Uutiset

Jehovan todistajat jatkaa käytäntöjään ovelta ovelle -työssä – kiistää väitteet rekisteristä

Jehovan todistajat ei aio muuttaa toimintaperiaatettaan ovelta ovelle -saarnaamistyössä, vaikka korkein hallinto-oikeus on päättänyt pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Jehovan todistajien tekemästä henkilötietojen käsittelystä.

EU-tuomioistuimen ratkaistavana on, onko Jehovan todistajat -yhdyskuntaa pidettävä tietosuojadirektiivissä ja henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

Jehovan todistajien puheenjohtaja

on haluton kommentoimaan tapausta, koska asian käsittely on kesken, eikä asiassa ole hänen mukaansa tiedotettavaa medialle.

– Mehän ei mitään tietoja olla sillä tavalla kerätty. Se on ollut meidän kantamme koko ajan. Mitään rekisteriä ei ole olemassa.

– Toimintaperiaate on meillä ollut varhaiskristillisistä ajoista lähtien sama. Yritämme tehdä mahdollisimman järkevästi sitä työtä, jonka Jeesus jätti seuraajilleen, Ropponen sanoo.

Eli jatkuuko teidän toimintanne aivan samalla tavalla kuin tähänkin saakka?

– Kyllä se jatkuu niin kuin tähänkin saakka on ollut.

– Ei tässä mitään lakia rikota. Kehottaisin, että odotetaan, mikä ratkaisu tulee. Katsotaan sitten tilannetta.

Syyskuussa 2013 tietosuojalautakunta antoi päätöksen, jonka mukaan Jehovan todistajien oli huolehdittava siitä, että yhdyskunta ei kerää henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyn edellytykset eivät täyty. Jehovan todistajat valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen. Hallinto-oikeus katsoi, että Jehovan todistajat -yhdyskunta ei ole rekisterinpitäjä.

Tietosuojavaltuutettu valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja pyytää nyt ennakkoratkaisun tietosuojadirektiivin tulkinnasta unionin tuomioistuimelta.

Tietosuojavaltuutettu: yhdyskunta ja saarnaamistyön tekijä yhdessä rekisterinpitäjiä

Tietosuojavaltuutetun mukaan Jehovan todistajien saarnaamistyössä keräämät tiedot muodostavat henkilörekisterin, koska niillä on sama käyttötarkoitus ja niitä kirjataan ylös sen vuoksi, että niitä voidaan hyödyntää seuraavalla käyntikerralla muistin tukena. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tietojen käsittelyn tarkoituksena on julkaisutoiminta yhdyskunnan toimintamuotona ja että yhdyskunta ohjeistaa ja organisoi tarkoin ovelta ovelle -työn yhteydessä yksittäisten Jehovan todistajien muistiinpanojen tekemistä. Se katsoo, että yhdyskunnalla on tietojen keräämisessä ja käsittelyssä tosiasiallinen määräysvalta.

Tietosuojavaltuutetun mukaan yhdyskunta ja saarnaamistyötä tekevät jäsenet ovat yhdessä rekisterinpitäjä.

”Jos yhdyskuntaa ei pidettäisi rekisterinpitäjänä, olisi tietosuojavaltuutetun valvonta- ja ohjaustoiminta hyvin vaikeaa. Se myös vaikeuttaisi käyntien kohteena olevien kansalaisten yksityisyyden ja henkilötietojen suojan toteutumista”, todetaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön tietosuojavaltuutetun keskeisten perustelujen tiivistelmässä.

Yhdyskunta: rekisteriä ei ole

Jehovan todistajat kiistää, että heidän keräämänsä tiedot muodostaisivat henkilörekisteriä ja että yhdyskunta olisi rekisterinpitäjä. Jehovan todistajien mukaan saarnaamistyössä kerätyt tiedot ovat yhdyskunnan jäsenten henkilökohtaisia muistiinpanoja, eikä yhdyskunta kontrolloi muistiinpanojen tekemistä, vaikka se antaa suosituksia ja hengellistä ohjausta ovelta ovelle -työhön. Saarnaamistyössä on Jehovan todistajien mukaan kyse henkilökohtaisesta uskonnon harjoittamisesta, ja sitä sekä siihen liittyvää tietojen käsittelyä tehdään yhdyskunnan olemassaolosta riippumatta.

Jehovan todistajien mukaan tietoja ei luovuteta kenellekään eikä yhdyskunnalla ole pääsyä muistiinpanoihin.

”Yhdyskunnan jäsenet päättävät itse, tekevätkö he muistiinpanoja ja jos tekevät, mitä tietoja he kirjaavat ylös ja missä muodossa. Käytössä ei ole järjestelmää, johon tietoja koottaisiin tai josta niitä olisi mahdollista hakea. Muistiinpanot tuhotaan niiden käytyä tarpeettomiksi. Kerätyt tiedot kuten nimi- ja osoitetiedot ovat saatavissa julkisista lähteistä kuten puhelinluetteloista”, todetaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön Jehovan todistajien perustelujen tiivistelmässä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti