Uutiset

Haastattelututkimus :Tuore kasvo kiinnostaa enemmän kuin kokemus maakuntavaaleissa

Tulevien maakuntavaalien äänestäjä antaa äänensä sen perusteella, miten puolueet koko maassa toimivat. Tämä selviää Kunnallisalan Kehittämissäätiön teettämästä haastattelututkimuksesta.

Haastatteluun osallistuneista 67 prosenttia kertoi, että puolueiden toiminta koko maassa vaikuttaa äänestyspäätökseen ratkaisevasti tai melko paljon. Saman verran maakuntavaalien äänestäjälle merkitsee puolueen aatteellinen linja.

Äänestäjälle on tärkeää myös puolueen linja maakunnan päätöksenteossa. Tätä mieltä oli 59 prosenttia haastatelluista. Puolueen kantaa maakunta- ja sote-uudistuksessa piti tärkeänä 56 prosenttia vastanneista.

Sillä, että puolue ajaa oman sosiaaliryhmän etua, on merkitystä 52 prosentille haastatelluista. Puolueen ehdokkaiden asettaminen äänestäjän kotikuntaan merkitsee 51 prosentille vastanneista.

Kaveri vaikuttaa yhteen kymmenestä

Haastatellut näyttävät haluavat äänellään kannustaa uutta politiikan kasvoa. Päättäjän kokemus vaikuttaa 19 prosenttiin vastanneista, kun taas pyrkimys kannustaa uusia kasvoja päättäjiksi kiinnostaa 32 prosenttia vastaajista.

Ne, jotka aikovat varmasti käydä äänestämässä, pitävät tärkeänä puolueiden harjoittamaan politiikkaan kohdistuvia yleisiä mielikuvia, odotuksia ja perinteitä.

Noin yksi kymmenestä uskoo ystävien, kavereiden ja vaalikoneen suositusten vaikuttavan puoluevalintaan äänestysuurnilla.

Puolueiden kannattajat painottavat eri asioita

Eri puolueiden äänestäjien painotukset eroavat toisistaan. Kaikkien mielestä kuitenkin ratkaisevaa on se, mikä on kannatetun puolueen aatteellinen linja.

Vasemmistoliiton kannattajat painottavat keskimäärää enemmän aatteellisideologisia perusteita.

Keskustan kannattajat painottavat kokeneita ehdokkaita äänestäjän omasta kunnasta. Oman ammatti- tai sosiaaliryhmän etujen ajamisella ei ole heille painoarvoa.

Kokoomuksen tukijat eroavat muista siinä, että heidän keskuudessaan korostetaan muita enemmän puolueen vetovoimaista puheenjohtajaa.

SDP:n kannattajat näyttävät olevan vastauksissaan lähimpänä kaikkien vastanneiden keskiarvoa.

Perussuomalaisten tukijoiden keskuudessa valintaperusteena on keskimäärää useammin se, että puolue ajaa tiettyjen sosiaaliryhmien etuja.

Vihreiden kannattajat lämpenevät muita enemmän vaalikoneen suositukselle.

Vasemmistoliiton tukijat ovat kaikkiruokaisia, eli painavia perusteluita on useita.

Kantar TNS Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa tehtiin 1004 haastattelua 18–79-vuotiaille. Asuinpaikkansa puolesta he edustivat koko maata Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on vajaa kolme prosenttiyksikköä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic