Uutiset

Ensimmäiset tiedot Supon ja Puolustusvoimien tiedusteluyhteistyöstä julki – Näihin kohteisiin tiedustelu kohdistuu, tiedonhaun priorisointi käynnissä

Sisäministeriö asettaa pian tärkeysjärjestyksen supon tiedonhankinnalle. Kehitystyössä on huomioitu erityisesti siviili- ja sotilastiedustelun yhteistyö.
Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Pekka Toveri ei kommentoi, onko verkkotiedustelu jo aloitettu. Supon ja armeijan yhteistyö tiivistyy uusien tiedustelulakien myötä. Kuva: Joel Maisalmi
Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Pekka Toveri ei kommentoi, onko verkkotiedustelu jo aloitettu. Supon ja armeijan yhteistyö tiivistyy uusien tiedustelulakien myötä. Kuva: Joel Maisalmi

Suojelupoliisin (supon) ja Puolustusvoimien harjoittaman tiedustelutoiminnan yhteensovittaminen on edennyt syksyn aikana. Tieto käy ilmi dokumenteista, jotka Lännen Media hankki käyttöönsä Puolustusvoimien tiedustelupäälliköltä Pekka Toverilta ja sisäministeriön kansliapäälliköltä Ilkka Salmelta.

Uudet tiedustelulait tulivat voimaan kesäkuun alussa. Viranomaiset saivat uusia valtuuksia muun muassa tietoverkkotiedusteluun. Pääesikunnan ja sisäministeriön luovuttamat asiakirjat on esitelty myös eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalle, joka kieltäytyi luovuttamasta niitä vedoten ”asian keskeneräisyyteen”.

Kansliapäällikkö Salmen laatimassa asiakirjassa kerrotaan, että sisäministeriö on päättänyt asettaa vuoden loppuun mennessä tärkeysjärjestyksen supon siviilitiedustelun tiedonhankinnalle. Kyse on vuonna 2020 tehtävästä tiedustelusta. Ministeriön mukaan tiedonhankintaprioriteettien kehittämisessä on huomioitu erityisesti siviili- ja sotilastiedustelun eli käytännössä Supon ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen välinen yhteistyö.

 

Pääesikunnan tiedustelupäällikön toimittamassa dokumentissa on puolestaan listattu tiedustelukohteita, jotka ovat yhteisiä sotilastiedustelun ja siviilitiedustelua harjoittavan supon kesken. Yhteiskohteita ovat muun muassa joukkotuhoaseiden suunnitteluun liittyvät tiedot, kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden turvallisuutta uhkaava toiminta sekä kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavat kriisit. Listalta löytyy myös vieraan valtion toiminta, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Sisäministeriö katsoo supon vaativan valvontaa ja ohjausta, joka on tavanomaista tiivimpää verrattuna muihin ministeriön alaisiin virastoihin. Tämä johtuu supon toiminnan luonteesta. Supon ohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimivaltuuksien käytön lisäksi muun muassa talouteen, organisaatioon ja supon omavalvontaan.

Onko uuden lain mahdollistama verkkotiedustelu jo aloitettu? Supon päällikkö Antti Pelttari ei halunnut vastannut kysymykseen.

Supon viestinnän mukaan uusia tiedustelutoimivaltuuksia on otettu jo käyttöön. Toimivaltuuksien käytöstä ei supon mukaan voida kertoa tarkemmin, koska se paljastaisi suunnitelmat tiedustelun kohteille. Myöskään sisäministeriöstä ja Puolustusvoimista ei kommentoida, onko verkkotiedustelu alkanut.

– Valitettavasti en voi tuohon vastata mitään, Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri viestittää.

– Toimittamassamme materiaalissa on esitetty voimassa oleva lainsäädännöllinen tilanne. Näin ollen kansliapäälliköllä ei ole lisäkommenttia asiaan, kirjoittaa puolestaan erityisavustaja Pekka Laisi sisäministeriöstä.

Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen tärkein tehtävä on antaa ennakkovaroitus Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Tiedustelulaitoksen organisaatiorakenne, budjetti ja jopa työntekijöiden tarkka lukumäärä on salaista tietoa.

Supon tehtäviin kuuluu muun muassa terrorismin torjunta ja vastavakoilu. Supo jakautuu organisaatiossaan yhdeksään yksikköön, joista täysin uusia yksiköitä ovat esikunta, tiedustelu sekä digitaaliset palvelut. Muita yksiköitä ovat muun muassa terrorismintorjunta ja vastatiedustelu.

Valvonta

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta toimii lisäksi suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarisena valvojana.

Tiedusteluvalvontavaliokunnan mukaan sen tulee parlamentaarista valvontatehtäväänsä hoitaessaan valvoa tiedustelutoiminnan asianmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, seurata ja arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, seurata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa, käsitellä valmistelevasti tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukset sekä käsitellä tiedusteluvalvontavaltuutetun valvontahavainnot.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on valvoa siviili- ja sotilastiedustelun laillisuutta. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä.

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.

Uusimmat

Fingerpori

comic