Uutiset

Envor sai jatkoaikaa typenpoiston tehostamiseen

Vaasan hallinto-oikeus antoi viime viikolla päätöksen Envor Biotechin jätevesipäästöihin liittyvässä hallintopakkoasiassa. Envor valitti Hämeen ELY-keskuksen tekemästä hallintopakkomenettelystä, jossa yritys velvoitettiin 50 000 euron suuruisen sakon uhalla ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että ympäristöluvassa edellytetyt jäteveden raja-arvot täyttyvät. 
Viime vuoden mittausten perusteella Envor ylitti typpikuormituksen yhdeksänä kuukautena kahdestatoista. Alkuperäisen, marraskuussa 2012 voimaan tulleen ympäristöluvan mukaan typpikuormitus sai olla enintään 660 kiloa vuorokaudessa. 
Heinäkuun alussa 2013 tiukentuneet raja-arvot laskivat rajan 90 kiloon. Vaihteluväli kuukausittaisten mittausten perusteella oli viime vuonna 46–388 kiloa päivässä.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, mutta pidensi päätöksen määräaikoja asian vireilläoloajasta johtuen 30.6.2015 saakka. Jos Envor saa jäteveden typpipitoisuuden ympäristöluvan mukaiseksi ennen määräpäivää, ei asiassa ole toimitusjohtaja Asko Hännisen mukaan juridista ongelmaa.
Lue lisää lauantain Forssan Lehdestä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic