Uutiset

Investointi varmistui, Kemijärvelle voidaan alkaa rakentaa 950 miljoonan euron biojalostamoa jo kesällä

Kemijärvelle suunniteltu 950 miljoonaa euroa maksava biojalostamo on toteutumassa. Boreal Bioref Oy kertoo, että se on allekirjoittanut investointitavoitesopimuksen ison kiinalaisen paperiryhmän Shanyingin kanssa.

Yhtiöstä tulee biojalostamolle operatiivinen kumppani, tuotteiden ostaja sekä enemmistöomistaja ja -sijoittaja. Biorefin mukaan Shanyingin mukaantulo osaltaan varmistaa hankkeen toteutumisen.

-Meillä on nyt vahvin mahdollinen malli, jolla toteutetaan tätä, sanoo Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala.

Hän pitää tärkeänä, että biojalostamolle saadaan selkeä pääomistaja, joka on riittävän iso yhtiö ja jolla on alan osaamista.

-Sitten meillä on omistajana ja rakentajana mukana Camce, joka on ollut meille erittäin tärkeä ja on sitä edelleen.

Camce (China CAMC Engineering Co) on Biorefin strategisen kumppani ja EPC-palveluntarjoaja. Yhtiö on ollut mukana neuvotteluissa Biorefin ja Shanyingin kanssa.

Iso työllistävä vaikutus

Suunnitelman mukaan rakentaminen alkaa jo kesällä. Rakentaminen työllistää arviolta 3000 ihmistä.

Biojalostamon suunnitellaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Tehtaan sisällä operoi noin 200 työntekijää, mutta työllisyysvaikutus on kaikkiaan 1 100 henkilötyövuotta.

Rakennustöiden aloittaminen edellyttää myönteistä ympäristölupapäätöstä sekä kaikkien rahoitussopimusten ja niihin liittyvien Kiinan viranomaisten myöntämien lupien saamista.

Nivala haluaa antaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle rauhan ympäristöluvan laatimisessa.

-Meillä on hyvä keskusteluyhteys sinne. Toivomme, ettei viivästyksiä sen vuoksi tule, mutta emme halua ottaa heidän aikatauluihinsa kantaa.

”Iso asia heille ja myös meille”

Boreal Bioref kertoo neuvotelleensa Shanyingin kanssa marraskuusta lähtien. Yhtiöt ovat järjestäneet keskinäisiä neuvottelu-, vierailu- ja tuotantolaitoskäyntejä sekä Kemijärvellä että Kiinassa.

Neuvottelut päättyivät vasta aivan hiljattain.

-Neuvottelivat ottivat oman aikansa, koska asia on iso heille ja myös meille, Heikki Nivala sanoo.

Sitä kuinka isolla osalla kukin yhtiö on mukana rakentamassa biojalostamoa, ei kerrota julkisuuteen tässä vaiheessa. Nivalan mukaan lähiaikoina on tulossa tiedotustilaisuus, jossa yhtiöt voivat halutessaan kertoa tarkemmin osuuksistaan.

”Mukava lähteä pääsiäisen viettoon”

Heikki Nivala sanoo, että biojalostamahankkeen investoinnin vetäminen tähän pisteeseen saakka on ollut kova urakka. Paineet ovat olleet välillä erittäin kovat.

-Nyt on todella mukava olo. Meillä kaikilla on tosi hyvä tunnelma. Tämä (Shanyingin mukaantulo) on ollut yksittäisistä asioista isoimpia, mitä on tapahtunut. Camcen mukaantulo oli iso asia, tämä on vähintään yhtä iso asia.

-On mukava lähteä pääsiäisen viettoon.

Nivalan mukaan Camce ja Shanying ottavat jatkossa isompaa roolia niin asioiden eteenpäin viemisessä kuin tiedottamisestakin.

-Minä ja Biorefin perustajajäsenet olemme luvanneet, että teemme kaiken mitä on yhteisesti sovittu, kuten ympäristöluvan. Mutta meillä ei ole pakottavaa tarvetta olla mukana pitempään mukana kuin he näkevät tarpeelliseksi.

Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala on tehnyt vuosia töitä biojalostoman rakentamiseksi Kemijärvelle. – Nyt on todella mukava olo. Meillä kaikilla on tosi hyvä tunnelma, hän sanoo huojentunteena, kun urakka on menossa kohti maalia.

Mikä?

Toimijat:
Shanying on merkittävä kansainvälinen paperiryhmä. Yhtiö omistaa yrityksiä Kiinan lisäksi muun muassa Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkät ja aktiiviset suhteet Suomen sellu- ja paperikoneteollisuuteen. Viime vuoden lopulla Shanying osti ruotsalaisen Nordic Paper-yhtiön. Shanyangin tuotanto on yli 3 miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.
Boreal Bioref on suomalainen biotalousyritys, joka suunnittelee ja rakentaa Kemijärvelle nykyaikaisen biojalostamon. Tuotantoon kuuluu selluloosaa, mäntyöljyä, etanolia, bioenergiaa, biokaasua, maanparannusaineita sekä puupohjaista sokeria. Yhtiö käyttää vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä haketta toimitetaan hankinta-alueella sijaitsevilta sahoilta. Vuosituotanto on 500 000 tonnia. Investoinnin arvo on 950 miljoonaa euroa.
Camce eli China CAMC Engineering. On yksi hankkeen pääomistajista ja -rahoittajista.
Biorefin tiedotteen mukaan Shanyingin suunniteltu enemmistöomistus Boreal Bioref -yhtiössä tehdään sitovien sopimusten toteuttamisen jälkeen sekä suoran että epäsuoran osakeomistuksen yhdistelmällä CAMCE:n rinnalla.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic