Uutiset

Huoltaja saisi nähdä alle 12-vuotiaan lapsensa potilastiedot – Terveydenhuollon ammattilaiset arvioimaan alaikäisten kypsyyttä

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut uuden toimintamallin, joka laajentaa huoltajien mahdollisuutta asioida lastensa puolesta Omakanta-palvelussa.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi uudessa toimintamallissa lapsen riittävän kypsäksi, lapsi voi päättää itse omien tietojensa näkymisestä vanhemmilleen Omakanta-palvelussa. Kuva: Leena Mörsky

Huoltajat voivat parin vuoden kuluttua asioida alle 12-vuotiaiden lastensa puolesta Omakanta-palvelussa. Tällä hetkellä raja on kymmenen vuotta.

Uudessa toimintamallissa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, onko yli 12-vuotias, mutta alle 18-vuotias riittävän kypsä tekemään päätöksiä omasta hoidostaan. Jos hän on, lapsi voi päättää itse omien tietojensa näkymisestä vanhemmilleen Kanta-palvelussa.

Potilaslain mukaan alaikäisellä on oikeus päättää hoidostaan sekä kieltää terveystietojensa näyttäminen huoltajalle, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hänet kyvykkääksi hoitamaan omaa asiaansa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että uudessa toimintamallissa kypsyyden arvioon pakottava raja asetetaan potilastietojärjestelmissä 12 ikävuoteen.

Sitä nuorempienkin lasten tietojen näkyminen voidaan tarvittaessa estää vanhemmilta.

– Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava jokaisella vastaanottokäynnillä alaikäisen kypsyys päättää hoidostaan ja selvitettävä lapsen tahto tietojen näyttämiseen ennen tietojen tallentamista Kanta-palveluun, ministeriöstä todetaan.

Kypsyyden arvioinnilla ja tahdon selvittämisellä halutaan turvata lapsen oikeus luottamukselliseen asiointiin ilman, että huoltajat saavat vahingossakaan tietää sellaista, mitä alaikäinen ei halua.

10 vuoden ikäraja herätti keskustelua ja sai oikeuskanslerilta moitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tämänhetkinen ikäraja on herättänyt julkisuudessa runsaasti keskustelua. Myös oikeuskanslerinviraston on pitänyt ikään perustuvaa rajausta moitittavana.

Uudessa toimintamallissa ei ministeriön mukaan tällaista rajausta ole.

Malli arvioidaan otettavan käyttöön vuonna 2020.

– Eri osapuolten oikeudet ja velvoitteet huomioonottava toimintamalli otetaan käyttöön heti, kun se on valmis ja toimii sekä Kanta-palvelussa että eri potilastietojärjestelmissä, ministeriö tiedottaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti