Uutiset

Hallituksen talouspäätöksillä kielteinen vaikutus kysyntään ja työllisyyteen

Talouspolitiikan arviointiryhmän mukaan hallituksen päätökset finanssipolitiikan kiristämisestä vähentävät kotimaista kysyntää ja hidastavat talouden elpymistä.

Veromuutosten ja menoleikkausten vaikutus Suomen valtion budjettitasapainoon on noin 2,5 miljardia euroa viime vuoteen verrattuna.

Talouspolitiikan arviointineuvosto suosittaakin, ettei julkista taloutta kiristettäisi enempää vuosina 2015 ja 2016, sillä finanssipolitiikan kiristäminen hidastaisi edelleen talouden elpymistä ja johtaisi työttömyyden kasvuun.

Neuvoston raportissa todetaan, että tavallinen politiikkasuositus olisi julkisten menojen lisääminen tai verojen alentaminen kotimaisen kysynnän ja työllisyyden elvyttämiseksi, mutta julkisen talouden alijäämään ja velkaan liittyvät tavoitteet asettavat rajoitteita.

Neuvoston mukaan julkisen talouden lisäsopeutukset ovat kuitenkin välttämättömiä, mutta ne pitää pyrkiä ajoittamaan niin, että finanssipolitiikka ei kärjistä suhdannevaihteluita. Arviointineuvosto suosittaa leikkausohjelmaa tai veronkorotuksia vuosille 2017 ja 2018, jolloin talous on ennusteiden mukaan lähempänä tasapainoa.

– Uskottavan julkisen talouden sopeuttamisohjelman laatiminen on seuraavan hallituksen keskeinen tehtävä.

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin viime vuoden alussa. Neuvoston puheenjohtaja toimii Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo. Neuvoston toimivat professorit Torben M. Andersen, Kaisa Kotakorpi, Liisa Laakso ja Mikko Puhakka. (LM-Forssan Lehti)

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic