Uutiset

Forssan vesihuoltoliikelaitostäsmensi töitään kilpailulain takia

FORSSAN LEHTI

FORSSA Forssan vesihuoltoliikelaitos on täsmentänyt
kunta- ja kilpailulain muutosten myötä omia linjauksiaan ensi vuoden alusta
tehtävistä töistä. Laki rajoittaa kunnallisen liikelaitoksen
markkinaehtoisen liiketoiminnan mutta edellyttää kilpailuneutraliteetin
lisäämistä kuntien ja yksityisen palvelusektorin välillä.

Jatkossa vesihuoltoliikelaitos ei tarjoa yksityisille
huuhteluauton palveluita. Huuhtelu- ja imupalvellun tarjoamista rajoittaa
velvoite kuulua jäterekisteriin, jota vesihuoltoliikelaitos ei laitoksensa voi
hankkia, koska lupa on henkilökohtainen.
Vesihuoltojohtaja Kimmo
Paakkonen
sanoo, että linjaus vahvistaa jo aikaisemmat käytännöt
eikä se aiheuta muutoksia vesihuoltoliikelaitoksen aikaisempiin
toimintatapoihin lukuun ottamatta sitä, että huuhteluauton palveluita ei voida
enää myydä ulkopuolisille.
Huuhteluautoa tarvitaan myös jatkossa mm.
sadevesikaivojen huuhtelussa. Paakkosen mukaan ratkaisematta on vielä maksaako
kaupunki verovaroista sadevesikaivojen huuhtelusta vai lähdetäänkö
palvelusta hakemaan korvausta kiinteistöjen omistajilta ns.
kuivatusmaksuna.
Jatkossakin vesihuoltoliikelaitos voi vapaasti rakentaa,
peruskorjata ja huoltaa omistamaansa infraa omana työnään.Runkojohto on
vesihuoltoliikelaitoksen hallinnoima, johon kytkennät tekee jatkossakin vain
vesihuoltoliikelaitos tai laitoksen hyväksymä urakoitsija. Kytkentätöistä
aiheutuvat kustannukset laskutetaan aiheuttamisperiaatteella aina
asiakkaalta.
Vesihuoltoliikelaitos on rakentanut ja saneerannut myös
yleisillä alueilla yksityisten kiinteistöjen tonttijohtoja tontin rajalle
saakka ja asentanut valmiiseen kaivantoon asiakkaan laskuun vesijohtoja aina
vesimittarille saakka. Ensi vuoden alusta vesihuoltoliikelaitos varmentaa sen,
että tehdystä työtä laskutetaan asennus- ja materiaalikustannusten
täysmääräisinä, jolloin kustannuksiin sisältyvät myös valmistelevat
työt työnjohtokuluineen.
Lisäksi vesihuoltoliikelaitoksen on
viestittävä asiakkaalle, että lukuun ottamatta kytkentää runkojohtoon, voi
tonttijohtotyöt kokonaisuudessaan ostaa myös vapailta markkinoilta myös
yleiselle alueella tehtävien töiden osalta. Urakoitsijalta vaaditaan
vesihuoltoliikelaitoksen, rakennusvalvonnan ja tienpitäjän vaatimat
selvitykset ja suunnitelmat sen lisäksi, että pätevyydet ovat kunnossa.
Lisäksi vesihuoltoliikelaitos edellyttää, että käytettävät
putkimateriaalit, osat ja putkikytkennät tulee olla vesihuoltoliikelaitoksen
hyväksymiä. Vesihuoltoliikelaitos hyväksyy tonttijohdon asennuksen
pohjakatselmuksessa, jonka jälkeen tonttijohto voidaan ottaa käyttöön.
Katselmus on tehtävä ennen kaivannon peittämistä. Vesimittarin irrottaa ja
asentaa aina vesihuoltoliikelaitos. Vesimittarille tulevat kytkentäosat voi
kiinteistö jatkossa tilata yksityiseltä urakoitsijalta mutta
vesihuoltoliikelaitos voi asentaa laskutustyötä.
Vesihuoltoliikelaitoksen
johtokunta on hyväksynyt töitä koskevan linjauksen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic