Uutiset

Ensimmäinen päätös toimeentulotuen Kela-kanteluista julki tällä viikolla

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies

Jussi Pajuoja

on tehnyt ensimmäisen päätöksen toimeentulotuen viivästymistä koskevista Kela-kanteluista. Päätöksen sisältö julkistetaan tällä viikolla, kertoo esittelijäneuvos

Tapio Räty.

– Annamme siitä tiedotteen varmaankin torstaina, Räty kertoo.

Ratkaisun julkistamista lykätään vielä pari päivää käytännön syistä.

– Pyrimme tietysti siihen, kun nämä ovat salassa pidettäviä asioita, että kantelija ja Kela saavat päätöksen ensin. Sen takia joudumme odottamaan, Räty kertoo.

Kansaneläkelaitoksen etuusjohtajan

Anne Neimalan

mukaan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu ei ole vielä tullut perille.

 

– On ihan uusi tieto minulle, että päätöksiä olisi annettu jo. Varmaan se tulee parin päivän sisällä sitten viimeistään, Neimala sanoo.

 

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon on tullut sen jälkeen kanteluita toimeentulohaun käsittelyajoista, sähköisen järjestelmän ongelmista ja asiakaspalvelun ruuhkista.

Rädyn mukaan kanteluita oli viime viikon keskiviikkoon mennessä tullut yhteensä noin 320 kappaletta. Ensimmäiset Kelalta pyydetyt selvitykset asiasta ovat koskeneet puhtaasti tuen viivästymisiä.

– Kun saamme yhden päätöksen ulos, muutkin viivästystä koskevat päätökset tulevat lähes samansisältöisinä. Apulaisoikeusasiamies tekee ratkaisuja sitä mukaa, kun selvityksiä tulee, Räty kertoo.

Hänen mukaansa tällä viikolla tiedotetaan myös siitä, mistä muista isommista asioista ratkaisuja on viivästysten lisäksi tulossa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic