Uutiset

Eurobarometri julki: EU-kriittisyys laskee Euroopassa – suomalaisten usko EU:n suuntaan silti heikentynyt

Euroopan unionia kohtaan tunnettu pessimismi on kääntynyt laskuun Euroopan unionissa, ainakin jos tuoreen eurobarometri-kyselyn tuloksia on uskominen.

Euroopan parlamentin vuosittain julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.

Luku on Euroopan laajuisesti kasvanut viime vuosina ja on nyt korkeampi kuin 10 vuoteen. Vähiten EU-jäsenyyden kannattajia löytyi EU:sta keväällä 2011. Samoihin aikoihin Eurooppa oli voimakkaassa talouskriisissä.

Lisäksi suuri osa kevään eurobarometriin vastanneista, 67 prosenttia, kokee, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Luku on korkein sitten vuoden 1983.

Eurobarometrissä tutkitaan EU-maiden kansalaisten näkemyksiä unionista. Tänä huhtikuussa Kantar Public -yhtiön toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi yli 27 600 ihmistä, joista noin tuhat oli suomalaisia.

Suomalaiset keskikastia

EU-laajuisesti asenteet unionia kohtaan ovat kevään kyselyn perusteella valoisat, mutta suomalaisten arviot unionista ovat keskikastia. 61 prosenttia suomalaisista piti EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, ja 70 prosenttia uskoo Suomen hyötyvän unionin jäsenyydestä.

Sen sijaan EU:n hyvään kehityssuuntaan uskovien suomalaisten määrä on laskenut viime syksystä 9 prosenttiyksikköä 34 prosenttiin. Enemmistö eli 35 prosenttia suomalaisvastaajista uskoo, että EU:ssa asiat ovat menossa huonoon suuntaan.

Suomalaisista 68 prosenttia kuitenkin kokee, että heidän äänellään on vaikutusta EU:ssa. Tämä usko omaan vaikutusmahdollisuuteen on selkeästi EU:n keskiarvoa (48 prosenttia) vahvempi.

Kaikkein eniten unionista pidetään Luxemburgissa, jossa 85 prosenttia vastanneista pitää maan EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.

Terrorirismintorjunta tulevien vaalien kärkiaihe

Euroopan parlamenttivaalit käydään tasan vuoden päästä keväällä 2019, ja barometrissa on selvitetty, mitä teemoja EU:ssa toivotaan nostavan esille. Koko maanosassa ykkösaiheeksi nousi terrorismin vastainen kamppailu, nuorisotyöttömyyden ehkäisy ja maahanmuutto.

Vielä 2014 terrorismintorjuntaa ei pidetty merkittävänä aiheena, mutta tämän jälkeen useassa EU-maassa on sattunut useita kuolonuhreja vaatineita islamistisia terrori-iskuja.

Suomalaisista 58 prosenttia pitää terrorismin vastaista kamppailua tärkeimpänä tulevien parlamenttivaalien teemana, mikä on enemmän kuin maanosassa keskimäärin (49 prosenttia). Lisäksi suomalaiset painottavat turvallisuuspolitiikkaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ihmisoikeuksien sekä demokratian edistämistä huomattavasti EU-keskiarvoa tärkeämpinä teemoina.

Sen sijaan suomalaiset painottavat selkeästi EU:n keskiarvoa vähemmän tärkeäksi asiaksi unionin kansalaisten sosiaaliturvaa.

Europarlamenttivaalien varsinainen äänestyspäivä on 26. toukokuuta 2019.

Vastaajia yli 27 000

Euroopan parlamentti julkaisee vuosittain Eurobarometri-kyselyn, jossa mitataan EU-maiden kansalaisten mielipiteitä unionista.
Tämän kevään kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Kantar Public. Kasvokkain tehdyt kyselyt toteutettiin 11.–22.4.2018.
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 27 601 kaikista EU:n nykyisistä 28 jäsenmaasta. Kyselyyn vastasi 1 007 ihmistä Suomessa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic