Uutiset

Ilmaisukielto Turun iskun esitutkinnassa – Asianajajaliitto: Voi estää puolustuksen tiedotuksen

Turun sarjapuukotusten pääepäillyn Abderrahman Mechkan asianajalle Kaarle Gummerukselle on määrätty ilmaisukielto, eli hän ei saa kommentoida esitutkinnan aikana saamiaan tietoja julkisuudessa.

Ilmaisukielto annetaan tutkinnallisista syistä, jotta esitutkinnalle ei syntyisi haittaa. Kielto voidaan antaa epäillylle ja vielä erikseen tämän asianajalle.

Julkisuudessa ilmaisukielto näkyy usein siinä, ettei puolustuksen asianajaja voi kunnolla kommentoida tapausta, sanoo asianajaja Antti Riihelä Suomen asianajajaliiton hallituksesta.

-Se ei välttämättä johdu suoraan laista, vaan ilmaisukieltoon liittyvistä käytänteistä.

Riihelän mukaan ilmaisukielto ei koske tutkinnanjohtajaa itseään tai syyttäjää. Tämä on johtanut välillä siihen, että tutkinnanjohtaja tai syyttäjä on saattanut kertoa julkisuuteen tutkintaan liittyvistä asioista, joista puolustusasianajaja on ollut ilmaisukiellossa.

-Tilanteesta syntyy kuva, että vastaaja näyttäytyy kädettömänä. Muistan Aarnio-jutussa, kuinka tutkinnanjohtaja saattoi selostaa moniakin asioita, ja Aarnion asianajaja joutui kommentoimaan, ettei voi kommentoida miltään osin, Riihelä toteaa.

Ilmaisukielto koskee tutkintaan liittyviä tietoja, joita päämiehellä ei ole ollut ennestään, eli ne eivät liity epäiltyyn itseensä.

Vaikka kielto koskee tietoja, jotka on saatu vasta tutkinnassa, se rajaa Riihelän mukaan käytännössä hyvin pitkälle tiedottamista. Ongelma on siinä, ettei ilmaisukieltopäätöksiä yksilöidä tarpeeksi tarkasti ja tietoa on tosiasiassa muutoinkin vaikea irrottaa ilmaisukiellon alaisesta tiedosta.

-Varsinkin, jos jutussa epäillään useaa henkilöä, voi syntyä epäselvyys siitä, mikä tieto koskee omaa päämiestä tai jo tiedossa olleita asioita. Asianajaja pyrkii toimimaan lain mukaan ja välttämään väitteet salassapitorikoksesta. Käytännössä ilmaisukielto voi siis johtaa totaaliseen tiedottamattomuuteen, Riihelä kertoo.

Suomen asianajajaliitto vaati jo vuonna 2014 muutoksia ilmaisukielto koskevaan lainsäädäntöön. Antti Riihelän mukaan liiton kanta on yhä sama.

-Ilmaisukielto voi pahimmillaan olla tarpeettoman suuri ongelma puolustuksen järjestämisen kannalta, Riihelä sanoo.

Ilmaisukielto oikein käytettynä on silti Riihelän mielestä ymmärrettävä esitutkintaan liittyvä keino. Hän muistuttaa, että kiellolla täytyy olla painavat lain edellyttämät perusteet. Se voidaan antaa vain, jos jonkun asian ilmitulo voisi olennaisesti vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tai aiheuttaa vahinkoa asianosaiselle.

Riihelän mukaan ilmaisukiellon yksi ominaisuus on, että se voi joissain tilanteissa heikentää puolustamismahdollisuuksia.

-Tutkinnanjohtajan pitäisi ottaa tämä huomioon.

Ilmaisukiellon määrää esitutkintavaiheessa tutkinnanjohtaja, eli poliisi. Kun asia siirtyy syyteharkintaan, ilmaisukiellon antamisesta päättää syyttäjä. Ilmaisukielto annetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen se voidaan uusia. Riihelän mukaan kielto on usein voimassa esitutkinnan päättymiseen saakka, mutta voi poikkeuksellisesti jatkua myös sen jälkeen.

-Ilmaisukieltoja annetaan käytännössä sitä herkemmin, mitä törkeämmästä rikoksesta on kysymys, Riihelä kertoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic