Uutiset

Hallitus aikoo yksityistää osan kunnallisesta jätehuollosta – kotien jätemaksut voivat nousta

Hallitus on yksityistämässä noin kymmenesosan kunnallisesta jätehuollosta lainmuutoksella, joka tuotiin eduskuntaan joulun alla.

Kunnilta lopetetaan velvollisuus hoitaa koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten palveluiden jätehuolto tiettyjä kunnan omissa toiminnoissa syntyviä jätteitä lukuun ottamatta.

Samanaikaisesti kunnallisten jätelaitosten mahdollisuutta tarjota jätteenkäsittelypalveluita yrityksille rajoitetaan nykyisestä. Suomi on ilmeisesti Puolan ohella ainoa EU-maa, jossa kuntien rooli ollaan rajaamassa tällä tavoin kapeammaksi kuin EU sallisi.

Hallitus perustelee muutoksia kilpailun edistämisellä ja yritystoiminnan kehittämisellä.

Kunnilta poistuva toiminta siirtynee pääosin muutaman suuren yksityisen jätehuoltoyrityksen bisnekseksi.

Kuntien jätelaitosten mukaan muutokset aiheuttavan nostopainetta kotitalouksien jätemaksuihin, koska kuntien jätelaitosten kulut eivät pienene samassa suhteessa kuin ne menettävät liikevaihtoaan. Lisäksi kuntien jätelaitosten mahdollisuus hallita materiaalivirtojaan heikkenee.

-Kuntien jätelaitokset ovat arvioineet, että jätemaksuja täytyy nostaa 10–30 prosenttia, kertoo kunnallisia jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Ympäristöministeriössä valmistellussa lakiesityksessä korostuu epävarmuus. Lakiesityksessä todetaan, että muutosten vaikutuksia voi arvioida vain suuntaa-antavasti, koska monet vaikutuksista ovat vaikeasti määriteltävissä ja mitattavissa, eikä niistä ole tutkimustietoa.

Meri-Lapissa Perämeren Jätehuolto oy hoitaa noin 60 000 asukkaan jätteitä. Yhtiön toimitusjohtajan Tuija Ahrikkalan mukaan ainakin biojätehuollolle on luvassa vaikeuksia pelisääntöjen muuttumisen vuoksi.

Viiden kunnan perustama yhtiö aikoo ryhtyä etsimään biojätteille käsittelypalvelua samalla tavoin kuin alueella tehtiin polttokelpoisille jätteille joitain vuosia sitten.

-Biojätteen kompostointi on tulossa meillä tiensä päähän, koska emme saa lopputuotetta mihinkään, Ahrikkala taustoittaa.

Tällä hetkellä Perämeren Jätehuolto hoitaa sekä asumisessa että yrityksissä syntyvät biojätteet. Uusien pykälien takia yrityksiltä kerätty osa biojätteestä muuttuu kuitenkin markkinaehtoiseksi.

Ahrikkala pitää selvänä, etteivät biojätehuollon kustannukset ainakaan vähene, jos yritysten ja kotitalouksien biojätteitä ryhdytään kuljettamaan ja välivarastoimaan erikseen kahdessa paikassa.

Välivarastointi vaatii ympäristöluvan, eikä sitä voi tehdä missä vain. Meri-Lapissa yrityksiltä kertyy niin vähän biojätettä, ettei se ole muutenkaan kummoinen bisnes yrityksille.

-Kävin viime kesänä kiertämässä kaikki alueemme isommat jätteenkuljetusyritykset, mutta yhdelläkään ei ollut mielenkiintoa järjestää yritysten biojätteiden välivarastointia ja käsittelyn kilpailutusta, Ahrikkala kertoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic