Uutiset

Homottelu on tyypillinen syrjinnän muoto urheilussa – Tutkimushanke pyrkii edistämään urheilun ja liikunnan tasa-arvoa

Urheilussa esiintyvä häirintä ja syrjintä voi johtaa urheilu- ja liikuntaharrastuksen lopettamiseen, sanoo Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan yliopistolehtori ja urheilupsykologi Marja Kokkonen Jyväskylän yliopistosta.

Syrjintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Fyysinen häirintä esiintyy esimerkiksi läpsimisenä. Tämän vuoksi Jyväskylän yliopisto alkaa tutkia, miten yleistä häirintä ja syrjintä on urheilussa ja liikunnassa. Kipinän hankkeelle antoivat vuosina 2014–2015 voimaantulleet tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat lait.

-Kiinnostavaa on selvittää nyt, onko jokin muuttunut lakien tultua voimaan. Haluamme kysyä kokemuksia häirinnästä ja syrjinnästä myös muilta kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöiltä, kertoo Kokkonen, joka on tutkimuksen vastuullinen johtaja.

Tyypillinen syrjinnän muoto on homottelu, jota kansainvälisten tutkimusten mukaan saavat osakseen niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat urheilijat, erityisesti sukupuoltaan epätavallisesti ilmaisevat henkilöt. Sitä esiintyy erityisesti miesurheilijoiden keskuudessa. Tutkimustiedon valossa se liittyy miehiseen keskustelukulttuuriin, tai sitten sillä mahdollisesti psyykataan vastustajajoukkuetta häviämään peli. Syrjinnällä ja häirinnällä voi olla arvaamattomia ja vakavia seurauksia. Valtaväestöön verrattuna seksuaali- ja sukupuolivähemmistöllä on enemmän mielenterveyden ongelmia, kuten masentuneisuutta. Syrjintä voi johtaa siihen, ettei nuori enää uskalla mennä koulun liikuntatunneille tai urheiluharrastukseen.

Kokkosen mukaan sukupuolen mukaiselle koulun liikunnanopetukselle ei ole tutkimuksellista perustaa. Hän kehottaa myös urheiluseuroja pohtimaan erillisryhmien tarpeellisuutta. Hän muistuttaa, ettei ole olemassa erikseen tyttöjen tai poikien urheilulajeja.

-Humaanissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusmielessä se, että hiihdettäisiin yhdessä sukupuoleen katsomatta, antaisi hirveästi lisäpaukkuja treenaamiseen. Nuorempien lasten kohdalla esimerkiksi yleisurheilussa en näe estettä sille, mikseivät tytöt ja pojat voisi harjoitella sekaryhmissä, sanoo Kokkonen.

Lakiuudistusten myötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta hakevilta liikuntajärjestöiltä että oppilaitoksilta edellytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Turun Urheiluliitolla ei ole erillistä suunnitelmaa, mutta samat käytännöt on kirjattu seuran reilun pelin sääntöihin ja seurakirjaan. Seurassa ei ole törmätty vakavaan häirintään tai syrjintään. Sukupuolella tai seksuaalisuudella ei ole merkitystä, seurasta viestitään. Urheiluliitossa tyttöjä ja poikia ei erotella sukupuolesta johtuen, vaan jako perustuu lajien harjoitteiden eroihin.

-Telinevoimistelussa naisten ja miesten telinevoimistelu on erotettu, sillä he tekevät eri telineitä. Sitten on ajanjaksoja, jolloin he tekevät yhdessä tramppaa tai peruskuntoharjoitteita. Aitajuoksijat harjoittelevat myös usein yhdessä, paitsi silloin, kun lähtevät tekemään varsinaisia aitaharjoitteita, sanoo vt. toiminnanjohtaja Jenni Jeromaa-Alho.

TuUL:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen pitää tutkimushanketta hyvänä avauksena.

-Urheiluseuroilla on voimakas kasvatuksellinen tehtävä. Varmaan tutkimustuloksia kannattaa hyödyntää urheiluseuroissa ja muilla sektoreilla, sanoo Hämäläinen.

Tutkimushanke

PREACT pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnan ja urheilun saralla tekemällä näkyväksi häirintää, syrjintää ja koululiikunnan ja urheiluvalmennuksen sukupuolittuneita käytäntöjä.
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmän hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriötä ensimmäiseksi vuodeksi 150 000 euron rahoituksen. Hanke kestää kolme vuotta.
Tarkastelun alla on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokema häirintä ja syrjintä urheilussa, sukupuolittunut koululiikunta ja lasten ja nuorten urheiluvalmennus.
Aineistonkeruu käynnistyy heinä-elokuun vaihteessa. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen olympiakomitea, Suomen valmentajat ry, Suomen Ammattivalmentajat ry, Nuorisotutkimusverkosto, Trasek, Suomen urheilun eettinen keskus ja Liito ry.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti