Uutiset

Hätänumeroon ei voi vieläkään lähettää tekstiviestiä – laillisuusvalvojakin kiinnostui

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on ottanut oma-aloitteisesti käsittelyyn Hätäkeskuslaitoksen tekstiviestipalvelujen käytön.

Esittelijäneuvos Mikko Eteläpää kertoo Lännen Medialle ottaneensa tekstiviestipalvelun selvitykseen viime syksynä järjestetyn vammaisjärjestöjen seminaarin jälkeen.

Eteläpään mukaan selvitys aloitettiin, koska Hätäkeskuslaitoksella ei toistaiseksi ole vielä käytössä yhtenäistä puhelinnumeroa, johon tekstiviestin voisi hätätilanteessa lähettää. Vuonna 2015 tehdyssä lakimuutoksessa hätätekstiviesti kirjattiin lakiin.

Oikeusasiamiehen toimistossa oleva asia on vielä ratkaisematta. Varsinaisia kanteluita ei toimistoon ole tekstiviestipalvelusta tullut. Samaa todetaan myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

-On silti selvää, että varsinkin, kun on kyse hätäkeskuslaitoksesta, pitäisi palvelun olla mahdollisimman ripeää ja yhdenvertaista, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Pamela Sarasmo.

Tällä hetkellä jokaisella hätäkeskuksella on oma numeronsa, johon voi hädän tullen lähettää tekstiviestin. Numerot on tarkoitettu esimerkiksi kuulo- ja puhevammaisten käytettäviksi, ja nyt ne eivät vielä ole julkisesti nähtävillä.

Hätäkeskuslaitoksen mukaan tähän on päädytty, jottei numeroihin tulisi ilkivaltaa.

Tietojärjestelmät viivästyttäneet

Hätäkeskustoiminnan kehittämisestä vastaavan johtajan Kyösti Lehtosen mukaan vielä tämän vuoden aikana tulee mahdolliseksi lähettää tekstiviesti 112-numeroon.

Palvelua ei ole saatu vielä käyttöön tietojärjestelmämuutoksesta johtuneen viivästyksen vuoksi. Hänen mukaansa hätätekstiviestit oli määrä ottaa käyttöön uuden ERICA-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, mutta järjestelmä ei ole vieläkään toiminnassa.

Nyt hätätekstiviestiä ollaan ottamassa käyttöön jo vanhaan järjestelmään, koska uuden tietojärjestelmän käyttöönoton tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa.

Hänen mukaansa oikeusasiamiehen selvitys ei ole vaikuttanut siihen, että 112-hätätekstiviestin käyttöönottoa on nopeutettu.

-Lainsäädäntö on ohjannut meitä, Lehtonen sanoo.

Hätäpuhelujen tulkkaukset kasvussa

Viime vuonna hätäkeskukset vastaanottivat 87 tekstiviesti-ilmoitusta. Näistä yli puolet oli aiheettomia. Turun hätäkeskuksessa työskentelevät ylipäivystäjä Hannah Salo kertoo, että hän on hoitanut muutamia tekstiviestein vastaanotettuja hätäviestejä.

-Tekstiviestillä riskiarvion tekeminen on hieman hankalampaa kuin puheella, mutta toimiva konsepti se on, jos ei ole muuta vaihtoehtoa, Salo kertoo.

Toisinaan hätäkeskuksissa tarvitaan myös tulkin apua, jos yhteistä kieltä ei hätäkeskuspäivystäjän ja hätäpuheluun soittaneen välillä löydy.

Viime vuosina tulkkausten määrät ovat olleet kasvussa, ja sitä ovat kasvattaneet erityisesti arabian kielen tulkkausmäärät. Lukumäärällisesti kasvu on kuitenkin pientä. Viime vuonna tulkkia tarvittiin 157 kertaa, kun vuonna vastaava määrä oli 116. Vertailun vuoksi hätäkeskukset ottavat vuodessa vastaan noin 2,6 miljoonaa hätäilmoitusta.

Salo kertoo, että tulkin pyytäminen apuun on usein viimeinen apukeino ja siihen turvaudutaan silloin, jos on varaa odottaa tarvittavaa kieltä odottava linjalle.

Kyösti Lehtosen mukaan sopivan tulkin löytäminen kestää keskimäärin kymmenen minuuttia.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic