Uutiset

Ilmastonmuutos uhkaa saamelaisten terveyttä – Saamelaisten elintavat ovat alkaneet muistuttaa valtakulttuuria

Saamelaisten sulautuminen valtaväestöön on heikentänyt heidän fyysistä ja henkistä terveyttään.
Saamelaisten terveys on alkanut muistuttaa valtaväestön terveyttä, jolloin saamelaisten sairastavuus on lisääntynyt.

Saamelaiset ovat tähän asti olleet terveempiä kuin valtaväestön edustajat, sillä perinteinen saamelainen elämäntapa ja ruokavalio ovat suojanneet heidän fyysistä ja henkistä terveyttään.

Tuoreen tutkimuksen mukaan saamelaisten elämäntapa, ruokavalio ja sairastavuus ovat alkaneet muistuttaa valtakulttuuria.

Sosiaaliset, kulttuuriset sekä yhteiskunnalliset ja elämäntapaan liittyvät muutokset ovat lisänneet saamelaisten elämäntapasairauksia ja uhkaavat myös heidän mielenterveyttään.

Saamen kielen uhanalaistuminen, yhteiskunnallinen kehitys, teollistuminen, muutokset elinkeinoissa, elämäntavassa ja ruokavaliossa, sekä poismuutto saamelaisten kotiseutualueelta ovat tehneet saamelaiset yhä alttiimmiksi myös ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille.

Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) ja Lapin yliopisto tutkivat yhteisessä arktisen alkuperäiskansan tutkimushankkeessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisten terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuuriin.

– Saamelaiset muodostavat erityisen herkän väestöryhmän ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille kahdesta toisiaan voimistavasta syystä: Ilmastonmuutos on voimakkainta arktisella alueella, ja perinteistä elinkeinoa, poronhoitoa, harjoittavat saamelaiset elävät läheisessä vuorovaikutuksessa nopeasti muuttuvan luonnon kanssa, kertoo professori Jouni Jaakkola.

Suoria ja välillisiä vaikutuksia

Saamelaisiin ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat suoraan ekosysteemin välityksellä tai hallinnon, talouden ja lainsäädännön kautta.

Lämpenevä ilmasto muuttaa kasvillisuusolosuhteita, uhkaa poron hyvinvointia ja ravinnonsaantia. Muuttuneet olosuhteet lisäävät vakavien moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien riskiä. Lämpenevä ilmasto lisää kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin sekä astman ja allergioiden esiintyvyyttä. Uusia eläinperäisiä tauteja siirtyy yhä pohjoisemmaksi.

– Ilmastonmuutos uhkaa saamelaisten kulttuurista hyvinvointia ja elämäntapaa, ja tämä tulee ottaa huomioon myös hallinnossa ja lainsäädännössä, toteaa tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi.

– Mahdollisuus sopeutua ilmastonmuutokseen ja turvata kulttuurin jatkuvuus on alkuperäiskansoille ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on saamelaisille kulttuurista muutosta ja selviytymistä.

Tuore tutkimus nostaa tutkijoiden mukaan esille tarpeen seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaisten terveyteen, hyvinvointiin ja kulttuuriin.

Tutkimuksen aineistona olivat vertaisarvioidut julkaisut saamelaisista sekä kulttuuriantropologiset kenttätyöt Suomen saamelaisten kotiseutualueella.

Uusimmat

Fingerpori

comic