Uutiset

Enemmän valvontaa, riittävästi ammattilaisia, samat pelisäännöt julkisille ja yksityisille toimijoille – Ehdotukset vanhuspalveluiden parantamiseksi on nyt listattu

STM julkaisi 25 kohdan toimenpidelistan, jolla vanhusten hoivaan liittyviä ongelmia aletaan ratkoa. Ehdotukset perustuvat pyöreän pöydän keskusteluun, jonka perheministeri Annika Saarikko (kesk.) kutsui koolle. Pyysimme Superin puheenjohtaja Silja Paavolaa avaamaan, mitä listalle nostetut asiat käytännössä tarkoittavat.
Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola osallistui itsekin ministeri Saarikon koolle kutsumaan keskusteluun, jossa listattiin toimenpide-ehdotuksia, miten vanhusten hoivapalveluiden ongelmia voitaisiin ratkoa. Paavola mukaan listalla on nyt jokaiselle jotakin. Kuva: Petteri Paalasmaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi keskiviikkona 25 kohdan listan, jolla vanhusten palveluiden laatua yritetään parantaman julkisella ja yksityisellä puolella.

Nyt listatut toimenpide-ehdotukset perustuvat niin sanotun pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa on ollut mukana niin hoivapalveluita tuottavien yritysten edustajia, kuntien ja ministeriöiden edustajia sekä työntekijä- ja työantajajärjestöjen edustajia.

– Listassa on jokaiselle jotakin, mutta eihän se tuollaisena mitään korjaa. Listalta puuttuu aivan olennainen asia eli hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo Lännen Medialle.

Entistä enemmän valvontaa – myös kuntien kannettava vastuunsa

Toimenpidelistalla hoitajien määrästä todetaan, että hoitajien määrä ilmoitetaan kyselyissä ja valvontatilanteissa rehellisesti.

Omaksi kohdaksi listalle on kirjattu se, että hoiva- ja hoitohenkilöstön määrässä on toteuduttava vähintään vähimmäismitoitus. Lisäksi avustavaa henkilökuntaa on oltava riittävästi.

– Tässä pitää tietää millainen on laatusuositus vuoden 2019 loppuun asti. Hoiva-apulaiset, laitosapulaiset ja virikeohjaajat sekä erilaiset terapeutit lasketaan hoitajamitoitukseen mukaan, kun ne ovat mukana hoitotyössä. Tästä johtuen hoitajamitoitus on ollut alakantissa, ja tästä halutaan nyt eroon, Paavola sanoo.

Toimenpidelistalla nousee esille myös entistä tarkempi valvonta ja palveluista raportoiminen. Käytännössä tämä toteutuisi sillä, että valvontaviranomaisen resursseja vahvistetaan nopeasti. Lisäksi kuntien vastuuta valvonnan suhteen korostetaan entisestään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vanhuspalveluiden tila ja -raportointia kehitetään ja raportoinnissa havaittuihin epäkohtiin puututaan ripeästi, luvataan toimenpidelistalla.

– THL on tehnyt valvontaviranomaisen tehtäviä, ja jatkossa tarkastuksia pitäisi tehdä ilmoittamatta niistä etukäteen. Valvontaviranomaisten resurssien lisääminen tarkoittaa sitä, että Valviralle on palkattava lisää työntekijöitä, mutta samalla kuntien vastuuta on lisättävä. Tarkastusvaliokuntien on seurattava minne verotulot menevät ja muut viranomaiset katsovat, että kunta saa sitä, mitä on tilannut, Paavola selittää.

Omaisille tietopaketti, mitä hoidolta voi odottaa

Yksi toimenpide-ehdotuksista on se, että palveluiden järjestäjillä on velvollisuus laatia omaisille tarkoitettu tietopaketti siitä, mitä palveluilta eli hoivalta voi odottaa.

Aivan heti tietopakettia ei voida tehdä, sillä kriteereitä sille, millaista hyvä hoiva on, ei vielä ole.

– Tämä on sikäli hauska juttu, kun laatukriteereitä ei ole tehty, eivätkä kunnat tiedä, miten niistä pitäisi kertoa.

Ikäihmisten hoitoa koskevien laatusuositusten päivittäminen konkreettisemmiksi sekä hoivan ja hoidon laatukriteerien määrittely ovat mukana myös nyt julkaistulla listalla.

Listan mukaan alan toimijat sitoutuvat myös rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon periaatteisiin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmisille lääkkeitä annetaan oikea määrä. Ei liikaa, eikä liian vähän, Paavola sanoo.

Kaikki toimijat samalle viivalle

Yhdeksi toimenpide-ehdotukseksi on nostettu kohta, jossa yksityiset ja julkiset palvelut asetetaan samalle viivalle luvitusten, kustannusten ja avoimuuden osalta.

– Tämä vaatimus on oikeasti kohtuullinen. Jos me vaadimme tarkkaa hoitajamitoitusta, kaikkien on toimittava samalla laskukaavalla ja samalla tavalla.

Ehdotusten mukaan lakiin on kirjoitettava myös tuntuvat sanktiot toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa. Myös vanhuspalveluiden esimiestyötä vahvistetaan ja palveluiden tuottajat raportoivat omavalvonnasta neljännesvuosittain palveluiden järjestäjille.

Kotihoidon rooli tunnistettu

Pyöreän pöydän keskusteluissa on päädytty myös siihen toteamukseen, että kotihoidon rooli kasvu tunnistetaan ja sitä kehitetään ympärivuorokautisen hoivan rinnalla.

– Kotihoito on tällä hetkellä kaaoksessa ja henkilöstömitoitus koskee vain ympärivuorokautista palveluasumista. Tässä kohdassa tunnistetaan kotihoidon rooli ja kasvu ja sitä kehitetään ympärivuorokautisen hoidon rinnalla. On myös pohdittava sitä, milloin ikäihmisen on siirryttävä kotihoidosta muun palvelun piiriin.

 

Aiheesta lisää: SDP: Vanhusasiamies valvomaan hoivapalveluiden laatua ”Kysymys ei taloudellinen, vaan siitä haluammeko olla sivistynyt yhteiskunta”

Uusimmat

Fingerpori

comic