Uutiset

Hoitajat saivat EU-direktiivistä paremman suojan ilmoittaa epäkohdista – tuleeko ilmoituksia hoidon laadusta nyt lisää?

SuPer pitää työntekijöiden suojelua tärkeänä, jotta työntekijät työpaikoilla uskaltavat puuttua epäkohtiin. "Direktiivi tuo toivottavasti nykyistä parempaa suojaa niille työntekijöille, jotka täyttävät ilmoitusvelvollisuutensa huomatessaan puutteita esimerkiksi hoidon laadussa."
Työntekijä on jo sosiaalihuoltolain mukaan velvollinen ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhista työnantajalle.

Uusi EU:n direktiivi tuo nyt parempaa suojaa niille hoitoalan työntekijöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä ja esimerkiksi hoidon laadun puutteista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen direktiiviin, josta äänestettiin tiistaina Euroopan parlamentissa. Niin sanotussa whistle-blower-direktiivissä on kyse paremman suojelun takaamisesta henkilöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä.

SuPer pitää työntekijöiden suojelua tärkeänä, jotta työntekijät työpaikoilla uskaltavat puuttua epäkohtiin.

– Direktiivi tuo toivottavasti nykyistä parempaa suojaa niille työntekijöille, jotka täyttävät ilmoitusvelvollisuutensa huomatessaan puutteita esimerkiksi hoidon laadussa. Yleensä nämä puutteet liittyvät liian vähäiseen hoitajamäärään, SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen kertoo tiedotteessa.

Työntekijä on sosiaalihuoltolain mukaan velvollinen ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhista työnantajalle.

Lain mukaan työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin ja ilmoitettava niistä edelleen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranhaltijalle.

”Työntekijä on joutunut vastatoimien kohteeksi”

SuPerin jäsenet ovat kertoneet tapauksista, joissa lakisääteisen ilmoituksen tehnyt työntekijä on joutunut vastatoimien kohteeksi. SuPerin mukaan näin tapahtuu erityisesti yksityisen työnantajan toimesta.

Järjestön mukaan käytettyjä vastatoimia ovat esimerkiksi koeaikapurku, hankalat työvuorolistat, lomien epääminen, varoituksien ja huomautuksien tehtailu sekä puhuttelut.

SuPer huomauttaa, että nykyisinkään ilmoitusvelvollisuuden käyttämisestä ei saisi aiheutua vastatoimia.

– Työnantaja ei voi vedota vaitiolovelvollisuuteen tai liikesalaisuuksiin. Omavalvontasuunnitelmaan tulee olla kirjattuna, miten ilmoitus tehdään. Valitettavasti monista työpaikoista omavalvontasuunnitelma puuttuu, se ei ole ajan tasalla tai sitä ei ole tehty yhdessä työntekijöiden kanssa, kuten Valviran määräys edellyttää, puheenjohtaja Silja Paavola toteaa.

SuPerin käynnistämä Ilmianna haamuhoitaja -kampanja muistuttaa superilaisia ilmoitusvelvollisuudesta ja oikeudesta ilmoittaa epäkohdista niin, ettei työntekijöihin kohdistu mitään rangaistustoimenpiteitä.

Oikaisu 22.11. kello 17.03

Uutisessa kerrottiin, että uusi EU:n direktiivi tuo nyt parempaa suojaa niille hoitoalan työntekijöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä ja esimerkiksi hoidon laadun puutteista.
Uutisessa todettiin, että Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen direktiiviin, josta äänestettiin tiistaina Euroopan parlamentissa.
Kyseinen direktiivi hyväksyttiin kuitenkin tässä vaiheessa vasta parlamentin valiokunnassa.
Tiistaina 20.11. Euroopan parlamentin oikeusvaliokunta äänesti mietinnön puolesta äänijakaumalla 22 puolesta, 0 vastaan, 1 poissa. Seuraavaksi mietintö etenee parlamentin täysistunnon äänestykseen.
Direktiivi tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun lakiehdotuksesta päästään kompromissiin parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic