Uutiset

EU:lta huijataan kymmeniä miljardeja – Petosten torjuntaa johtava Ville Itälä uskoo yhteisen syyttäjän parantavan tilannetta

Petoksentorjuntaa EU:ssa johtava Ville Itälä sanoo, että ympäristörikosten, kuten laittomien torjunta-aineiden maahantuonnin tutkintaa aiotaan tehostaa. Myös laittoman jätekaupan tutkinta työllistää petoksentorjuntavirastoa.
Ville Itälän johtamaa petoksentorjuntavirastoa työllistävät muun muassa ympäristörikosepäilyt, kuten kiellettyjen tuholaismyrkkyjen tuonti EU-alueelle. Kuva: Joel Maisalmi
Ville Itälän johtamaa petoksentorjuntavirastoa työllistävät muun muassa ympäristörikosepäilyt, kuten kiellettyjen tuholaismyrkkyjen tuonti EU-alueelle. Kuva: Joel Maisalmi

Riittävän iso osa EU-varoihin liittyvistä väärinkäytöksistä ei päädy syytteisiin asti jäsenmaissa. Tätä mieltä on petoksentorjuntavirasto OLAFin johtaja Ville Itälä.

Itälä kuitenkin arvioi, että EU-varojen väärinkäytön torjunta tehostuu lähivuosina huomattavasti.

Syynä toiveikkuuteen on unionin yhteisen syyttäjänviraston operatiivisen toiminnan käynnistyminen vuoden 2021 alussa.

Kun syyttäjänvirasto on täydessä toiminnassa, sillä on toimivalta tutkia EU-rahoihin kohdistuvia rikoksia ja nostaa syytteitä niiden perusteella yhdessä jäsenmaiden nimeämien syyttäjien kanssa.

Romanian Laura Codruta Kövesin johtamaan virastoon on toistaiseksi sitoutunut 22 jäsenmaata Suomi mukaan lukien.

Itälä kertoo jo keskustelleensa Kövesin kanssa alustavasti virastojen keskinäisestä työnjaosta. Lisää neuvotteluja kuitenkin tarvitaan.

– Neuvoteltavaa on muun muassa siinä, etteivät virastot tee päällekkäistä työtä.

Laittomia torjunta-aineita takavarikkoon

Tarvetta EU-varojen väärinkäytön tutkimisen tehostamiselle on, sillä syyttäjänviraston arvion mukaan jäsenmaat menettävät vuosittain ainakin 50 miljardia euroa arvonlisäveroja kansainvälisten petosten vuoksi. Jäsenmaat ovat lisäksi raportoineet, että esimerkiksi vuonna 2015 EU:n rakennerahastojen varoja joutui väärinkäytön kohteeksi noin 638 miljoonaa euroa.

Odotukset uutta viranomaista kohtaan ovat kovat, sillä tähän saakka vain kansalliset viranomaiset ovat voineet tutkia näitä rikoksia, eikä petostentorjuntavirasto ja EU:n oikeudellisen yhteistyön yksikkö ole voineet aloittaa rikostutkintaa tai nostaa syytteitä jäsenmaissa.

OLAF tulee Itälän mukaan tehostamaan jatkossa muun muassa ympäristörikosepäilyjen paljastamista.

– Jo tähän mennessä on tulliviranomaisten kanssa saatu takavarikkoon suuret määrät EU-alueella kiellettyjä tuholaistorjunta-aineita, joita on tuotu unionin alueelle niiden alhaisen hinnan vuoksi, mutta jotka ovat ympäristölle vaarallisia. Myös jätteiden laiton kauppaaminen on lisääntynyt ja sitä seuraamme jatkossakin tarkasti, Itälä selvittää.

Komissaariehdokkaita OLAFin tutkinnassa

OLAF on ollut merkittävässä asemassa myös tulevien komissaarien taloudellisten taustojen selvittämisessä. Viraston syynissä ovat olleet Puolan ja Ranskan komissaariehdokkaat Janusz Wojciechowski ja Sylvie Goulard.

Sisämarkkinakomissaariksi ehdolla olevaa Goulaurdia koskevat selvitykset ovat vielä kesken, mutta Wojciechowskia koskeva tutkinta on jo valmistunut. OLAF antoi EU-parlamentille suosituksen periä takaisin Wojciechowskin väärin perustein laskuttamia matka- ja muita kuluja sekä kehotti tarkentamaan korvausten maksamiseen liittyviä käytäntöjä.

Goulardia koskevassa tutkinnassa on kyse avustajiin liittyvien EU-varojen mahdollisesta väärinkäytöstä. Goulardin mahdollisuudet komissaarin virkaan ovat heikot, sillä kaksi parlamentin valiokuntaa tyrmäsi torstaina tämän valinnan. Avustajarahasotkun lisäksi Goulardin asemaa ovat heikentäneet tiedot yhdysvaltalaisen ajatushautomon kanssa tehdyistä sivubisneksistä.

Komissaarien valintaan OLAF ei puutu, vaan päätösvalta asiassa on parlamentilla ja päämiesten Eurooppa-neuvostolla.

EU-rahojen valvonta kiristyy

EU-varojen käyttöä valvoo petoksentorjuntavirasto OLAF.

Virastoa johtaa Ville Itälä.

Vuosina 2010–2018 OLAF on tutkinut yli 1 900 tapausta.

On suositellut yli 6,9 miljardin euron perimistä takaisin EU:n talousarvioon.

Valvonta kiristyy, kun EU:n syyttäjänvirasto aloittaa toimintansa.

Uuden viranomaisen perustamisella tehostetaan väärinkäytösten päätymistä syytteeseen asti.

Viraston johtoon on valittu romanialainen Laura Codruta Kövesi.

Uusimmat

Fingerpori

comic