Pentikäisen ja Suomen Yrittäjien mielestä sentään hyviä ainespuita.

– Esimerkiksi määräaikaiset tuplapoistot voivat rohkaista investoimaan. Ohjelma ei kuitenkaan kitke maailmantalouden pilvisten näkymien aiheuttamaa epävarmuutta.

Suomi tarvitsee kasvavia pj-yrityksiä

Myös Perheyritysten liitto otti budjettiesitykseen kantaa tiistai-iltana. Liiton toimitusjohtajan Auli Hännisen mielestä paketissa on monta hyvää tavoitetta, mutta konkretia puuttuu.

– Suomi tarvitsee kasvavia ja työllistäviä pk-yrityksiä. Toivottavasti näemme mahdollisimman pian konkreettisia toimenpiteitä kasvun tukemiseksi, Hänninen kommentoi.

– Kaipaamme osaavia omistajia, jotka investoivat Suomeen. Ei ole Suomen etu, jos iso osa työtä ja hyvinvointia luovista yrityksistä siirtyy ulkomaille. Kotimainen omistaja on usein pitkäjännitteisempi ja katsoo investointipäätöksiä tehdessään myös Suomen etua.

Perheyritysten liiton kannanoton mukaan hallituksen on ehdottomasti pidettävä kiinni 75 prosentin työllisyysastetavoitteestaan. Talousarviossa ei kuitenkaan liiton mielestä ole toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen päästään.

Paineet siirtyvät ensi vuoteen

Teknologiateollisuuskin on tyytyväinen siihen, että hallitus on edelleen vahvasti sitoutunut 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen.

– Työllisyyspaketin konkreettinen sisältö jää kuitenkin roikkumaan ilmaan, työmarkkinajohtaja Minna Helle toteaa.

– Paineet siirtyvät nyt ensi vuoden kehysriiheen, jolloin kolmikantaisten työryhmien on saatava aikaan selkeitä ehdotuksia.

Verotuksellisia kannusteita

Hallitus rohkaisee investoimaan. Siksi se pyysi elokuussa valtiosihteeri Martti Hetemäkeä ideoimaan keinoja, jotka innostavat yrityksiä sijoittamaan Suomeen uutta toimintaa tai laajentamaan vanhaa. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) puhui tässä yhteydessä turbonapin painamisesta.

Tiistaina julkistettuun budjettiesitykseen turbonappi tuotti lähinnä verotuksellisia kannusteita.

Hallitus valmistelee esityksen 4 vuoden määräaikaisista tuplapoistoista kone- ja laiteinvestoinneissa. Ne mahdollistavat verotuksen lykkäämisen eteenpäin.

Lisäksi yritykset ovat saamassa ylimääräinen verovähennyksen, jos ne tekevät tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös investointien lupamenettelyn ja ulkomaalaisten työvoiman palkkauksen byrokratiaa koetetaan purkaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti