Uutiset

Hyssälän työryhmän väliraportti: Apteekkialaa on uudistettava lääkkeen käyttäjää, ei apteekkaria varten

Suomen lääkejakelua alettiin selvittää viime syksynä Kelan entisen pääjohtajan Liisa Hyssälän johdolla. Selvitysryhmän asiantuntijoina toimivat Helsingin yliopiston farmakologian professori Heikki Ruskoaho ja aiemmin Apteekkariliitossa toiminut Reijo Kärkkäinen.

Selvityksen toimeksiantaja on Päivittäistavarakauppa ry. Päivittäistavarakauppa on pitkään halunnut, että itsehoitolääkkeitä voitaisiin myydä myös ruokakaupoissa.

Selvityshankkeen väliraportissa ei vielä ole yksityiskohtaisia ehdotuksia apteekkitoiminnan kehittämiseksi. Raportti kuvaa lähinnä lääkejakelun suuria linjoja.

Työryhmä korostaa, että apteekin tulisi olla kiinteä osa terveydenhuoltoa. Lainsäädännössä apteekkitoiminta olisi määriteltävä yksiselitteisesti terveydenhuollon palveluksi. Apteekkia voitaisiin siis jatkossa verrata yksityiseen terveydenhuoltoon, jolla on lakisääteisiä tehtäviä.

-Yksityistä terveydenhuoltoa, kuten apteekkejakin koskevat tietyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset, mutta toimintaa on vapaus harjoittaa. Apteekkialalla sääntely koskee myös sitä, kuka ja missä toimintaa voi harjoittaa, selvityshankkeen pääsihteeri Lauri Pelkonen sanoo.

Työryhmä painottaa, että apteekkitoiminnan sääntelystä ei voida missään tapauksessa luopua. Potilaita on suojeltava, oli sitten kyse itsehoito- tai reseptilääkkeistä.

-Lääkkeen käyttäjällä on oltava sekä oikeus että aito mahdollisuus saada tarpeen mukaista lääkeneuvontaa ja opastusta lääkkeen oikeaan käyttöön. Lääkkeen käyttäjää ei pidä jättää yksin. Tästä lähtökohdasta tulisi myös arvioida itsehoitolääkkeiden asemaa jakelujärjestelmässä, raportissa sanotaan.

Irti hintasidonnaisuudesta

Selvitysryhmä kiinnittää huomiota myös apteekkitalouteen. Suomessa apteekkien palkkio perustuu pääosin lääkkeen hintaan. Apteekeille on siis lähes aina kannattavampaa toimittaa kalliimpaa lääkettä.

-Tämä on väärä insentiivi (kannuste) ainakin yhteiskunnan ja lääkkeen käyttäjän kannalta katsottuna, raportissa todetaan.

Lääkkeen hintaan apteekkarit eivät voi vaikuttaa. Lääkkeiden valmistajat määräävät ei kela-korvattavien lääkkeiden tukkuhinnan ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kela-korvattavien lääkkeiden hinnan. Lääketaksan vahvistaa valtioneuvosto ja lääkkeiden arvonlisäveron eduskunta.

EU:n alueella apteekkien kiinteät palkkiot ja palvelumaksut ovat jo varsin yleisiä. Selvitysryhmä voikin päätyä suosittelemaan hintasidonnaisuuden vähentämistä myös Suomessa.

Apteekkariliitolta oma ohjelma

Selvitysryhmän loppuraportti valmistuu kesään 2018 mennessä. Loppuraportissa selvitysryhmä lupaa julkistaa yksityiskohtaisemmat ehdotuksensa apteekkitoiminnan kehittämiseksi. Viime vuosina monissa Euroopan maissa apteekkitoiminnan sääntelyä on uudistettu. On odotettavissa, että apteekkitoiminnan kehittäminen nousee Suomessa seuraavaan hallitusohjelmaan.

Myös Apteekkariliitto on aktiivinen lääkejakelun uudistamisessa. Liitto julkistaa ensi viikolla Uusi apteekki-ohjelmansa, jossa se julkistaa Apteekkariliiton ehdotukset apteekkien tulevaisuudesta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic