Uutiset

Hovioikeus hyväksyi pahoinpitelystä tuomitun Heikki Lampelan potkut Asianajajaliitosta — Lampela piti erottamista kohtuuttomana

Helsingin hovioikeus hyväksyi ammattiliiton perustelut siitä, että julkkis-Lampelan rikokset olivat omiaan laskemaan asianajajien arvostusta.
Ammattiliitosta erotettu Heikki Lampela Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2010.

Helsingin hovioikeus on hyväksynyt Heikki Lampelan potkut Asianajajaliitosta. Hovioikeuden mukaan ammattiliitosta erottaminen ei ollut kohtuutonta, vaikka lievempikin seuraamus olisi ollut mahdollinen.

Hovioikeus oli samaa mieltä Asianajajaliiton kanssa siitä, että Lampelan käytös oli omiaan alentamaan asianajajien ammattikunnan arvoa.

Asianajajaliitto erotti Lampelan liiton jäsenyydestä joulukuussa 2017. Syynä erottamiseen olivat Lampelan saamat lainvoimaiset rikostuomiot pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Asianajajaliitto piti erityisen vakavana sitä, että rikokset olivat kohdistuneet toisen henkeen ja terveyteen.

Rikostuomiot liittyivät Lampelan riitaisaan parisuhteeseen ja ne ovat saaneet laajaa julkisuutta. Asianajajaliiton yksi perustelu erottamiselle olikin rikosten saama laaja julkisuus.

– Lampela on itse aktiivisesti hakeutunut julkisuuteen myös muutoin kuin työtehtäviin liittyvissä asioissa ja hänestä on tullut tunnettu julkisuuden henkilö, liiton hallitus kirjelmöi hovioikeudelle.

Liitto oli huolissaan siitä, että tämä vaikuttaisi yleiseen käsitykseen asianajajaista.

Lampela katsoi hovioikeudelle toimittamassaan valituksessaan, että potkut ammattiliitosta veisivät häneltä elinkeinon. Hänen mielestään varoitus olisi ollut riittävä seuraamus, eikä sitäkään olisi tarvittu.

Lampela katsoi, etteivät rikokset liittyneet hänen työhönsä tai kykyynsä hoitaa työtehtäviään.

Asianajajan kelpoisuusehdot on määritelty Suomen laissa ja Asianajajaliiton säännöissä. Liitosta erottaminen on kurinpitotoimista rankin ja tarkoittaa, että henkilö menettää samalla oikeuden käyttää ammattinimikettä asianajaja tai pitää asianajotoimistoa.

Hovioikeuden mukaan Lampelalla on edelleen mahdollisuus jatkaa elinkeinoaan lupalakimiehenä, joita ei velvoiteta noudattamaan hyvää asianajotapaa vapaa-aikanaan.

Lampela voi halutessaan hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta 26. marraskuuta saakka.

Juttua päivitetään keskiviikon aikana.

Uusimmat

Fingerpori

comic