Uutiset

Hallitus päättää tiistaina ravintoloiden rajoituksista – muutoksia on odotettavissa aukioloaikoihin ja asiakasmääriin

Eduskunta saa lokakuussa lakimuutoksen, joka säätelee koronarajoitusten antamista muihin asiakastiloihin.
Hallituksen on kerrottu etsivän ratkaisua, jossa ravintoloiden rajoitustoimet kohdistuisivat yökerhoihin eivätkä niinkään ruokaravintoloihin. Kuva: PETRI HUHTINEN
Hallituksen on kerrottu etsivän ratkaisua, jossa ravintoloiden rajoitustoimet kohdistuisivat yökerhoihin eivätkä niinkään ruokaravintoloihin. Kuva: PETRI HUHTINEN

Hallituksen tarkoituksena on tiistaina päättää ravintoloiden uusista koronarajoituksista. Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin sekä sallittuihin asiakasmääriin on odotettavissa muutoksia.

Hallitus neuvottelee Säätytalossa kello 16 alkaen. Asialistalla ovat epidemiologinen tilanne ja ravintolatoiminnan rajoituksia koskeva valtioneuvoston asetus.

Helsingin Sanomien mukaan neuvotteluissa ovat olleet esillä vaihtoehdot, että valomerkki voisi tulla joko kello 24 tai kello yksi yöllä. Ravintolan olisi sulkeuduttava tunti sen jälkeen.

Rajoitukset voisivat olla alueellisia, vaikka huolenaiheena on asiakkaiden hakeutuminen sen alueen ravintoloihin, jossa rajoitukset ovat lievempiä. Esillä on ollut malli, jonka mukaan rajoituksia tiukennettaisiin tai lievennettäisiin epidemian leviämistilanteen perusteella samaan tapaan kuin rajaliikenteessä.

Neuvotteluissa käsitellään myös ravintoloiden tukemista, sillä niille aiheutuu tappioita, jos rajoituksia tiukennetaan.

Asetus voimassa syyskuun loppuun

Päätöksillä on kiire, sillä nykyinen asetus ravintolatoiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta on voimassa syyskuun loppuun. Sen mukaan ravintoloiden ja kahviloiden kaikilla asiakkailla täytyy olla oma istumapaikka.

Lisäksi ravitsemisliikkeiden on annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista. Asiakkailla on oltava mahdollisuudet pestä kädet, ja ravitsemisliikkeen tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Ravitsemisliike vastaa myös siitä, että riittävä etäisyys asiakkaiden välillä säilyy.

Asiakkaiden nähtävillä on oltava ravitsemisliikkeen suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet.

Ravintoloita koskevia määräyksiä on annettu tartuntatautilakiin tehdyn väliaikaisen, lokakuun loppuun voimassa olevan muutoksen perusteella. Sen jatkamisesta on jo sovittu.

Lainmuutoksen mukaan ravintoloiden asiakaspaikkojen määrää ei saa rajoittaa enempää kuin puolella suurimmassa sallitusta määrästä. Aukioloaikaa ei voi myöskään rajoittaa kello 6–22 eikä anniskeluaikaa kello 9–21.

Kun ravintolat viime huhtikuussa määrättiin sulkemaan ovensa, se tapahtui erillisen, toukokuun loppuun saakka voimassa olleen lain perusteella.

Lisää rajoituksia voi olla luvassa

Koronaviruksen hillitsemiseksi muissa asiakastiloissa kuin ravintoloissa on valmisteilla lisätoimia tartuntatautilain muutoksessa, joka on ollut syyskuussa lausunnolla. Toimet koskisivat esimerkiksi joukkoliikennettä, kuntosaleja, huvipuistoja, teattereita ja elokuvateattereita.

Rajoitustoimiin turvauduttaisiin, jos alueellinen tautitilanne sitä vaatii epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Keskiössä on se, että elinkeinotoiminnan harjoittaja järjestäisi toiminnan niin, että lähikontakteja voidaan välttää. Tämä poikkeaa voimassa olevasta ravintoloiden sääntelystä siinä, että elinkeinotoiminnan harjoittajan on mahdollista itse suunnitella toimintaansa parhaimmin sopivat käytännöt, sanoo hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Rajoitustoimet koskisivat tilanteita, joissa toimintaan osallistuu samanaikaisesti yli 10 henkilöä sisätiloissa tai yli 15 henkilöä ulkotiloissa. Joukkoliikenteessä Traficom voisi päättää matkustajamäärien rajoittamisesta.

Viimesijaisena keinona kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea asiakastilat osittain tai kokonaan enintään kuukaudeksi. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi alueen teatteri- ja urheilukatsomot, nähtävyydet ja teemapuistot sekä liikunta- ja urheilutilat.

Viime keväänä tällaisista rajoituksista päätettiin koko maassa valmiuslain perusteella. Lisäksi valvontaviranomaisilla on ollut koko ajan mahdollisuus sulkea yksittäisiä toimitiloja epidemian leviämisen estämiseksi.

Asiakastiloja ja joukkoliikennettä koskevat hygieniavaatimukset tulisivat voimaan suoraan lain nojalla. Ne koskisivat muun muassa käsien desinfiointimahdollisuutta ja tilojen tehostettua siivousta ja asiakkaille annettavia ohjeita.

Tartuntalain muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 15. lokakuuta. Laki olisi voimassa ensi kesään tai ensi vuoden loppuun.

Uusimmat

Fingerpori

comic