Uutiset

Itämeren lohissa on vähemmän myrkkyjä kuin ennen — dioksiinipitoisuus lähes puolittunut

Pohjanlahdelta ja Suomenlahdelta pyydettyjen lohien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat pienentyneet lähes puoleen 2000-luvulla. Näin sanotaan Eviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa tutkimuksessa.

Dioksiineja syntyy kaikissa kloorausprosesseissa ja epätäydellisen palamisen tuloksena. Sen lähteitä ovat olleet esimerkiksi jätteenpoltto, metalliteollisuus, paperin sekä sellun tuotanto.

PCB-yhdisteet ovat puolestaan öljymäisiä, kestäviä, eristäviä ja huonosti syttyviä nesteitä. Niitä on käytetty lämmönsiirron esteinä ja eristeinä muuntajissa, kondensaattoreissa ja muissa hydraulisissa laitteissa 1920-luvulta lähtien.

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden päästöjä on rajoitettu voimakkaasti kansainvälisin sopimuksin, mikä näkyy mittaustuloksissa.

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden on todettu lisäävän ihmisen syöpäriskiä, mutta ainoastaan suuren, lähinnä työperäisen, altistumisen seurauksena. Nykyisin esimerkiksi ruuan kautta tulevalla altistumistasolla syöpäriski ei ole THL:n mukaan merkittävä terveyshaitta.

Itämeren lohen dioksiinipitoisuudet ovat tosin edelleen EU:n asettamia lainsäädännöllisiä enimmäispitoisuuksia suurempia. Terveyshyödyt ovat kuitenkin haittoja suuremmat, jos kalaa syö suositusten mukaan.

-Kala on terveellistä ja ravintoarvoltaan hyvää ruokaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksena on, että ihmiset söisivät kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa, kalalajeja vaihdellen. Isojen silakoiden sekä Itämerestä pyydettyjen lohien ja taimenten syönti kannattaa kuitenkin Eviran antamien poikkeusten mukaisesti rajoittaa lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien kohdalla 1-2 kertaan kuukaudessa, kertoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

Myös bromattujen palonestoaineiden pitoisuudet lohessa ovat pienentyneet noin 15 prosenttia vuodesta 2009. Elohopean pitoisuudet ovat säilyneet ennallaan.

Arseenin kokonaispitoisuudet lohessa ovat hieman kasvaneet vuoteen 2002 verrattuna.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic