Uutiset

EU-kansalaisista 118 miljoonaa on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä – Suomessa määrä on hieman vähentynyt

Noin 118 miljoonaa ihmistä eli 23,5 prosenttia Euroopan unionin 28 jäsenmaan kansalaisista eli köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla vuonna 2015.

Suomessa vastaava luku oli 16,6 prosenttia kotitalousväestöstä, mikä on noin 896 000 henkilöä. Vuonna 2016 Suomessa riskissä oli 15,7 prosenttia väestöstä eli 849 000 henkilöä. Näin luku pieneni jo kolmantena perättäisenä vuotena.

-Osuus on pienin 11-vuotisella vertailujaksolla, todetaan Tilastokeskuksen torstaina julkistamassa aineistossa vuoden 2016 luvusta.

Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aineistoon.

Euroopan unioni on jäljessä tavoitteestaan, jonka mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien henkilöiden määrää vähennetään unionissa 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Lähtökohtana on vuoden 2008 lukema, joka oli 116 miljoonaa ihmistä eli kaksi miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2015.

Tilanne on heikentynyt todennäköisesti muun muassa pitkän taloustaantuman takia.

Suomen kansallinen tavoite on ollut pienentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrää noin 770 000:een. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää noin 80 000 henkilön nostamista pois köyhyys- tai syrjäytymisriskistä.

Itä- ja Etelä-Euroopassa vaikeinta

Köyhyys- tai syrjäytymisriski oli Euroopassa suurin Makedoniassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Serbiassa. Kärkipäässä ovat lisäksi Kreikka, Liettua, Italia, Latvia sekä Espanja.

Riski oli pienin Islannissa. Suomen luvut ovat neljänneksi matalimpia. Islannin lisäksi Suomen alapuolella ovat Norja ja Tshekki.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia ovat pienituloiset, vakavaa aineellista puutetta kokevat tai vajaatyöllisessä taloudessa asuvat henkilöt. Valtaosassa maita pienituloisuus on näistä yleisintä.

Ketkä laskettu pienituloisiksi?

Pienituloisiksi on laskettu henkilöt, jotka asuvat kotitaloudessa, jonka tulot kulutusyksikköä kohti ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.
Vajaatyöllisiä henkilöitä ovat kaikki ne alle 60-vuotiaat, joiden kotitalouden työpanos on tutkimusvuoden aikana alle 20 prosenttia kotitalouden mahdollisesta työpanoksesta.
Vakavaa aineellista puutetta kokeviksi katsotaan ne henkilöt, joiden kotitaloudessa koetaan puutetta vähintään neljällä mittarilla yhdeksästä.
Mittarit ovat maksuvaikeuksien kokeminen, vaikeudet selviytyä yllättävistä menoista tai että taloudella ei ole varaa puhelimeen, pesukoneeseen, televisioon, autoon, proteiinipitoiseen ateriaan joka toinen päivä, viikon lomaan vuodessa kodin ulkopuolella tai pitää kotiaan riittävän lämpimänä.
Lähde: Tilastokeskus

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic