Uutiset

Hätäkeskuksissa pulaa koulutetuista työntekijöistä

Hätäkeskuslaitoksen suuri huoli tällä hetkellä on pula kymmenistä ammattitaitoisista työntekijöistä.

– Tämä henkilöstövaje on noin 30. Meidän poliisitaustaisesta henkilöstöstämme puolet eli noin sata kahdesta sadasta on rekrytoitu takaisin poliisitehtäviin, eikä uutta koulutettua henkilöstöä ole ollut saatavissa tarpeeksi tilalle, kertoo laitoksen johtaja

Martti Kunnasvuori

.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja uskoo, että sinänsä sisäisen turvallisuuden selonteossa laitokselle osoitettu noin 600 työntekijän kokonaishenkilöstö on määrällisesti sellainen, jolla tullaan toimeen, jos ulkoisiin tekijöihin ei tule suuria muutoksia.

– Toki tarve enempäänkin olisi. Toimintamme on henkilöstöriippuvaista, kuten turvallisuusalalla yleensä.

Hän muistuttaa, että Hätäkeskuslaitos on käynyt lähihistoriassa läpi ison rakennemuutoksen, joka vähensi henkilökuntaa noin 20 prosentilla. Hätäkeskusten määrä väheni toissavuonna päättyneessä uudistuksessa viidestätoista kuuteen.

Kunnasvuori odottaa paljon hätäkeskusjärjestelmän tekniseltä uudistukselta. Uusi järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön Oulussa marraskuussa.

– Sen jälkeen hätäkeskuspuheluun voidaan vastata mistäpäin Suomea tahansa ja kaikilla keskuksilla on avattavissa samat tiedostot, jotta apua saadaan ohjattua oikeaan osoitteeseen.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja sanoo olevansa tyytyväinen sisäisen turvallisuuden selonteon sisältöön siinä mielessä, että siinä Hätäkeskuslaitos rinnastetaan turvallisuusviranomaiseksi yhtälailla poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic