Uutiset

Ikiliikkuja, josta ei haluta päättää

Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevat papit eivät työnantajansa linjauksen mukaan voi vihkiä avioliittoon muita kuin heteropareja. Arkielämän tasolla tilanne on kuitenkin toinen.

Kymmenet papit eri puolilta Suomea ovat ilmoittaneet, että he vihkivät kaikki parit, olivatpa he sitten hetero-, homo- tai lesbopareja – ja näin on myös tehty.

Maallisen lain edessä nämä papit ovat lainkuuliaisia virkailijoita, jotka tekevät kuten 1.3.2017 voimaan astunut laki sallii. Suomessa avioliiton voivat solmia sekä heteroparit että samaa sukupuolta olevat parit.

Samalla he kuitenkin rikkovat oman evankelis-luterilaisen kirkon virallista kirkkojärjestystä.

 

Homo- ja lesbopareja vihkineistä papeista on kanneltu omien hiippakuntiensa tuomiokapituleihin. Ainakin osalle papeista on annettu kurinpidollisia sanktioita eli moitteita, joskaan ei aina yksimielisesti.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antama päätös on viety Oulun hallinto-oikeuden käsittelyyn.

Kun päätös aikanaan tulee, silloin punnitaan se, kumpi asiassa painaa enemmän Suomen laki vai evankelis-luterilaisen kirkon oma kirkkojärjestys.

Lännen Median haastattelussa siviilioikeuden professorin Urpo Kankaan viesti on selvä. Kirkossa ei voida toimia vastoin maallista lakia.

Jos hallinto-oikeus katsoo kirkon rikkovan lakia, nähtäväksi jää, mitä tekee kirkko. Valitseeko se edelleen tien, joka on vastoin maallista lakia, ja pidättäytyy nykyisessä tilanteessa, jossa vasen käsi tekee toista ja oikea toista.

 

Vuonna 2010 kirkolliskokous hyväksyi äänin 78-30 sen, että homo- ja lesboparien puolesta voidaan rukoilla, mutta kirkollista toimitusta siitä ei saa tulla.

Tämäkään kirkolliskokouksen päätös ei ole ollut käytännön tasolla mitenkään sitova.

Pian alkoi syntyä seurakuntakohtaisia päätöksiä, joiden tiloissa ei saanutkaan rukoilla mies- tai naisparien puolesta. Jotkut seurakunnat vetivät ovensa kiinni samaa sukupuolta olevien pariskuntien nenän edestä.

Vuosien aikana avioliittokysymyksestä on tehty lukuisia selvityksiä. Suurin osa niistä on ollut ympäripyöreää toisaalta ja toisaalta -liturgiaa.

Ymmärretään, että kirkossa ollaan asiasta monta mieltä, mutta kuitenkin pidättäydytään perinteisessä avioliittokäsityksessä.

 

Samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäistä on tullut kirkolliskokouksen päätöksenteon riippakivi ja ikiliikkuja.

Kirkolliskokousedustajat käyvät kokouksesta toiseen samat asiat läpi, kun keskustelun sijasta voitaisiin tehdä jokin päätös.

Olipa päätös suuntaan tai toiseen, on päivänselvää, ettei se miellytä kaikkia. Sen jälkeen kirkon linja olisi kuitenkin selvä.

Mitään kiirettä asian käsittelyllä ei tunnu olevan, eikä esimeriksi edustaja Katri Korolaisen usko siihen, että nykyinen kokousväki saisi asiasta mitään päätöstä aikaan.

Ei vaikka aikaa olisi vuoden 2020 kevääseen saakka.

 

Oikaisu 3.4.2018 klo 18.52

Korjattu kirkolliskokouksen äänestystulos.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic