Uutiset

Helle ei sulje ydinvoimaloita ensin turvallisuuden, vaan vesiluonnon takia – Suomessa ollaan yleensä kaukana kipurajasta

Ranskassa suljettiin kaksi ydinvoimayksikköä helteiden takia. Olkiluodossa ei odoteta ongelmia, eikä Loviisassakaan uskota viime kesän kaltaiseen tilanteeseen.
Olkiluodon lähivesiin purettava lämpökuorma kaksinkertaistuu, kun kolmosyksikkö (oik.) käynnistyy. Lämpimästä merivedestä ei silti odoteta ongelmia, vaikka mahdottomana niitä ei yhtiössä pidetäkään. Kuva: Jami Jokinen
Olkiluodon lähivesiin purettava lämpökuorma kaksinkertaistuu, kun kolmosyksikkö (oik.) käynnistyy. Lämpimästä merivedestä ei silti odoteta ongelmia, vaikka mahdottomana niitä ei yhtiössä pidetäkään. Kuva: Jami Jokinen

Kolmeenkymmeneen yltävistä hellelukemista huolimatta ydinvoimaloiden tuotantorajoitukset eivät ole Suomessa vielä lähelläkään.

Kipuraja voisi ylittyä, jos laitosten jäähdytykseen käyttämä merivesi lämpenisi liikaa. Silloinkaan vaaraa ei ensimmäiseksi olisi ydinvoimaloiden toiminnalle tai turvallisuudelle, vaan meriluonnolle.

Ranskalainen ydinvoimayhtiö EDF sulki tiistaina yhden ja keskiviikkona toisen Golfechin ydinvoimayksiköistään maan eteläosissa. Sulku jatkuu ilmoituksen mukaan maanantaihin.

Syynä ovat lupamääräykset, joilla suojataan jokivesistöä.

Viime vuoden helleaallossa EDF joutui sulkemaan neljä reaktoria. Ruotsissa suljettiin yksi yksikkö Ringhalsissa ja tuotantoa rajoitettiin Forsmarkissa. Rajoituksia oli myös muissa maissa.

Kymmeniä tuhansia litroja sekunnissa

Suomessa jokaiseen ydinvoimayksikköön pumpataan sekunnissa kymmeniä tuhansia litroja merivettä. Laitoskierroksella vesi lämpenee kymmenkunta astetta ennen kuin se palautetaan mereen.

Lämmintä purkuvettä on pidetty ydinvoimaloiden normaalin toiminnan merkittävimpänä ympäristövaikutuksena. Laitosten ympäristöluvissa on asetettu lämpötilarajat, joita mereen purettava vesi ei saa ylittää. Tällä suojellaan ennen kaikkea merieliöstöä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan meren pintalämpötila lähestyi torstaina esimerkiksi Selkämeren ulapalle ankkuroidulla aaltopoijulla jo 20 astetta, ja viikonloppuna vesi lämmennee edelleen.

Teollisuuden Voiman (TVO) viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaan mukaan Olkiluodon ydinvoimalaan otettava vesi on sen sijaan vasta 14-15 -asteista.

– Olemme vielä todella kaukana siitä, että lämpimän meriveden takia tuotantoa pitäisi rajoittaa.

Olkiluodossa rajalla ei olla oltu

Olkiluodossa luparajaa seurataan meren pintalämpötilasta tietyn etäisyyden päässä laitoksista.

Raja on 30 astetta, ja se mitataan viikkokeskiarvosta. TVO:n arvion mukaan ylitys edellyttäisi sitä, että sisään tulevan veden lämpötila olisi 27 astetta viikon ajan.

Tällaiseen tilanteeseen ei Olkiluodossa ole koskaan jouduttu, eikä siltä vaikuta nytkään.

– Mitään rajoituksia tai erityistoimenpiteitä ei ole tulossa viikonloppuna meriveden lämpenemisen takia, Tuohimaa summaa.

OL3 tiukentaa tilannetta hiukan

Rakenteilla olevan kolmosyksikön käynnistyttyä tilanne Olkiluodossa tiukkenee. Mereen purettavan jäähdytysveden määrä kaksinkertaistuu, mutta ympäristöluvan raja-arvo pysyy nykyisellään.

Tämä voi tarkoittaa, että kipuraja tulisi vastaan muutamaa astetta viileämmällä vedellä kuin nyt, kahden yksikön ollessa toiminnassa.

– Silti ei mitään ongelmaa pitäisi tulla. Tietysti mahdollista se on, Tuohimaa sanoo.

Voimayhtiö rakensi muutama vuosi sitten penkereen voimalasaaren ja sen vieressä sijaitsevan pienemmän saaren väliin. Tällä pyrittiin rajoittamaan lämpimän purkuveden takaisinvirtausta saaren eteläpuolelle, josta jäähdytysvesi otetaan.

Fennovoima on tyytyväinen rajoihinsa

Merivesi on lämmintä myös matalalla Perämerellä.

Pyhäjoelle ydinvoimalaa valmistelevan Fennovoiman ympäristöluvan mukaan meren lämpökuormaa seurataan jäähdytysveden purkutunnelin suuaukolla. Siinä lämpötila ei saa ylittää viikkokeskiarvona 40 astetta.

Laitoksella merivesi saa lämmetä korkeintaan 12 astetta.

– Meidän tapauksessamme näiden ei odoteta aiheuttavan ongelmaa. Raja-arvot mahdollistavat laitoksen ajamisen lämpimälläkin merivedellä, vakuuttaa Fennovoiman PR-päällikkö Tuomo Huttunen.

Loviisa joutui rajoituksiin viime kesänä

Myös Loviisan ydinvoimalan luvissa seurataan purkuveden lämpötilaa, joka ei saa ylittää 34 astetta. Laitoksella ryhdytään kuitenkin toimiin jo 32 asteessa.

Viime vuonna laitos joutuikin rajoittamaan tuotantoaan. Tehoa laskettiin heinäkuun lopulla muutaman tunnin ajaksi parin viikon ajan.

Helteen lisäksi soppa syntyi tuuliolosuhteista.

– Loviisanlahdesta vyöryi pohjoistuulen vuoksi pitkän hellejakson lämmittämä suuri vesimassa voimalaitoksen edustalle, ja meriveden lämpötila kohosi äkillisesti 26 asteeseen, muistelee viestintäpäällikkö Pia Fast Fortumilta.

Tällä hetkellä laitoksille tulee 20-asteista vettä.

– Sääennusteiden mukaan tänä vuonna ei ole näköpiirissä, että jouduttaisiin tekemään jotain tähän liittyviä toimenpiteitä.

Lämmin meri laskee tehoa

Ääritapauksissa voimalaitokset voivat siis Suomessakin joutua vähentämään tuotantoaan lämpimän meriveden vuoksi. Tuotanto kuitenkin pienenee helteillä myös laitoksista riippumatta, sillä jäädytysveden lämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen.

Mitä lämpimämpää jäähdytysvesi on, sitä korkeammaksi voimalan lauhduttimen paine nousee ja sitä vähemmän riittää energiaa turbiinin pyörittämiseen ja edelleen sähkögeneraattorille.

Tyypillisesti kesän ja talven välinen ero on Suomen rannikolla joitakin megawatteja, joskus kymmeniäkin.

Olkiluodon nykyisten yksiköiden nimellisteho on 890 megawattia (MW), mutta talvella veden kylmyys antaa kymmenen megawattia lisätehoa.

– Tällä hetkellä tehoa on noin 880 MW per yksikkö, Tuohimaa kertoo.

Kesä laskee sähkötehoa

Ydinvoimaloiden sähköntuotanto vähenee meriveden lämmetessä, sillä jäädytysveden lämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen.

Mitä lämpimämpää jäähdytysvesi on, sitä korkeammaksi voimalan lauhduttimen paine nousee.

Tämä seurauksena turbiinin pyörittämiseen ja edelleen sähkögeneraattorille riittää vähemmän energiaa.

Suomen rannikolla ero kesän ja talven välillä on tyypillisesti joitakin megawatteja, joskus kymmeniäkin.

Esimerkiksi Olkiluodon nykyisten yksiköiden nimellisteho on 890 megawattia (MW), mutta talvella veden kylmyys antaa vielä kymmenen megawattia lisätehoa.

Tällä hetkellä tehoa on noin 880 MW yksikköä kohden.

Voimalasaarella syntyy siis nyt sähköä 40 MW vähemmän kuin talvella.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti