Uutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi mäntyöljyn ja puun polton – kiristäisi uusiutuvan energian tavoitetta

Euroopan parlamentti päätyi Suomen teollisuudelle ja metsänomistajille mieluisiin äänestystuloksiin keskiviikkoiltapäivänä.

Parlamentti käsitteli kolmea EU:n puhtaan energian pakettiin kuuluvaa esitystä, jotka määrittelevät reunaehtoja unionin ensi vuosikymmenen energiapolitiikalle.

Parlamentti päätyi esittämään EU:lle 35 prosentin uusiutuvan energian tavoitetta vuodelle 2030. EU on tällä hetkellä sitoutunut saavuttamaan uusiutuvalle energialle 27 prosentin osuuden kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastokomissaari Miguel Arias Cañete kehui heti äänestyksen jälkeen parlamentin kunnianhimoa uusiutuvan energian suhteen.

-Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, Cañete kuvaili.

Suomalaisittain suurin huomio keskittyi liikennettä koskeviin päätöksiin. Europarlamentti esittää, että liikenteessä uusiutuvalle energialle asetettaisiin 12 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä.

STT:n mukaan parlamentti esittää, että tästä 12 prosentin osuudesta 3,6 prosenttiyksikköä jyvitettäisiin kehittyneille biopolttoaineille, joita suomalainen teollisuus on kehittänyt voimakkaasti viime vuosina.

Yksi ristiriitoja aiheuttaneista kysymyksistä oli mäntyöljyn kohtalo. Metsäyhtiö UPM valmistaa jo Lappeenrannassa mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä. Kemianteollisuus sen sijaan haluaisi, että selluntuotannon sivutuotteena syntyvä mäntyöljy päätyisi energiakäytön sijaan kemianteollisuuden raaka-aineeksi.

Europarlamentti ei lähtenyt kieltämään mäntyöljyn jalostamista liikennepolttoaineiksi. Palmuöljystä parlamentti sen sijaan haluaa lähivuosina eroon lähivuosina. Neste on valmistanut ruokaketjuun kuuluvasta palmuöljystä uusiutuvaa dieseliä, mutta yhtiö on ilmoittanut pyrkivänsä korvaamaan sen kokonaan erilaisilla jäte- ja tähderaaka-aineilla.

Toinen suomalaisittain suuri kysymys koski sitä, millä ehdoilla puuta voidaan käyttää energiaksi. Etenkin vihreät olisivat halunneet rajoittaa kantojen ja runkopuun polttamista suurissa voimalaitoksissa. Parlamentin enemmistö päätti kuitenkin sallia polton.

Vihreiden linjan taustalla ovat tutkijoiden viime aikoina lisääntyneet varoitukset. Jos hakkuita kiihdytetään, metsien monimuotoisuus todennäköisesti heikkenee. Asia on ristiriitainen myös ilmaston näkökulmasta.

Vaikka puu sitoo kasvaessaan itseensä hiilidioksidia ilmasta, puun polttaminen palauttaa hiilen takaisin ilmakehään luonnollista kiertoa nopeammin. Jos puun polttamisella korvataan fossiilista energiaa, saadaan päästövähennyksiä pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä päästöt saattavat pahimmillaan kasvaa.

Muun muassa Greenpeace on pettynyt parlamentin äänestystuloksiin.

-Suomen ja Ruotsin ajama runkopuiden ja kantojen käyttö osana uusiutuvaa energiantuotantoa on täysin vastuutonta, ja tarkoittaa käytännössä lisääntyvää metsien polttamista. Vaarallisen ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii metsien hiilinielujen ja hiilivarastojen kasvattamista, mutta nyt EU:n tavoitteet toimivat tätä vastaan, Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki kommentoi järjestön tiedotteessa.

Metsäteollisuuskin on ollut puun energiakäytöstä huolissaan, koska pelkää sen lisäävän kilpailua raaka-aineista. Puuta jalostava teollisuus toivoi parlamentin esittävän rajoituksia, jotka takaisivat, että puuta poltetaan vain, mikäli sille ei löydy parempaa käyttöä. Parlamentin enemmistö ei kuitenkaan taipunut rajoitusten taakse.

Puun eri osia voidaan parlamentin puolesta jatkossakin käyttää uusiutuvana energiana, kunhan käyttö on järjestetty kestävästi.

-Parlamentin kanta on, että puuta voidaan hyödyntää uusiutuvan energian tuotantoon, mikäli jäsenmaalla on kestävyyskriteerit täyttävä kansallinen metsälaki. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi uudelleenmetsittämisvelvoitetta sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimista, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk.) kuvaili tiedotteessaan.

Metsänomistajille parlamentin linja sopii. Jos puun energiakäyttöä olisi rajoitettu, metsänomistajille olisi voinut tulla jossain tilanteissa vaikeuksia saada rahaa puuomaisuudestaan.

Tätä päätöstä Kaidi odotti

Suomeen toivottujen biotalouteen liittyvien investointien kannalta parlamentin päätökset olivat lupaavia. Esimerkiksi Kaidi on ilmoittanut, että uusiutuvan energian Red II -direktiivi on ratkaisevan tärkeä yhtiön Kemiin suunnitteleman suuren biojalostamon kannalta.
Kaidi on ilmoittanut, että Red II -direktiivin ratkettua yhtiö voi analysoida, miten biopolttoainemarkkinat Euroopassa kehittyvät, ja mitä se tarkoittaa Kemiin suunnitellun miljardi-investoinnin kannalta.
Uusiutuvan energian Red II -direktiivistä neuvotellaan seuraavaksi EU-komission, Euroopan parlamentin ja jäsenmaista muodostuvan neuvoston kesken. Neuvottelut alkanevat pian.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic